Kasko draudimo įvykis

Užregistruokite įvykį internetu

Užregistravę įvykį internetu gausite sms žinutę su žalos numeriu. Gavę žalos numerį galite iš karto vykti į mūsų partnerių autoservisą. ​Ten bus atlikta automobilio apžiūra, reikalinga nuostolio dydžio nustatymui, ir automobilio remontas, jei jo pageidausite. Jei automobiliu važiuoti nesaugu, jį apžiūrėti atvyks mūsų ekspertas.

Ką daryti atsitikus įvykiui?

Dažniausiai pasitaikančios situacijos ir klausimai
Apgadinti tik automobilio stiklai ar žibintai

Važiuojant akmenukas pataikė į priekinį stiklą arba žibintą.

Ar reikia pranešti policijai (kt. tarnyboms)?
Policijai pranešti nebūtina.

Kokių veiksmų imtis?
Prašome užregistruoti įvykį internetu. Užregistravus įvykį ir gavus bylos reg. Nr. SMS žinute galite susisiekti su mūsų partneriais ir sutarti stiklo keitimo laiką. Apie apie stiklų remonto partnerius informaciją rasite šiuo adresu. Jei žinutės negautumėte per vieną darbo dieną skambinkite telefonu 1620.

Kaip išsikviesti techninę pagalbą?
Jei automobiliu nesaugu važiuoti, Jūs galite pasinaudoti techninės pagalbos paslauga. Norėdami pasinaudoti šia paslauga galite kreiptis telefonu 1620. Jei esate apsidraudęs „Pagalbos kelyje draudimu" techninė pagalba Jums bus suteikta nemokamai.    

Ar bus taikoma išskaita?
Lengviesiems automobiliams išskaita netaikoma jei:

• įvykio metu apgadinimas tik stiklas ar žibintas ir remonto darbai atliekami If nurodytoje specializuotoje remonto įmonėje,
• automobiliui galioja gamintojo suteikta garantija ir stiklas keičiamas autorizuotame gamintojo servise.

Kito tipo transportui (ne lengviesiems automobiliams) išskaita netaikoma vieną kartą per poliso galiojimo laikotarpį kai stiklas keičiamas If nurodytoje specializuotoje remonto įmonėje. Kartais draudimo sutartis gali nustatyti kitokias išskaitos taikymo sąlygas. Šią informaciją, taip pat gali Jums suteikti Jūsų žalų specialistas. Jūsų bylą reguliuojančio specialisto duomenis gausite SMS žinute. Jei žinutės negautumėte per vieną darbo dieną skambinkite telefonu 1620.

Išskaita bus taikoma, jei:
• yra pažeistas ne tik stiklas, bet ir kitos automobilio dalys;
• jeigu remontas atliekamas ne If nurodytoje specializuotoje remonto įmonėje.

Kokių dokumentų reikia draudimo bendrovei žalai sureguliuoti?
• Pranešimas apie įvykį;
• transporto priemonės registracijos liudijimas;
• nuotraukos.

Įvažiavus į duobę apgadintos tik padangos

Ar reikia pranešti policijai ar kitoms tarnyboms?
Mes nerekomenduojame apie tokį įvykį pranešti atsakingoms tarnyboms, nes išskaita netaikoma tik tuomet, kai žinomas kaltininkas ir jo kaltė įrodyta. Labai svarbus elementas yra kaltės įrodymas. Duobė kelyje neįrodo kaltės, o kaltininko nustatymas yra sudėtingas ir atliekamas teismo keliu. Išskaita, jei kaltė įrodoma, gražinama tik praėjus metams, o kartais ir daugiau, t. y. pasibaigus teismo procesams, kai yra nustatomas kaltininkas ir įrodyta kaltė. Dažnai atvykus policijai kaltininkas nenustatomas, policija surašo įvykio aktą ir skiria baudą už tai, kad vairuotojas kelyje elgėsi nepakankamai atidžiai.

