BŪSTO IR TURTO DRAUDIMO ĮVYKIS

Užregistruokite įvykį internetu

Namų draudimas – kad Jūsų namai būtų saugūs. Įvykus įvykiui, užregistruokite jį internetu ir mūsų ekspertai su Jumis susisieks per dvi darbo dienas.


Įvykį užregistruoti prašome per tris darbo dienas nuo momento, kai sužinojote apie žalą. Įvykį sutvarkysime greičiau, jei registruodami įvykį iškart pateiksite sugadinto turto nuotraukas ir reikalingus dokumentus.

KĄ DARYTI ATSITIKUS ĮVYKIUI

Dažniausiai pasitaikančios situacijos ir klausimai
Užliejo kaimynai arba trūko vamzdis

Ką daryti, jei prakiuro vamzdis?

• Vos pastebėję, kad prakiuro vamzdis, nedelsdami užsukite vandenį. Jeigu patys to negalite padaryti, nedelsdami kvieskite avarinę tarnybą, namą aptarnaujančios įmonės ar bendrijos atsakingus darbuotojus.
• Būkite atsargūs, jeigu prakiuro karšto vandens ar šildymo sistemos vamzdis – galite nusiplikyti.
• Kiek įmanoma, susemkite išsiliejusį vandenį ir nusausinkite grindis, kad sumažintumėte galimus nuostolius.
• Apie įvykį praneškite namo pirmininkui ar namą administruojančiai įmonei ir prašykite jų nustatyti įvykio priežastis ir kaltininkus.

• Iškvieskite santechniką.
• Jei trūkus vamzdžiui užliejote kaimynus ir esate apdraudę turto savininko civilinę atsakomybę, informuokite kaimynus, kad dėl patirtos žalos taip pat kreiptųsi į mus.
• Esamą situaciją užfiksuokite nuotraukose, kurias vėliau pateiksite draudimo kompanijai.

Ką daryti, jei užliejo kaimynai?

• Jei vanduo teka pro lubas, nedelsdami kvieskite avarinę tarnybą, namą aptarnaujančios įmonės ar bendrijos atsakingus darbuotojus. Kai vanduo jau nebėga, kreipkitės į namą administruojančią įmonę ar bendrijos pirmininką, kad nustatytų įvykio priežastis bei kaltininkus, jei dar yra tokia galimybė.
• Kreipkitės į kaimynus, kad jie patikrintų, ar vanduo teka ne iš jų buto.
• Ant grindų pastatykite indą vandeniui surinkti. Susemkite išsiliejusį vandenį, nusausinkite grindis. Pagal galimybes apdenkite baldus, elektros prietaisus, buitinę techniką ir kitus daiktus, kad sumažintumėte galimus nuostolius.

• Nelieskite elektros jungiklių ar laidų, jei manote, kad juos galėjo pažeisti vanduo. Jei nesate tikras – išjunkite elektrą.
• Apie įvykį būtinai praneškite namo pirmininkui ar namą administruojančiai įmonei, kad jie tiksliai nustatytų užliejimo priežastis.
• Esamą situaciją užfiksuokite nuotraukose, kurias vėliau pateiksite draudimo kompanijai.

Jūsų turtas buvo pavogtas

• Apie įvykį nedelsdami praneškite policijai.
• Jei į namus buvo įsilaužta ir dėl to kyla pavojus kitam turtui (pvz., išdaužtas langas), pagal galimybes imkitės Jums prieinamų protingų priemonių žalai sumažinti.
• Esamą situaciją užfiksuokite nuotraukose, kurias vėliau pateiksite draudimo kompanijai.
• Paruoškite pavogto ar sugadinto turto sąrašą su vertėmis, kiek įmanoma surinkite įsigijimo dokumentus ar kitus turėtą turtą ir jo vertę įrodančius
dokumentus.

Jei Jūsų turtas buvo sugadintas gamtinių jėgų

• Pagal galimybes imkitės Jums prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti.
• Jei dėl potvynio užtvindytas rūsys, kvieskite avarinę tarnybą.
• Jei dėl audros virsdamas medis pakibo ant stogo, informuokite priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą.

• Jei turtui ir toliau gresia pavojus (pvz., išdaužtas langas, nuplėšta stogo danga ir į namus skverbiasi vanduo), galite pradėti smulkius remonto darbus ir nesulaukę mūsų ekspertų, tačiau būtinai išsaugokite sugadintą turtą ar jo likučius iki atvyks mūsų atstovas. Taip pat saugokite visas remonto išlaidas įrodančių dokumentų originalus.
• Esamą situaciją užfiksuokite nuotraukose, kurias vėliau pateiksite mums.
Jums nereikės vykti į draudimo bendrovę – mūsų ekspertai, jei reikia, patys atvyks Jūsų nurodytu adresu įvertinti nukentėjusio turto.

Gaisras

Jei Jūsų turtas nukentėjo nuo ugnies:
• praneškite priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai;
• netvarkykite ir nelieskite įvykio vietos, kol jos neapžiūrės ekspertai;
• esamą situaciją užfiksuokite nuotraukose ir pateikite jas mums.

Stiklo dūžis

Stiklo dūžio atveju rekomenduojame Jums imtis šių veiksmų:
• visuomet nufotografuoti įvykio vietą prieš atliekant kokius nors veiksmus;
• laikinai uždengti ar keisti išdaužtą stiklą nelaukiant eksperto skambučio ar apžiūros;
• vandalizmo atveju kreiptis į policiją, jei rastas įtrūkęs stiklas – policijos kviesti nereikia.

Įtampos svyravimai

Jei jūs įtariate, kad žala Jūsų turtui atsirado dėl įtampos svyravymų mes rekomenduojame:
• apie situaciją pranešti namą administruojančiai įmonei arba bendrijos pirmininkui;
• jei sugedusi įranga ar buitinė technika, kreiptis į įrengimus aptarnaujančią įmonę arba garantinį aprantavimą atliekančias įmonės dėl defektinio akto sudarymo (gedimų priežasčių nustatymo ir remonto darbų sąmatos sudarymo).

Transporto priemonės atsitrenkimas

Po įvykio būtina supildyti eismo įvykio deklaraciją arba iškviesti policija. Policija kviesti būtina jei:

• dėl eismo įvykio aplinkybių nesutariama, ar
• eismo įvykio metu žuvo ir buvo sužeistas žmogus, ar
• nežinomas nukentėjusio turto savininkas (pvz. apgadintas stovintis automobilis)
• kaltininkas pasišalino iš įvykio vietos.

Visais kitas atvejais užtenka užpildyti eismo įvykio deklaraciją, o jei jos nėra ant balto popieriaus lapo nurodyti dalyvius, aplinkybes, nupaišyti schemą. Kaltininkas savo kaltę turėtų patvirtinti pasirašydamas eismo įvykio deklaraciją.