ASMENS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

  1. Asmens civilinės atsakomybės

Atlyginame žalą, padarytą kitų asmenų turtui ar sveikatai. Nuostolius atlyginame žmonėms, nukentėjusiems dėl Jūsų ir kitų kartu su Jumis gyvenančių asmenų įprastų veiksmų.


  • Apdrausta Jūsų ir kartu su Jumis gyvenančių žmonių atsakomybė

  • Turime sprendimą nuomininkams ir nuomotojams

  • Apdrausta naminių gyvūnų padaryta žala

Draudžiamieji įvykiai IF NAMŲ ATSAKOMYBĖ IF NAMŲ ATSAKOMYBĖ PLIUS IF ASMENS ATSAKOMYBĖ IF ASMENS ATSAKOMYBĖ PLIUS
Žala tretiesiems asmenims, kuri kyla dėl Jūsų būsto ir jame esančio turto eksplotacijos

Pvz., trūkus vamzdžiui, užliejami žemiau gyvenantys kaimynai; vėtros metu nuplėšta Jūsų netinkamai uždengto namo stogo dalis užkrito ir sugadino kaimyno automobilį.

Žala padaryta Jūsų išsinuomotam būstui

Pvz., po Jūsų išsinuomotame bute kilusio gaisro atlyginami nuostoliai ne tik kaimynams, bet ir nuomojamo buto savininkams.

Žala tretiesiems asmenims dėl Jūsų ir su Jumis kartu gyvenančių asmenų veiksmų ne Jūsų gyvenamosiose patalpose

Pvz., slidinėdamas ar važiuodamas dviračiu sužeidžiate kitą žmogų; Jūsų mažametis vaikas išdaužia langą; Jūsų šuo įkanda praeiviui.

Draudimo taisyklės

​​Draudimo taisyklės – tai sutarties sąlygos, pagal kurias mes įsipareigojame Jums atlyginti nuostolius atsitikus įvykiui. Taisyklėse išsamiai išdėstyti draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai, draudžiami objektai, žalos atlyginimo principai ir kitos svarbios sąlygos.

Atsisiųskite:

KITI MŪSŲ DRAUDIMAI

Jūsų ir Jūsų turto saugumui
  1. Asmens civilinės atsakomybės