Nelaimingas atsitikimas

Būkite pasiruošę pateikti:
 • su įvykiu susijusius dokumentus
 • draudimo poliso numerį
 • duomenis draudimo išmokai pervesti

Registruojant už kitą asmenį:
privaloma turėti užpildytą nukentėjusiojo sutikimo formą. Ją reikės įkelti eigoje.
 Atsisiųsti sutikimo formą

Registruoti

Ką daryti atsitikus įvykiui?

Dažniausiai užduodami klausimai

Jei patyrėte traumą ir esate apsidraudęs nelaimingų atsitikimų draudimu

• Nedelsdami kreipkitės į gydymo įstaigą, paprašykite gydytojo medicininės pažymos jau pirmo vizito metu.
• Jei nelaimingas atsitikimas įvyko dėl kitų asmenų veikos (pvz.: buvote sumuštas ar nukentėjote eismo įvykio metu), praneškite apie tai teisėsaugos atstovams/policijai.
• Apie įvykį informuokite draudimo bendrovės darbuotojus užpildydami internetinį pranešimą. Pranešime būtinai nurodykite savo kontaktinį telefoną ir/ar elektroninio pašto adresą. Prie internetinio pranešimo prikabinkite visus reikalingus dokumentus. Jeigu to padaryti neturite galimybių, atsiųskite juos vėliau el. paštu zalos@if.lt.

Pateikti reikia

• Medicininę pažymą, kurioje būtų nurodyta tiksli diagnozė ir skirtas gydymas.
• Nedarbingumo pažymėjimo ar neatvykimo į mokymo įstaigą pažymos kopiją.
• Kitus dokumentus, kurie yra reikšmingi įvykio aplinkybėms tirti (pvz. policijos pažymą ir pan.).

Per kiek laiko reikia pateikti dokumentus

Dokumentus reikia pateikti, kai jau turite gydytojo pažymą. Tinka bet kokios formos gydytojo pažyma (nėra apribojimų).

Dokumentus pateikti gali ir kitas asmuo, o ne pats apdraustasis. 

Jeigu medicininėje pažymoje yra gydytojo aprašymas, tokius atveju nereikia. Jeigu ji bus reikalinga, ekspertas susisieks ir informuos papildomai.

Draudimo išmoka mokama apdraustajam asmeniui (nesvarbu, pilnametis ar ne), jei sutartyje nenumatyta kitaip. Jei apdraustas asmuo žūsta draudimo išmoka mokama jo turto paveldėtojams.