Privatumo politika

Mes manome, kad privatumas yra labai svarbus

Naudodamiesi mūsų paslaugomis arba bendraudami su mumis, Jūs patikite mums daug informacijos. Mes ja naudojamės ne tik tam, kad galėtume teikti Jums paslaugas, bet ir nuolat jas tobulinti bei pritaikyti Jūsų poreikiams.

Norime būti skaidrūs

Esame įsitikinę, kad reikia būti skaidriems ir atvirai aiškinti, kaip mes renkame ir naudojame su Jumis susijusius duomenis. Siekdami skaidrumo šiame privatumo pareiškime, pateikiame Jums išsamią informaciją apie tai, kaip ir kada naudojame Jūsų asmens duomenis.

Saugome Jūsų informaciją

Kalbėdami apie asmens duomenis turime galvoje bet kokią informaciją, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Jumis.

Dedame visas pastangas, siekdami užtikrinti Jūsų privatumą. Tai darome tinkamai valdydami informaciją ir rūpestingai tvarkydami asmens duomenis. Asmens duomenis mes tvarkome laikydamiesi valstybės nustatytų privatumo apsaugos reikalavimų, taikytinų įstatymų ir šio privatumo pareiškimo nuostatų.

Mes reguliariai peržiūrime šį pranešimą ir skelbiame naujausią versiją šiame tinklalapyje.

Tiesioginė rinkodara

Kai tampate mūsų klientu, Jūsų pateiktu el. pašto adresu galime Jums išsiųsti informaciją apie kitus panašius mūsų produktus, informuoti apie specialius pasiūlymus. Jūs galite atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros informaciją bet kuriuo metu, spausdami žemiau esančią nuorodą. Tokia galimybė suteikiama ir siunčiant kiekvieną el. laišką. Atsisakyti tiesioginės rinkodaros galite čia

Kokius asmens duomenis mes renkame

Mūsų renkami asmens duomenys priklauso nuo kiekvieno individualaus santykio ir (arba) atitinkamo draudimo produkto.

Jaudintis nereikia – mes neturime visos toliau išvardytos informacijos apie Jus. Toliau rasite nurodytas informacijos kategorijas ir pačios informacijos pavyzdžius, kurie padės geriau suprasti, kokius duomenis renkame.

BENDRO POBŪDŽIO INFORMACIJA

Bendro pobūdžio informacija renkama siekiant identifikuoti Jus kaip klientą, geriau Jus aptarnauti įvairiais kanalais, bendrauti su Jumis arba vykdyti įvairias operacijas, pavyzdžiui, išmokėti Jums draudimo išmoką (finansinė informacija).

 • Asmeninė informacija

T. y. vardas, pavardė, kontaktinė informacija, šeiminė padėtis, gimimo data, ar esate dirbantis, darbdavys, rinkodaros prioritetai.

 • Valstybinių įstaigų išduoti identifikavimo numeriai

T. y. asmens kodas, vairuotojo pažymėjimo ar kito dokumento numeris.

 • Finansinė informacija ir sąskaitos duomenys

T. y. banko sąskaitos numeris ir informacija apie sąskaitą, kreditingumo ir kita finansinė informacija.

DRAUDIMO IR ŽALŲ INFORMACIJA

Draudimo ir žalų informacija renkama rengiant draudimo sutartį arba reguliuojant žalą. Mums gali prireikti, pavyzdžiui, nuosavybės dokumentų, jeigu sudaroma būsto draudimo sutartis, ir medicininės informacijos, jeigu reguliuojama žalos byla dėl kūno sužalojimo.

 • Informacija apie turtą

T. y. turto vieta, ypatybės ir konstrukcijos, turto, įrangos ir įrenginių amžius, informacija apie apsaugos priemones, gyvenančius būste ar jį valdančius asmenis, turto foto nuotraukos.

 • Informacija apie transporto priemones

T. y. valstybinis numeris, identifikavimo numeris (VIN), transporto priemonės tipas ir ypatybės, vairavimo istorija, fotonuotraukos.

 • Informacija apie keliones

T. y. viešbučių rezervacijos, lėktuvo bilietai, informacija apie išvykas ir kitus įvykius.

 • Įvykių ir nuostolių istorija

T. y. ankstesnė nuostolių istorija (draudikai paprastai dalijasi informacija apie ankstesnius santykius su draudėjais ir reikalavimų pareiškėjais).

