Būsto ir turto draudimo įvykis

Būkite pasiruošę pateikti:
• su įvykiu susijusius dokumentus (pvz., nuotraukas)
• draudimo poliso numerį
• duomenis draudimo išmokai pervesti

Užregistravus įvykį, per dvi darbo dienas atsiųsime Jums SMS žinutę bei el. laišką su žalos eksperto kontaktais ir informuosime apie tolesnę eigą.

Registruoti
Jei nepavyksta prisijungti, naudokite šią formą

Iškilus pavojui turtui arba jau įvykus žalai turite:

  • pagal galimybes imtis Jums prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti. Jūs galite šalinti įvykio priežastis nelaukdami draudimo eksperto apžiūros: pavyzdžiui, keisti prakiurusį vamzdį. Tik prašome prieš keičiant nufotografuoti ir išsaugoti turto liekanas iki eksperto apsilankymo;
  • nedelsdami apie įvykį pranešti atitinkamoms institucijoms ir/ ar tarnyboms (pvz., policijai, greitajai pagalbai, priešgaisrinei tarnybai, avarinėms tarnyboms ir pan.);
  • kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo žinios apie įvykį, pranešti draudimo bendrovei registruojant įvykį internetu arba skambinti trumpuoju numeriu +370 5 210 8800;
  • išsaugoti sugadintą turtą ar jo liekanas iki atvyks mūsų atstovas ir sudaryti sąlygas apžiūrai, nebent draudimo bendrovės atstovas nurodo, kad tai nėra būtina;
  • suteikti mums ar mūsų įgaliotam atstovui galimybę laisvai ir netrukdomai nustatyti žalos dydį ir priežastis (patikrinti turto apskaitos, įsigijimo, realizavimo, nuomos ir kitus dokumentus);
  • pateikti visus turimus dokumentus ir informaciją apie draudžiamojo įvykio aplinkybes, pasekmes ir nuostolio dydį;
  • pateikti visus turimus dokumentus, įrodymus ir visą informaciją, reikalingą imtis veiksmų prieš asmenį, kaltą dėl atsiradusios žalos;
  • telefonų remonto partnerių sąrašas.