Visgi galutinį sprendimą – pranešti arba nepranešti policijai tokioje situacijoje – priimate Jūs.

Kokių veiksmų imtis?
Padarykite apgadinimų nuotraukas įvykio vietoje. Jei automobilį naudoti nesaugu, neturite atsarginio rato ar negalite jo pakeisti, išsikvieskite techninės pagalbos tarnybą. Jei manote, kad nuostolio suma viršija išskaitą, užregistruokite įvykį internetu.

Prašome atkreipti dėmesį, kad padangoms yra taikomas nuvertėjimas ir išskaita. Padangų remonto darbai (pvz. skylės klijavimas) dažniausiai yra mažesni, nei išskaita. Įvykį registruoti būtina tik tuomet, jei žalos dydis viršija išskaitą.

Sugadinus vieną padangą, ne visuomet atlyginamos dviejų ar daugiau padangų keitimo išlaidos, o tik tuomet kai tai rekomenduoja automobilio gamintojas. Keičiant padangas, keitimo darbus būtina suderinti su draudimo bendrove.

Kokių dokumentų reikia draudimo bendrovei žalai sureguliuoti ir kaip juos pateikti?
• Pranešimo apie įvykį,
• transporto priemonės apžiūros akto,
• transporto priemonės registracijos liudijimo,
• pranešėjo asmens dokumento,
• sugadinimų nuotraukų,
• policijos pažymos (jei buvo sudaryta).

Automobilį radote apgadintą ir nežinote kaltininko

Ar reikia pranešti policijai ar kitoms tarnyboms?
Policijai pranešti nereikia, nebent yra reali galimybė nustatyti įvykio kaltininką – įvykio vieta filmuojama, liudytojai ar pan.

Kokių veiksmų imtis?
Padarykite automobilio ar kito turto apgadinimų nuotraukas įvykio vietoje ir praneškite apie įvykį mums internetu. Jei automobiliu važiuoti nesaugu, išsikvieskite techninės pagalbos tarnybą ir nuvežkite automobilį pas „If“ partnerius. Prašome neatlikti automobilio remonto darbų, kol mūsų atstovas neapžiūrėjo automobilio ir nedavė sutikimo remonto darbams.

Kokių dokumentų reikia draudimo bendrovei žalai sureguliuoti ir kaip juos pateikti?
• Pranešimo apie įvykį,
• transporto priemonės apžiūros akto,
• transporto priemonės registracijos liudijimo,
• vairuotojo pažymėjimo,
• sugadinimų nuotraukų,
• informacijos apie liudytojus (jei buvo);
• eismo įvykio deklaracijos ar policijos pažymos (jei buvo sudaryta).

Dokumentus galite pateikti registruodami įvyki internete, taip pat mūsų apžiūros ir remonto partneriams arba el. paštu zalos@if.lt.

Kur ir kaip bus atliekama automobilio apžiūra?
Jei Jūsų automobiliu važiuoti saugu, užregistravus įvykį prašome parodyti automobilį mūsų partneriams. Jei automobiliu važiuoti nesaugu, užregistravus įvykį mūsų ekspertai apžiūrės Jūsų automobilį.

Ar bus taikoma išskaita?
Draudimo sutartyje nustatyta išskaita bus išskaičiuota iš nuostolio dydžio. Išskaita išskaičiuojama nebus, jei bus nustatytas įvykio kaltininkas.

Patekote į eismo įvykį

Kaip elgtis iš karto po įvykio?

Po įvykio būtina užpildyti eismo įvykio deklaraciją arba iškviesti policiją. Policija kviesti būtina jei:

• dėl eismo įvykio aplinkybių nesutariama, arba
• eismo įvykio metu žuvo ir buvo sužeistas žmogus, arba
• nežinomas nukentėjusio turto savininkas (pvz. apgadintas stovintis automobilis), arba
• įtariama, kad vienas iš eismo įvykio dalyvių apsvaigęs nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų.