 • Informacija apie veiklos rūšis arba gyvūnus

T. y. sporto šakos, ekstremalios sporto šakos; šunys, katės.

Jautresni asmens duomenys

 • Medicininė informacija

T. y. esamas arba buvęs sveikatos sutrikimas, sveikatos būklė, informacija apie traumą arba negalią, atliktas medicinines procedūras, asmens įpročius (t. y. alkoholio arba narkotikų vartojimą), informacija apie išrašytus receptus, nėštumą, kompiuterinių tyrimų rezultatai.

 • Informacija apie teisines procedūras, apgaulę ir nusikaltimus

T. y. informacija apie su Jumis susijusias teisines procedūras, apgaulės atvejus arba nusikaltimus, pvz., susijusius su žala pagal civilinės atsakomybės draudimą arba nusikaltimu padaryto kūno sužalojimo.

 • Narystė profesinėje sąjungoje

T. y. informacija pagal kolektyvinę draudimo sutartį, kurią sudaro Jūsų profesinė sąjunga.

KITA

 • Telefono ir vaizdo pokalbių įrašai

T. y. telefono ir vaizdo pokalbių su mūsų atstovais įrašai.

 • Bendravimas su mumis ir kliento kontaktiniais asmenimis

T. y. el. pranešimai, pokalbiai programėlėmis, internetiniai susitikimai, bendravimo istorija.

 • Informacija iš socialinės žiniasklaidos

T. y. informacija, paskelbta socialinės žiniasklaidos priemonėse (pvz., kliento atsiliepimai iš „Facebook") ir prieinama viešai.

 • Informacija iš išorinių šaltinių

Mes galime papildyti Jūsų pateiktą informaciją duomenimis iš išorinių informacijos šaltinių, kaip antai: viešai prieinama informacija, už užmokestį prieinama informacija, taip pat ir mūsų atstovų arba verslo partnerių turima informacija.

Kur renkame Jūsų duomenis

Duomenis apie Jus renkame iš įvairių šaltinių, atsižvelgdami į Jūsų santykius su mumis.

 • Tiesiogiai iš Jūsų arba draudėjo

Pavyzdys: paprašome Jūsų duomenų, kai įsigyjate draudimą arba registruojate žalą.

 • Naudojamės paslaugomis arba svetainėmis ir socialinėje žiniasklaidoje skelbiama informacija

Pavyzdys: naudojame internetinius identifikatorius (pvz., slapukus), kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis ir svetainėmis. Jie svarbūs, siekiant optimizuoti Jūsų naudojimąsi interneto svetainėmis ir mūsų Jums siūlomomis paslaugomis. Apie internetinių identifikatorių naudojimą daugiau paskaityti galite čia.

Pavyzdys: bendradarbiaudami su partneriais galime suteikti pagalbos kelyje paslaugas transporto priemonių draudimą įsigijusiems klientams, ir renkame duomenis iš tokių partnerių.

 • Tiesiogiai iš Jūsų darbdavio, profesinės sąjungos ar kitokios organizacijos

Pavyzdys: pagal konkretų draudimo liudijimą apdraustų darbuotojų sąrašą arba narystės sąjungoje patvirtinimą galime gauti iš Jūsų darbdavio arba profesinės sąjungos.

 • Tiesiogiai iš partnerio, medicinos įstaigos, kito draudiko, policijos arba kitos viešosios įstaigos

Pavyzdys: susidūrus automobiliams, eismo įvykio kaltininku gali būti „If" apsidraudęs klientas. Mes gausime informaciją iš kito draudiko, kad „If" klientas yra atsakingas už jų kliento patirtą sužalojimą. Eismo įvykių atvejais galime gauti nukentėjusiosios šalies kontaktinius duomenis iš kito draudiko, policijos surašytą eismo įvykio protokolą iš policijos, informaciją apie automobilio remontą iš serviso ir medicininę informaciją apie sužalojimą iš sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo.

 • Valdžios įstaigų, draudikų ar kitų išorinių šalių registrai

Pavyzdys: mes patikriname informaciją apie Jūsų automobilį VĮ Regitra.

Kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis

Asmens duomenimis naudojamės savo darbe kone visur, kadangi tai suteikia mums galimybę kuo geriau Jus aptarnauti. Toliau galite pasiskaityti, kaip ir kur mes naudojame asmens duomenis.

