Dažniausiai užduodami klausimai apie sankcijas Rusijai

Dažniausiai užduodami klausimai apie sankcijų Rusijai laikymąsi sudarant ar atnaujinant komercinio turto bei krovinių draudimo sutartis „If“ 

Europos Sąjungai įvedus įvairias sankcijas Rusijai mes, kaip ir kiti finansinių paslaugų teikėjai, privalome laikytis teisės aktų, numatančių tinkamą tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, reikalavimų. 

Nuo birželio 19 d. naujai sudarant draudimo sutartis ar atnaujinant sudarytas sutartis nebegalėsime pasiūlyti draudimo apsaugos kroviniams ir įmonių atsargoms ar įrangai, kurių kilmė – Rusijos Federacija, Baltarusija, Luhanskas, Doneckas, Krymo teritorija arba kurie yra gabenami į ar iš šių šalių / teritorijų. 

Kodėl keičiamos sąlygos?
Koks yra šio pakeitimo tikslas?

Nuo karo Ukrainoje pradžios 2022 m. vasario 24 d. Europos Sąjungos valstybės ir kitos šalys įvedė įvairias su fiziniais asmenimis, įmonėmis ir rusiškomis ir baltarusiškomis prekėmis susietas sankcijas. Dalis sankcijų apima draudimo paslaugas, todėl pakeitimu siekiama užtikrinti Europos Sąjungos sankcijų vykdymą.  

Kuo tai skiriasi nuo esamų sąlygų?

Šiuo metu sąlygose nurodyta, kad „If“ neteikia draudimo apsaugos prekėms ir įrangai, kurioms taikomos sankcijos. Naująja sąlyga įvedamas atsisakymas suteikti draudimo apsaugą: „If“ nedraus prekių ir įrangos, kurių kilmės šalims taikomos sankcijos.  

Kodėl draudimo bendrovėms turėtų rūpėti, iš kur yra prekės arba įranga? Juk žala padaroma vietos bendrovėms.

Vadovaujantis ES direktyva Nr. 833/2014, draudikams draudžiama suteikti draudimo apsaugą prekėms ir (arba) fiziniams arba juridiniams asmenims, kuriems taikomos sankcijos. Tokiose situacijose teikdami draudimo apsaugą, draudikai pažeistų įstatymą.

Kam taikomos sankcijos?
Kur galėčiau rasti visą prekių, kurioms taikomos sankcijos, sąrašą?

Informaciją apie prekes, kurioms taikomos sankcijos, rasite čia. Papildoma informacija pateikiama paspaudus toliau išvardytas nuorodas:  

  1. ES sankcijų apžvalga 
  2. 6-asis sankcijų paketas 
  3. 8-asis sankcijų paketas 
  4. 9-asis sankcijų paketas 
  5. 10-asis sankcijų paketas 
Ką reiškia „netiesiogiai įgytos arba importuotos (per trečiąsias šalis) prekės“?

Netiesiogiai įgytos arba importuotos reiškia, kad prekės arba įranga nebus draudžiamos, nepaisant to, kur jos buvo nusipirktos, jeigu tų prekių arba įrangos pradinė kilmės šalis priskiriama šalims, kurioms taikomos sankcijos. 

Ar ši sąlyga taikoma draudžiant pastatus, pvz., šildymo įrangą, kuri yra pastato dalis?

Tokiais atvejais draudimas suteikti draudimo paslaugą netaikomas. 

Ar ši sąlyga taikoma rangovų įrangai ir įrenginiams?

Šiuo etapu draudimas suteikti draudimo apsaugą rangovų įrangai ir įrenginiams netaikomas, tačiau svarstoma jį įvesti ateityje. 

Kokia draudimo apsauga bus taikoma prekėms, įrangai ir kroviniams nuo birželio 19 d.?

„If“ nekompensuos nuotolių už bet kokio pobūdžio turtą, kuris buvo tiesiogiai ar netiesiogiai įsigytas arba importuotas po 2022 m. gruodžio 31 d. iš Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Donecko, Luhansko ir (arba) Krymo teritorijų.

Kas keičiasi sutartyse?
Ar ši sąlyga bus taikoma jau galiojančioms draudimo sutartims, kurioms įtakos turi šis pakeitimas?

Šis draudimas suteikti draudimo apsaugą nebus taikomas jau galiojančioms draudimo sutartims, kurie yra pridėti prieduose.  

Į kokias sutartis bus įtraukta ši sąlyga? 

Ši sąlyga bus įtraukta į visas įmonių turto draudimo sutartis, kuriomis draudžiamos prekės ir (arba) įranga, taip pat į krovinių draudimo sutartis.  

Ar ši sąlyga bus įtraukta į visas įmonių turto draudimo sutartis, ar tik į tas sutartis, pagal kurias draudžiame įrangą arba prekes?

Sąlyga bus taikoma tik įmonių turto draudimo sutartims, kuriomis apdraudžiamos prekės ir (arba) įranga. 

Kur draudimo sutartyje bus įrašoma ši sąlyga: specialiosiose sąlygose ar kur nors pabaigoje?

Sąlyga bus įrašyta pasiūlymuose ir draudimo polisuose.