Po įvykio būtina užpildyti eismo įvykio deklaraciją, o jei jos neturite, baltą popieriaus lapą, kuriame būtų visi eismo įvykio dalyvių duomenys, įvykio schema, ir nustatytas atsakingas asmuo. Jei nežinote, kaip užpildyti deklaraciją ar Jums kylą kitų klausimų, kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu 112.

Kokių veiksmų imtis?
Padarykite automobilio ar kito turto apgadinimų nuotraukas įvykio vietoje ir praneškite apie įvykį mums internetu. Jei automobiliu važiuoti nesaugu, išsikvieskite techninės pagalbos tarnybą ir nuvežkite automobilį pas „If“ partnerius. Prašome neatlikti automobilio remonto darbų, kol mūsų atstovas neapžiūrėjo automobilio ir nedavė sutikimo remonto darbams.

Kokių dokumentų reikia draudimo bendrovei žalai sureguliuoti ir kaip juos pateikti?
• Pranešimo apie įvykį,
• transporto priemonės apžiūros akto,
• transporto priemonės registracijos liudijimo,
• vairuotojo pažymėjimo,
• sugadinimų nuotraukų,
• informacijos apie liudytojus (jei buvo);
• eismo įvykio deklaracijos ar policijos pažymos.

Dokumentus galite pateikti registruodami įvyki internete, taip pat mūsų apžiūros ir remonto partneriams arba el. paštu zalos@if.lt.

Kur ir kaip bus atliekama automobilio apžiūra?
Jei Jūsų automobiliu saugu važiuoti, užregistravus įvykį, prašome parodyti automobilį mūsų partneriams. Jei automobiliu važiuoti nesaugu, užregistravus įvykį, mūsų ekspertai apžiūrės Jūsų automobilį.

Ar bus taikoma išskaita?
Išskaita bus išskaičiuojama iš nuostolio dydžio jei Jūs būsite pripažintas eismo įvykio kaltininku, jei esate nukentėjęs ir yra žinomas įvykio kaltininkas išskaita skaičiuojama nebus.

Patekote į eismo įvykį užsienyje

Kaip elgtis iš karto po įvykio?
Informuokite oficialias institucijas (pvz. policiją), jei įvykio kaltininkas yra trečiasis asmuo ir pagal valstybės, kurioje eismo įvykis įvyko, norminių aktų reikalavimus tai daryti privaloma. Padarykite automobilio ar kito turto apgadinimų nuotraukas įvykio vietoje ir praneškite apie įvykį mums internetu.

Kaip išsikviesti techninę pagalbą?
Jei automobiliu važiuoti nesaugu, išsikvieskite techninės pagalbos tarnybą telefonu +370 5 210 89 25. Jei esate apsidraudęs „Pagalbos kelyje draudimu“, techninė pagalba Jums bus suteikta nemokamai.

Automobilio remontas
Papildomos įrangos (išskyrus apsaugos nuo vagysčių priemones bei ratlankius) užsienyje neremontuokite ir nekeiskite – tai atliksime Lietuvoje.

Kai nuostolis ar saugiam eismui užtikrinti būtinos remonto išlaidos neviršija 1500 Eur, remonto darbus galite atlikti užsienio valstybėje. Prieš remontuodami, būtinai nufotografuokite sugadinimus ir pateikite mums nuotraukas kartu su sąskaitomis, patvirtinančiomis patirtas išlaidas.

Kai nuostolis viršija 1500 Eur, prieš remontuodami automobilį suderinkite nuostolio dydį su mumis. Nuostolio dydį nustatysime pagal pateiktas sąskaitas, kuriose nurodomos pakeistos dalys, panaudotos medžiagos ir atlikti darbai. Jeigu remontą užsienyje atliksite pažeisdami šioje taisyklių dalyje nurodytas sąlygas, nuostolio dydį nustatysime pagal vidutinius mūsų taikomus įkainius Lietuvoje.