 • Draudimo sutarčių sudarymas ir administravimas

Kad galėtume suteikti Jums draudimo apsaugą ir nustatyti konkrečias rizikas, mums reikalinga informacija. Šia informacija naudojamės pateikdami Jūsų rizikos lygiu grįstą kainą, nustatydami tinkamas draudimo sumas ir pritaikydami draudimo apsaugą Jūsų poreikiams. Be to, šia informacija naudojamės administruodami sutartis ir teikdami su paslaugas pagal Jūsų draudimo sutartį.

 • Žalų reguliavimas

Naudojame asmens duomenis administruodami draudžiamuosius įvykius ar kitus reikalavimus.

 • Ryšių su Jumis palaikymas

Naudojame asmens duomenis, norėdami identifikuoti Jus kaip klientą, bendrauti su Jumis ir siųsti Jums pranešimus, susijusius su mūsų paslaugomis.

 • Paslaugų teikimas per partnerius

Taip pat naudojame Jūsų asmens duomenis teikdami su draudimu susijusias papildomas „If" partnerių paslaugas.

 • Verslo plėtra

Naudojame asmens duomenis plėtodami savo verslą ir tobulindami produktus, vykdydami rinkos tyrimus ir analizę, įskaitant klientų pasitenkinimo tyrimus.

 • Rinkodara

Renkame ir analizuojame asmens duomenis, kaip antai: Jūsų veiksmus internete ir vietą, kad galėtume atsiųsti draudimo pasiūlymus ir kitus pranešimus, kurie Jums gali būti naudingi. Jeigu esate mūsų klientas, galite gauti draudimo pasiūlymų, kurie, mūsų nuomone, Jums aktualūs ir naudingi. Tuo pačiu metu stengiamės nesiųsti arba nerodyti neaktualių žinučių. Niekada neparduodame asmens duomenų tretiesiems asmenims.

Kai daug žinome apie Jus ir tikėtiną Jūsų elgesį, tai vadinama profiliavimu. Jeigu Jūs nenorite, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais arba vykdytume profiliavimą, praneškite mums paspaudę šią nuorodą. Jūs ir toliau gausite su savo draudimu susijusią informaciją, kadangi mes privalome ją Jums pateikti.

 • Tyrimai ir kova su pinigų plovimu

Naudojamės asmens duomenimis, siekdami užkirsti kelią nusikaltimams, įskaitant sukčiavimą ir pinigų plovimą, juos išaiškinti ir ištirti, o taip pat analizuoti ir valdyti kitos rūšies komercinę riziką.

 • Atsiskaitymas viešosios valdžios įstaigoms

Naudojame asmens duomenis, vykdydami įstatymuose ir priežiūros įstaigų numatytus įsipareigojimus bei atsakydami į viešųjų ir valdžios įstaigų užklausas.

 • Statistinių duomenų rengimas

Naudojame Jūsų asmens duomenis sudarydami statistines ataskaitas pagal, pvz., turto buvimo vietą.

Asmens duomenų naudojimo teisiniai pagrindai

Jūsų asmens duomenys atsižvelgiant į jų paskirtį ir pobūdį tvarkomi teisėtai, remiantis kuriais nors iš toliau nurodytų pagrindų.

 • Duomenis tvarkyti reikia sudarant arba vykdant draudimo sutartį. Pavyzdžiui, informacija apie apdraustą turtą ir Jūsų asmeninius daiktus, su rizika susijusi informacija, pateikta prieš sudarant sutartį, o taip pat žalos reguliavimo procese pateikta informacija yra teisėtai tvarkoma būtent šiuo teisiniu pagrindu.
 • Jūs kaip fizinis asmuo davėte sutikimą mums tvarkyti Jūsų duomenis, pavyzdžiui, susijusius su sveikata. Jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą ir nebeleisti toliau jų tvarkyti bet kuriuo metu, pateikdami mums pranešimą, tačiau sutikimo atšaukimas gali turėti įtakos Jūsų draudimo apsaugos galiojimui ir Jūsų galimybėms naudotis mūsų paslaugomis.
 • Tvarkymas reikalingas dėl teisėtų mūsų arba trečiųjų asmenų interesų, o Jūsų privatumas yra pakankamai apsaugotas. Šiuo pagrindu remiamasi tada, kai mes tvarkome Jūsų duomenis siekdami užkirsti kelią apgaulei arba pateikti Jums, kaip klientui, tiesioginius rinkodaros pasiūlymus arba palaikyti mūsų IT sistemų saugumą.
 • Tvarkymas reikalingas Jūsų ar kito asmens gyvybiniams interesams apsaugoti. Pavyzdžiui, kelionės draudimo atveju, įvykus nelaimingam atsitikimui, mes keičiamės informacija su ligoninėmis, kad būtų galima vykdyti reikiamas medicinines procedūras.
 • Tvarkymas reikalingas vykdant teisinius įsipareigojimus, kurių privalu laikytis duomenų valdytojui. Pavyzdžiui, mes privalome teikti duomenis apie Jūsų privalomąjį vairuotojų civilinės atsakomybės draudimą Transporto priemonių draudikų biurui.

