Statybų draudimas

Užpildykite užklausą, susisieksime ir pateiksime pasiūlymą.

 1. Verslui
 2. Draudimas
 3. Statybų draudimas

Privalomasis statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimas atlygina žalą patirtą statant, rekonstruojant ar griaunant statinį.

Statybų draudimu draudžiame daugiau nei 10 metų ir gerai išmanome rizikas, su kuriomis Jūsų įmonė gali susidurti. Galime pasiūlyti ne tik privalomąjį draudimą, bet ir savanorišką draudimą, labiausiai atitinkantį Jūsų poreikius.

Draudimo apsauga

Statybos darbų draudimas

Atlyginsime nuostolius, jeigu žala atsitiktų Jūsų statomam statiniui. Apdraudžiame kompleksiniu („visų rizikų") draudimu, kuris apima bet kokius įvykius, išskyrus konkrečiai taisyklėse išvardintus kaip nedraudžiamuosius.

Civilinės atsakomybės draudimas

Atlyginsime nuostolius tretiesiems asmenims, jeigu jų turtas ar sveikata nukentėtų dėl Jūsų atliekamų statybos darbų.

Draudimo objektai

Nuo 2017 sausio 1 d. visi statybos darbai privalo būti apdrausti statybos darbų bei civilinės atsakomybės draudimais.

Papildomai siūlome apsidrausti:

 • Aptarnavimo laikotarpį (garantinį terminą). Draudimo apsauga galiotų ne tik atliekant statybos darbus, bet ir priežiūros arba derinimo darbus.
 • Statybos darbų aikštelės įrangą - - draudimo vietoje esančias ir darbams vykdyti naudojamas statybines mašinas, įrenginius, pagalbines darbo priemones.
 • Esamą turtą - statytojo valdomą ar jam priklausantį turtą, esantį draudimo vietoje prieš pradedant vykdyti statybos darbus.
 • Papildomas išlaidas, skirtas nuostoliams, atsiradusiems dėl draudžiamojo įvykio, pašalinti:
  • o priemokas už viršvalandžius, darbą vakarais ir naktį, poilsio, valstybinių švenčių dienomis;
  • o draudimo objektui atstatyti būtinų krovinių pagreitinto pristatymo išlaidas;
  • o išlaidas ekspertams už nuostolio dydžio ar įvykio priežasties nustatymą.
 •  Transportavimą - kai apdraustam turtui žala padaryta jį gabenant į draudimo vietą sausumos transportu.

Kam draustis statybų draudimu yra privaloma?

Nuo 2017 sausio 1 d. statybos draudimu apsidrausti privaloma:

 • Rangovui - kai užsakovas sudaro su rangovu rangos sutartį visiems statinio statybos darbams.
 • Užsakovui - kai užsakovas statinio statybą vykdo ūkio arba mišriu būdu arba nesudaro su rangovu rangos sutarties visiems statinio statybos darbams vykdyti.

Kada statybų draudimas neprivalomas?

Statybos draudimas neprivalomas:

 • atliekant įrangos montavimo darbus;
 • paprastos konstrukcijos statiniams (paprastų konstrukcijų požymius ir techninius paramentrus nustato normatyviniai statybos techniniai dokumentai);
 • atliekant paprastą remontą;
 • atliekant griovimo darbus (šiuo atveju privaloma drausti tik civilinę atsakomybę).

Kas daro įtaką draudimo kainai?

Akivaizdu, kad kaina priklauso nuo draudimo apsaugos apimties (kas, nuo ko, kokia suma ir kuriam laikui) apdrausta. Taip pat yra keletas specifinių veiksnių, darančių įtaką statybos darbų kainai:

1. Draudimo objekto tipas

Draudimo kaina priklauso nuo to, kokius darbus atliekate, ir Jūsų patirties panašaus pobūdžio darbuose.

2. Veiklos pobūdis

Draudimo kaina priklauso ir nuo to, ar vykdote naują statybą, rekonstrukciją ar renovaciją. Pvz., statant naują pastatą draudimo kaina dažnai bus mažesnė nei rekonstruojant seną (dėl pastarojo sudėtingų konstrukcijų).

3. Draudimo vieta, atstumas iki kitų objektų

Šie faktoriai ypač svarbūs vertinant civilinės atsakomybės draudimo kainą. Jeigu šalia Jūsų statomo pastato yra kitas statinys, kuriam gali būti padaryta žala, civilinės atsakomybės draudimo kaina bus didesnė.

Draudimo taisyklės

 1. Verslui
 2. Draudimas
 3. Statybų draudimas