Kokių dokumentų reikia draudimo bendrovei žalai sureguliuoti ir kaip juos pateikti?
• Pranešimo apie įvykį,
• transporto priemonės apžiūros akto,
• transporto priemonės registracijos liudijimo,
• vairuotojo pažymėjimo,
• sugadinimų nuotraukų,
• informacijos apie liudytojus (jei buvo);
• eismo įvykio deklaracijos ar policijos pažymos.

Dokumentus galite pateikti registruodami įvyki internete, taip pat mūsų apžiūros ir remonto partneriams arba el. paštu zalos@if.lt.

Ar bus taikoma išskaita?
Išskaita bus išskaičiuojama iš nuostolio dydžio jei Jūs būsite pripažintas eismo įvykio kaltininku, jei esate nukentėjęs ir yra žinomas eismo įvykio kaltininkas, išskaita skaičiuojama nebus.

Susidūrėte su gvyūnu

Ar reikia pranešti policijai ar kitoms tarnyboms?

Policijai pranešti nebūtina, nebent:
• susidurta su stambiu gyvūnu ir jo negalima pašalinti nuo važiuojamosios dalies ir jis kelia pavojų bendram eismo saugumui, arba
• susidurta su naminiu gyvūnu ir žinomas jo savininkas.

Kokių veiksmų imtis?
Padarykite automobilio ar kito turto apgadinimų nuotraukas įvykio vietoje ir praneškite apie įvykį mums internetu. Jei automobiliu važiuoti nesaugu, išsikvieskite techninės pagalbos tarnybą ir nuvežkite automobilį pas „If“ partnerius. Prašome neatlikti automobilio remonto darbų, kol mūsų atstovas neapžiūrėjo automobilio ir nedavė sutikimo remonto darbams.

Kokių dokumentų reikia draudimo bendrovei žalai sureguliuoti ir kaip juos pateikti?
• Pranešimo apie įvykį,
• transporto priemonės apžiūros akto,
• transporto priemonės registracijos liudijimo,
• vairuotojo pažymėjimo,
• sugadinimų nuotraukų,
• informacijos apie liudytojus (jei buvo);
• eismo įvykio deklaracijos ar policijos pažymos.

Dokumentus galite pateikti registruodami įvyki internete, taip pat mūsų apžiūros ir remonto partneriams arba el. paštu zalos@if.lt.

Kur ir kaip bus atliekama automobilio apžiūra?
Jei Jūsų automobiliu saugu važiuoti, užregistravus įvykį, prašome parodyti automobilį mūsų partneriams. Jei automobiliu važiuoti nesaugu, užregistravus įvykį, mūsų ekspertai apžiūrės Jūsų automobilį.

Ar bus taikoma išskaita?
Atlyginant žalą išskaita bus išskaičiuojama iš nuostolio dydžio. Išskaita taikoma nebus, jei bus žinomas gyvūno savininkas ir jis bus pripažintas atsakingu už padarytą žalą.

Kaip atliekama automobilio apžiūra?

Jei Jūsų automobiliu saugu važiuoti, užregistravus įvykį, prašome parodyti automobilį mūsų partneriams. Jei automobiliu važiuoti nesaugu, užregistravus įvykį, mūsų ekspertai apžiūrės Jūsų automobilį.

Kaip pasinaudoti techninės pagalbos paslauga?

Jei automobiliu važiuoti nesaugu, Jūs galite pasinaudoti techninės pagalbos paslauga. Norėdami pasinaudoti šia paslauga, kreipkitės telefonu 1620.

Jei esate apsidraudęs „Pagalbos kelyje draudimu“ techninė pagalba Jums bus suteikta nemokamai.

Kaip suteikiamas pakaitinis automobilis?

