Gamybos, verslo nutrūkimo draudimas

Atlygina pelno sumažėjimą, darbo užmokesčio kaštus, papildomos reklamos išlaidas ir kitus nuostolius, patirtus dėl Jūsų įmonės veiklos nutrūkimo po turto sugadinimo ar sunaikinimo.

Gauti pasiūlymą
 • Draudžiame nuo tų pačių rizikų, kurios numatytos įmonių turto draudimo sutartyje
 • Paprastas ir greitas specialus sprendimas mažoms įmonėms

  Kai metinė apyvarta nesiekia 1 mln. Eur.

 • Galite pasirinkti Jums patogų draudimo sumos apskaičiavimo būdą

  Arba sumuojant grynąjį pelną ir pastovius kaštus, arba iš apyvartos atimant kintamus kaštus.

Ką galima apdrausti?

Apdrausti galite bendrąjį pelną, kintamą darbo užmokestį, negautas nuomos pajamas, o taip pat papildomas išlaidas, skirtas verslo nutrūkimo nuostoliams mažinti: padidėjusias pervežimo išlaidas, dėl nuostolių likvidavimo atsiradusį atlyginimų fondo didinimą ar papildomų darbuotojų priėmimą, patalpų ar įrangos nuomą, papildomas išlaidos gaunant atsargines dalis, papildomas išlaidas skelbimams ir reklamai, papildomas išlaidas saugos priemonėms.

Kokie nuostoliai gresia nutrūkus veiklai?

 • Kai įmonė negali dirbti visu pajėgumu, mažinamos produkcijos apimtys bei pardavimai, vadinasi, mažėja ir įplaukos už parduodamą produkciją ir suteiktas paslaugas.
 • Nukentėjus vienam kritiniam įrenginiui, sutrinka visa gamyba, nes net nenukentėję įrenginiai negali atlikti savo funkcijų.
 • Kilus gaisrui nuomojamose patalpose, nuomininkai išeina į kitas patalpas, tad net suremontavus patalpas jaučiamas didelis nuomos pajamų sumažėjimas, kol surandami nauji nuomininkai.
 • Nepatenkinti pirkėjai pradeda ieškoti rinkoje alternatyvaus gamintojo ar tiekėjo ir ilgainiui tampa Jūsų konkurentų klientais.
 • Nepaisant mažėjančių gamybos apimčių ir įplaukų, įmonė privalo mokėti atlyginimus, nuomos mokesčius, palūkanas ir pan. – jos finansinė situacija kasdien prastėja.
 • Norėdama susigrąžinti rinkos dalį, įmonė turi skirti papildomų išlaidų rinkodarai, reklamai, pardavimams ir kitiems aktyviems veiksmams – finansiniai įsipareigojimai dar sparčiau auga.