Automatizuotas sprendimų priėmimas ir profiliavimas

Automatizuotas sprendimų priėmimas ir profiliavimas lemia tai, kad kartais priimame sprendimus be žmogaus rankinio įsikišimo. Tai gali būti automatizuota kainodara mūsų pardavimo sistemoje, kuri grindžiama į sistemą įvesta informacija, arba automatizuotas draudimo išmokos mokėjimas pagal internetu užregistruotą žalą, remiantis Jūsų pildant pranešimą apie žalą internete pateikta informacija. Taip mes galime užtikrinti savo klientams geresnį ir sklandesnį aptarnavimą. Mes iš anksto informuojame klientus apie visiškai automatizuotai priimamus sprendimus, jeigu jie gali turėti Jums didelį poveikį.

 • Žalų reguliavimas

Automatizuotą sprendimų priėmimą naudojame žalų reguliavimo procese, kai paslauga suteikiama internetu, o taip pat ir kitais būdais. Automatizuoti sprendimai grindžiami mums pateikta informacija ir jie gali būti naudojami, pvz., automatiškai paskaičiuoti teisingą draudimo išmokos sumą. Tokio automatizuoto sprendimų priėmimo atsisakyti negalite, tačiau galite kreiptis į mus ir paprašyti peržiūrėti priimtą sprendimą.

 • Draudimo pardavimo procesas

Automatizuotu sprendimų priėmimu naudojamės parduodami draudimo paslaugas internetu ir kitais kanalais. Automatizuoti sprendimai grindžiami mums pateikta informacija. Tada mūsų sistemos automatiškai apskaičiuoja kainą, remdamosi tokiais duomenimis, kaip antai: transporto priemonės modelis, žalų istorija, amžius, regionas ar kiti veiksniai. Perkant draudimą, tai privaloma. Įsigydami draudimą negalite nesutikti su automatizuotu sprendimų priėmimu. Jeigu turite klausimų dėl Jums pateikto pasiūlymo, galite su mumis susisiekti.

 • Tiesioginė rinkodara

Profiliavimas reiškia Jūsų numatomo elgesio prognozavimą remiantis informacija apie Jus. Rinkodaroje naudojame profilius siųsdami pranešimus, kurie, mūsų įsitikinimu, yra Jums aktualiausi, ir stengiamės nesiųsti arba nerodyti neaktualių pranešimų. Jūs turite teisę pranešti nesutinkantys su profiliavimu tiesioginės rinkodaros tikslais čia.

Duomenų laikymas ir saugumas

Mes užtikriname Jūsų privatumą tinkamai ir rūpestingai tvarkydami informaciją ir asmens duomenis. Jūsų asmens duomenis laikome tiek, kiek būtinai reikia, kad būtų pasiekti šiame privatumo pranešime išdėstyti tikslai, nebent pagal įstatymą reikalaujama arba leidžiama juos laikyti ilgiau.

Jūsų asmens duomenų laikymo laikotarpis priklauso nuo konkrečiai galimos žalos rūšiai taikomų įstatymų, apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir kitų veiksnių. Jeigu mums neprivalu laikyti Jūsų asmens duomenis, galite paprašyti juos ištrinti. Nereikalingi arba neaktualūs asmens duomenys ištrinami arba sutvarkomi taip, kad nebebūtų galima atpažinti asmens tapatybės.

Mes visuomet imamės reikiamų techninių, fizinių, teisinių ir organizacinių priemonių, kurios atitinka taikytinus privatumo ir duomenų saugumo įstatymus. Visi paslaugų teikėjai, kurie veikia kaip duomenų tvarkytojai, atidžiai pasirenkami ir privalo naudoti tinkamas priemones, kad būtų apsaugotas Jūsų asmens duomenų konfidencialumas ir saugumas.