Pakaitinį automobilį Jums suteiksime tuomet, jei Jūs turite įsigiję pagalbos kelyje draudimą ir mūsų partnerių autoserviso darbuotojai patvirtins, kad Jūsų automobilio suremontuoti per 1 darbo dieną (skaičiuojant nuo automobilio apžiūros pradžios autoservise) nepavyks.

Kaip užsisakyti pakaitinį automobilį?
Norėdami gauti pakaitinį automobilį, skambinkite tel. 1620, (skambinant iš užsienio tel. +37052108925). Techninės pagalbos tarnyba pakaitinį automobilį Jums suteiks per 24 val.:
• bet kuriame Lietuvos mieste pakaitinį automobilį Jums pristatys ir paims su Jumis sutartoje vietoje;
• kitose Lietuvos vietose arba užsienyje automobilį turėsite pasiimti ir pristatyti atgal techninės pagalbos tarnybos nurodytoje vietoje.

Jums bus suteiktas ne didesnis nei vidutinės klasės pakaitinis automobilis.

Kokiam laikui suteikiamas pakaitinis automobilis?
a) Jei Jūsų automobilis remontuojamas „If“ nurodytame autoservise - pakaitinį automobilį suteiksime visam automobilio gedimo šalinimo laikotarpiui.
b) Jei Jūsų automobilis yra sunaikintas ar prarastas, remontuojamas ne „If“ nurodytame autoservise, remontas atliekamas užsienyje arba suteikiamas pasibaigus draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiui - pakaitinį automobilį suteiksime automobilio gedimo šalinimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 15 dienų.

Kokios draudimo sąlygos galioja pakaitiniam automobiliui?
Jeigu Jums suteikto pakaitinio automobilio trumpalaikės nuomos sutartyje yra numatyta didesnė išskaita nei Jūsų su mumis sudarytoje kasko draudimo sutartyje, atsitikus įvykiui, mes padengsime tą skirtumą.

Kitos pakaitinio automobilio naudojimo sąlygos yra apibrėžiamos techninės pagalbos tarnybos ir Jūsų sudarytoje automobilio nuomos sutartyje.

Kaip nustatomas draudžiamųjų įvykių skaičius?

Klausimas, kelių įvykių metu buvo apgadintas automobilis, labai aktualus, kadangi nuo įvykių skaičiaus priklauso atlyginamos žalos dydis ir taikomų išskaitų kiekis.

Skirtingų įvykių metu automobiliams yra padaromi skirtingo tipo pažeidimai, skiriasi jų aukščiai, gyliai, kryptis ir pažeidimų vietos. Spręsdami, ar pažeidimai atsirado vienu metu ir padaryti vieno asmens, vertiname pažeidimų pobūdį ir ryšį. Jei pažeidimų pobūdis ir ryšys leidžia spręsti, kad pažeidimai atsirado vienu metu ir juos padarė vienas asmuo, laikome, kad tai vienas įvykis. Jei pažeidimų pobūdis ir ryšys skiriasi, laikome, kad jie padaryti keleto įvykių metu.

Kaip apskaičiuojama ir atlyginama kasko žala?

Pagal kasko draudimo sutarties sąlygas remontas turi būti atliekamas kliento (Jūsų pasirinktame) arba draudimo bendrovės („If“ parinktame) partnerių servisuose. Informacija apie Jūsų draudimo sąlygas yra nurodyta Jūsų kasko draudimo liudijime.

Žalos atlyginimas, jei automobilis apdraustas sąlyga remontas „If“ pasirinktame servise
Iš patirties žinome, kad greičiausias, kokybiškiausias ir paprasčiausias kelias tinkamai atlyginti žalą yra apgadintą automobilį remontuoti. Mūsų partneriai tai atlieka greitai ir kokybiškai, o remonto darbams suteikia 12 mėn. garantiją. Be to, remontuojant pamatomi ir įvykio sukelti paslėpti defektai, kuriuos galima iškart pašalinti. Užregistravę įvykį internetu, Jūs galite vykti pas vieną iš mūsų partnerių, kurie atliks automobilio apžiūrą ir jo remontą.

