Telefono draudimo forma

 • Draudimo liudijimą gausite per 1 darbo dieną. 
• Sutartis sudaroma 12 mėn.
• Draudimas įsigalioja po 5 dienų.

Draudimo išskaita (fiksuotas mokestis, kurį reikia susimokėti, prieš gaunant draudimo išmoką): 20% nuo nuostolių sumos, bet ne mažiau nei 50 Eur. 

Draudžiami tik nauji telefonai, per 14 d. nuo įsigijimo ar atsisiuntimo.

Patvirtinkite, kad sutinkate su visomis žemiau išvardintomis sąlygomis:
 • Man jau yra 18 metų, o nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuva;
 • Telefonas yra įsigytas (atsisiųstas) ne seniau kaip prieš 14 dienų;
 • Telefonas yra įsigytas Lietuvoje arba atsisiųstas į Lietuvą;
 • Telefonas skirtas naudotis Europos Sąjungoje;
 • Aš esu teisėtas telefono savininkas;
 • Telefonas yra veikiantis ir niekaip neapgadintas;
 • Telefonas yra naujas (anksčiau nenaudotas ir neremontuotas);
 • Suprantu, kad įvykus įvykiui turėsiu pateikti telefono įsigijimo (atsisiuntimo) dokumentus bei standartinius telefono priedus;
 • Suprantu, kad jei draudimo bendrovė paprašys, turėsiu pateikti telefono naudojimo intensyvumo išklotines;
 • Sutinku, kad pateikti duomenys būtų naudojami informacijai susijusiai su įvykiu gauti iš įvairių registrų;
 • Patvirtinu, kad su Išmaniųjų įrenginių draudimo taisyklėmis Nr. 030 susipažinau ir su jomis sutinku.

If P&C Insurance AS filialas tvarkys Jūsų pateiktus duomenis apie draudėją,naudos gavėją, draudžiamą turtą kaip tai numatyta privatumo politikoje šiais tikslais: 1. Įvertinti draudimo riziką ir apskaičiuoti draudimo įmoką; 2. Sudaryti ir administruoti draudimo sutartį, įskaitant ir pranešto įvykio administravimą bei draudimo išmokos mokėjimą; 3. Susisiekti su Jumisir pateikti asmeninį draudimo pasiūlymą, įskaitant pasiūlymą sudaryti naują draudimo sutartį, pasibaigus draudimo sutarties laikotarpiui.

* Privalomas laukas
Forma siunčiama...