Dalijimasis Jūsų asmens duomenimis su kitais

Kadangi esame draudimo bendrovė, pagal įstatymus privalome saugoti klientų informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą. Kartais mes atskleidžiame asmens duomenis kitiems, tačiau tik tada, kai mums tai leidžiama pagal įstatymą, arba su Jūsų išankstiniu sutikimu. Informacijos pateikimas paslaugų teikėjams, su kuriais esame sudarę duomenų tvarkymo sutartis, nėra laikomas duomenų atskleidimu.

Atsižvelgiant į atitinkamą draudimo produktą ir informacijos pobūdį, Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti:

 • bankui arba išperkamosios nuomos bendrovei, jeigu atitinkama įstaiga draudimo liudijime nurodyta kaip naudos gavėjas – galima dalytis informacija apie draudimo sutarties galiojimą, įmokos sumokėjimą ir reikalavimą atlyginti žalą;
 • tarpininkui (agentui arba brokeriui), kuris tarpininkavo sudarant draudimo sutartį – informacija apie draudimo sutarties galiojimą, įmokos sumokėjimą ir reikalavimą atlyginti žalą; informacija dalijamasi tik tiek, kiek būtina vykdant sutartį;
 • žalų sureguliavimo partneriui, kaip antai: automobilių remonto įmonėms arba statybos bendrovėms; jeigu pareikštas reikalavimas mokėti draudimo išmoką, gali būti pateikta informacija apie draudimo sutarties galiojimą, žalos informacija tokia apimtimi, kiek būtina reguliuojant žalą;
 • Transporto priemonių draudikų biurui – mes registruojame informaciją apie sudarytas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ir mums praneštus reikalavimus atlyginti žalą dėl eismo įvykių;
 • medicinos įstaigai ir gydytojui – sveikatos draudimo žalų atveju, atliekant sveikatos būklės įvertinimą, įvykus nelaimingam atsitikimui, mes galime dalytis informacija apie Jus su sveikatos priežiūros įstaigomis arba gydytojais;
 • kitiems draudikams – mes teikiame informaciją kitiems draudikams, kai tai reikalinga reguliuojant žalą;
 • valstybės institucijoms – mums gali reikėti pasidalyti Jūsų asmens duomenimis su kitomis valstybės institucijomis arba trečiosiomis šalimis, jeigu to reikalaujama pagal įstatymą arba vykdant sutartį;
 • paslaugų partneriams – galime dalytis Jūsų duomenimis su paslaugų partneriais, kad galėtume suteikti Jums papildomas paslaugas, kaip antai: pagalba patyrus žalą arba papildomų paslaugų teikimas.

Tarptautinis Jūsų duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenys pirmiausia laikomi Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės teritorijoje. Dėl pasaulinio verslo veiklos pobūdžio ir technologinių sprendimų pirmiau nurodytais tikslais tam tikrais atvejais galime perduoti asmens duomenis subjektams kitose valstybėse. Pavyzdžiui, galime perduoti asmens duomenis duomenų tvarkytojui, kuris teikia debesijos paslaugas ir yra įsikūręs Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tokie duomenų perdavimai atliekami laikantis tarptautiniam duomenų perdavimui taikytinų privatumo apsaugos taisyklių.

Prieiga prie Jūsų informacijos

Norime skaidriai parodyti, kaip tvarkome turimą informaciją apie Jus, ir užtikrinti, kad ji būtų tiksliai atnaujinama. Savo informaciją galite peržiūrėti per „Mano If", o jeigu Jums reikia daugiau informacijos, turite teisę paprašyti mūsų apie Jus turimos asmeninės informacijos kopijos el. paštu dsar@if.lt arba laišku, adresu T.Narbuto g. 5, 08105 Vilnius. Mes visada tikriname savo klientų tapatybę, prieš suteikdami prieigą prie informacijos.

Galite paprašyti mūsų ištaisyti arba pašalinti informaciją, kuri, Jūsų manymu, yra netiksli. Taip pat galite paprašyti pašalinti informaciją apie Jus, jeigu nebėra teisinių pagrindų toliau ją tvarkyti. Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriai informacijai pagal įstatymus netaikomos prieigos, taisymo ir šalinimo teisės. Jūsų prašymu Jūsų asmens duomenų kopiją taip pat galime persiųsti kitai bendrovei tiesiogiai, jeigu tai leidžia techninės galimybės.

Į ką kreiptis

Jeigu turite klausimų apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos skyrių el. paštu DPO@if.lt.

Mes esame Jūsų duomenų valdytojas. Mums galite parašyti adresu:
If P&C Insurance AS filialas,
Filialo kodas 302279548
T.Narbuto 5, 08105 Vilnius