Atliekant remontą yra naudojamos kokybiškos naudotos arba, Jums pageidaujant, naujos originalios dalys. Jei Jūsų automobilis yra senesnis nei 72 mėnesiai, o remontui naudojamos originalios naujos dalys, Jums reikia sumokėti nuvertėjimą, t. y. draudimo taisyklėse nustatytą procentą nuo naujų originalių dalių vertės.

Už Jūsų automobilio remontą atlyginame partnerių autoservisui, o Jums tereikia pasiimti suremontuotą automobilį.

Žalos atlyginimas, jei automobilis apdraustas sąlyga remontas kliento pasirinktame servise
Automobilį remontuoti ne partnerių autoservise, galite, jei Jūsų draudimo liudijime nurodyta, kad remontas atliekamas Kliento parinkimu.

Jei remontuoti automobilį pageidaujate savarankiškai, iš pradžių suderiname su Jumis remonto sąmatą, atsižvelgdami į automobilio apžiūros rezultatus ir preliminarius Jūsų pasirinkto autoserviso įvertinimus.

Tik turite atkreipti dėmesį, kad, jei remonto metu bus pastebėti paslėpti defektai, sąmatą reikės derinti iš naujo. Automobilį suremontavus, išmokame suderintą draudimo išmoką Jums arba Jūsų nurodytam autoservisui.

Kai automobilis neremontuojamas
Jei nusprendžiate automobilio neremontuoti arba jį remontuoti ekonomiškai netikslinga, žalą automobiliui apskaičiuojame draudimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Draudimo išmoką sumokame į automobilio savininko nurodytą sąskaitą.

Mano automobilis stipriai sugadintas, kodėl jis nenurašomas?

Kai automobilio remonto kaštai neviršija 75% jo rinkos vertės, Jums yra naudingiau automobilį remontuoti. Mūsų partneriai užtikrins, kad suremontuotą automobilį naudoti būtų saugu – jie griežtai laikosi automobilio gamintojų rekomendacijų ir suteikia 12 mėnesių garantiją. Mūsų draudimo bendrovei ypač rūpi nelaimingų atsitikimų prevencija, todėl jokiu būdu neleistume Jums sėsti į galimai nesaugų automobilį.

Kas yra automobilio rinkos vertė ir kaip ji skaičiuojama?
Jūsų automobilio rinkos vertė nustatoma atsižvelgiant į analogiškų automobilių pirkimo-pardavimo sandorių kainas rinkoje įvykio dieną. Vertintojas tiria Lietuvos rinką, peržiūrėdamas interneto portalų skelbimus apie panašios būklės automobilius. Vėliau, vadovaudamasis minėtais skelbimais ir atsižvelgdamas į Jūsų automobilio individualias savybes, apskaičiuoja jo rinkos vertę.

Kaip atlyginama žala, kai automobilio remontas netikslingas?

Mūsų kvalifikuoti ir atestuoti turto vertintojai/žalų ekspertai, siekdami nustatyti Jūsų patirtos žalos dydį vadovaujasi teisės aktais ir draudimo sutarties sąlygomis. Jei automobiliui padaryta žala (remonto kaštai) yra didesnė nei automobilio vertės prieš pat įvykį ir automobilio likutinės vertės po įvykio skirtumas, automobilio remontas tampa ekonomiškai netikslingu ir nėra atliekamas. Automobilis neremontuojamas ir tais atvejais, kai net ir po remonto jis neatitiktų saugumo reikalavimų.

Pripažinus, jog automobilio remontas yra netikslingas, automobilis laikomas sunaikintu. Atlyginamos žalos dydis nustatomas iš automobilio rinkos vertės prieš pat įvykį atėmus automobilio likutinę vertę po įvykio.

