Kelionės draudimo įvykis

Gavę jūsų įvykio registraciją, atsiųsime SMS žinutę su žalos eksperto kontaktais ir informuosime apie tolesnę eigą.

Jei turite su įvykiu susijusius dokumentus, prisekite juos iškart, tuomet informaciją apie išmoką gausite greičiau. 

Registruoti
Jei nepavyksta prisijungti, naudokite šią formą

Ką daryti atsitikus įvykiui?

Dažniausiai pasitaikančios situacijos ir klausimai

Jei užsienyje susirgote ar patyrėte traumą:

• Kreipkitės į artimiausią sveikatos priežiūros įstaigą – joje Jums suteiks būtinąją medicininę pagalbą.
• Kai galite, už gydymo paslaugas susimokėkite pagal sveikatos priežiūros įstaigos išrašytą sąskaitą. Šios išlaidos Jums grįžus į Lietuvą bus kompensuotos nedelsiant. Būtinai pasiimkite gydymo įstaigos dokumentus, patvirtinančius kreipimosi ir mokėjimo faktą.
• Jeigu neturite galimybių sumokėti už būtinąją medicininę pagalbą patys, paprašykite, kad sveikatos priežiūros įstaiga susisiektų su mumis el. paštu sveikata.zalos@if.lt arba telefonu +370 5 210 8925.
• Jei dėl ligos ar susižalojimo pakliuvote į ligoninę, kur teks praleisti kelias dienas, apie tai nedelsdami praneškite mums telefonu +370 5 210 8925.

Grįžus iš kelionės informuokite mus užpildę pranešimą apie žalą internetu, prie formos prikabinkite visus su gydymu užsienyje susijusius dokumentus arba atsiųskite juos vėliau el. paštu sveikata.zalos@if.lt. Būtinai nurodykite savo kontaktinį telefono numerį ir el. pašto adresą.

Kokius reikia pateikti dokumentus?

• Medicininius dokumentus ir visus mokėjimo už paslaugas dokumentus.
• Jeigu reikės papildomų dokumentų, apie tai Jus informuos mūsų specialistas.

Svarbu žinoti:

• Atlyginamos tik užsienyje patirtos išlaidos.
• Garantinis raštas (GOP - guarantee of payment), patvirtinantis, kad sąskaita bus apmokėta, ligoninei siunčiamas tik po to, kai gaunami medicininiai dokumentai ir pirminė sąskaita su preliminaria suma už paslaugas (el.paštu sveikata.zalos@if.lt).
• Jeigu už gydytojo paslaugas mokėjote pats, pranešimą mums pildykite sugrįžę iš kelionės. 

Svarbu: Jei įvykis nutiko JAV, Turkijoje arba Egipte, susisiekite su mumis telefonu +37052108925, kad galėtume rekomenduoti patikimą gydymo įstaigą. Į gydymo įstaigą kreipkitės tik jeigu įvykis yra kritinis ir reikalaujantis skubios medicininės pagalbos.
 

Jeigu pavėlavote arba neįvyko kelionė:

• Jeigu pavėlavote į kelionę dėl nuo Jūsų nepriklausančių priežasčių (pvz. eismo įvykio pakeliui į oro uostą) kreipkitės į keleivių aptarnavimo tarnybą ir gaukite raštišką patvirtinimą apie įvykį. Jeigu patirsite papildomų išlaidų, išsaugokite kvitus ir čekius.
• Dėl nesklandumų kelionėje informuokite mus užpildydami pranešimą internetu. Būtinai nurodykite savo kontaktinį telefono numerį ir el. pašto adresą.
• Kartu su pranešimu, atsiųskite mums dokumentus, susijusius su kelionės nesklandumais. Jeigu tokios galimybės nėra - atsiųskite juos vėliau el. paštu sveikata.zalos@if.lt.

Kokius dokumentus pateikti?

Jeigu neišvykote į kelionę ar turite grįžti anksčiau nei planavote (pvz. dėl ligos):
• Medicininius dokumentus (pvz. gydytojo išrašytą dokumentą, jog neišvykote dėl ligos). 
• Išlaidas, kurias prašote kompensuoti patvirtinančius dokumentus (pvz. lėktuvo bilietų kopijas, apmokėjimo kvitus, viešbučio rezervacijos kopijas ir tt.).
• Mirties atveju - mirties liudijimą.

Jeigu nepasiekėte savo kelionės tikslo dėl jungties praradimo:
• Kelionės bilietų užsakymo išklotinę,  kur matytųsi reiso numeriai, išvykimo datos ir laikas bei keleivių įlaipinimo kortelių kopijas.
• Patirtų išlaidų kvitus/ išrašus (pvz. už naujų bilietų pirkimą, išlaidas už viešbutį).

Atlyginant nuostolius išskaičiuojama draudimo sutartyje nustatyta išskaita. 

Jeigu bagažas vėluoja, dingo ar buvo sugadintas:

• Jeigu kelionėje bagažas vėluoja, dingo arba buvo sugadintas, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą ir gaukite raštišką patvirtinimą (Damage report arba Property Irregularity report). 
• Informuokite mus užpildydami pranešimą internetu. Būtinai nurodykite kontaktinį telefono numerį ir el. pašto adresą. 
• Prie pranešimo prisekite visus susijusius dokumentus. Jeigu neturite galimybės to padaryti, atsiųskite dokumentus vėliau el. paštu sveikata.zalos@if.lt.

Svarbu žinoti:

• Jeigu užsienyje vėluoja Jūsų bagažas, mes atlyginsime Jūsų išlaidas, kurias patirsite pirkdami būtiniausius daiktus. Nepamirškite išsaugoti pirkinių kvitus. 
• Už bagažo vėlavimo faktą draudimo išmoka nemokama.
• Dėl bagažo vėlavimo draudimo apsauga negalioja grįžtant į šalį, kurioje šiuo metu gyvenate. 
• Bagažo sugadinimo atveju, atlyginsime jo remonto išlaidas.
• Dingusiu bagažas laikomas tuomet, kai baigiasi jo paieškai skirtas laikas (paprastai nuo 25 iki 35 dienų).

Atlyginant nuostolius išskaičiuojama draudimo sutartyje nustatyta išskaita.

Jei padaroma žala kitam asmeniui ar jo turtui 

• Jei dėl Jūsų kaltės padaroma žala kitam asmeniui ar jo turtui, užpildykite pranešimą apie įvykį internetu.
• Užpildykite pranešimą apie įvykį internetu, būtinai nurodykite savo kontaktinį telefono numerį bei el. pašto adresą. 
• Išsaugokite, visus dokumentus, pretenzijas, susijusias su įvykiu.
• Visus dokumentus, pretenzijas, policijos raštą (jeigu buvo sužalotas asmuo) pateikite mums internetu pildydami pranešimą. Jeigu tokios galimybės neturite, atsiųskite el. paštu sveikata.zalos@if.lt.

Atlyginant nuostolius išskaičiuojama draudimo sutartyje nustatyta išskaita.