Kas yra automobilio rinkos vertė ir kaip ji skaičiuojama?
Jūsų automobilio vertė nustatoma atsižvelgiant į draudimo sutarties sąlygas. Jei automobilis draustas nauja verte, automobilio vertė yra draudimo suma nurodyta sutartyje. Jei automobilis draustas rinkos verte, vertintojas lygina analogiškų automobilių pirkimo-pardavimo sandorių kainas rinkoje įvykio dieną. Vertintojas tiria Lietuvos rinką, peržiūrėdamas interneto portalų skelbimus apie panašios būklės automobilius. Vėliau, vadovaudamasis minėtais skelbimais ir atsižvelgdamas į Jūsų automobilio individualias savybes, apskaičiuoja jo rinkos vertę.

Kas yra likutinė vertė ir kaip ji apskaičiuojama?
Net ir stipriai sugadinta transporto priemonė turi tam tikrą vertę, todėl tokį automobilį galima parduoti ir bent iš dalies sumažinti patirtą žalą. Dažnai įvykus įvykiui ir pripažinus automobilio remontą ekonomiškai netikslingu, klientams kyla problemų su automobilio liekanų realizavimu.

Siekdami Jums padėti, siūlome automobilio liekanas parduoti aukciono būdu. Paprastai per 5 dienas gauname informaciją apie tai, kiek yra vertas Jūsų apgadintas automobilis. Aukciono laimėtojas gauna Jūsų kontaktinius duomenis, susisiekia su Jumis ir nuperka sugadintą automobilį. Atkreipiame dėmesį, kad automobilis yra parduodamas tokios pat komplektacijos, kokios buvo iš karto po eismo įvykio (t. y. jo būklės ir komplektacijos nepabloginus ir nepagerinus).

Kada išmokame draudimo išmoką?
Kai turime visą reikalingą informaciją dėl draudžiamojo įvykio, draudimo išmoką pervedame į automobilio savininko sąskaitą.

Ar informacija apie automobilio nurašymą bus perduota VĮ „Regitra“?
Jei savanoriškuoju draudimu drausto automobilio remontas yra netikslingas, o žala kilo eismo įvykio metu dėl kitų asmenų kaltės, pagal šiuo metu galiojantį Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą, kaltininko draudimo bendrovė privalo perduoti informaciją VĮ „Regitra“ apie eismo įvykio metu sugadintus automobilius, kuriuos remontuoti ekonomiškai netikslinga. Po šios informacijos perdavimo transporto priemonei naikinima techninė apžiūra. Daugiau informacijos galite sužinoti susisiekę su VĮ „Regitra" darbuotojais.

Kaip apskaičiuojama žala padangoms?

Vertindami įvykio metu padarytą žalą padangoms, paprastai vadovaujamės Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtinta transporto priemonių vertinimo instrukcija. Ši instrukcija nustato, kad žala vertinama tik toms dalims, kurios patyrė sugadinimus, t.y. jei apgadinta viena padanga, tai ir žala turėtų būti skaičiuojama konkrečiai vienai padangai, kuri buvo pažeista. Vertinimą atliekame draudimo taisyklėse nurodytytu būdu iš naujos padangos kainos atimant taisyklėse nurodytą nuvertėjimą.

Mums rūpi Jūsų saugumas kelyje, todėl vertinimo instrukcija nesivadovaujame aklai. Visuomet papildomai teiraujamės automobilio gamintojo, kiek turėtų būti keičiama padangų, kad automobilį būtų saugu eksploatuoti kelyje. Jei gamintojas numato, kad būtina keisti daugiau nei vieną padangą, visuomet atlyginame daugiau nei vienos padangos keitimo išlaidas.

Prašome Jūsų atkreipti dėmesį, kad automobilio naudojimo metu to paties rašto padangos, esančios ant tos pačios ašies dėvisi skirtingai ir jų protektoriaus gyliai skiriasi. LR techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimuose nenurodoma, kad ant vienos ašies esančių to paties rašto padangų protektorius turi būti to paties gylio. Taip pat laikoma, kad lengvąjį automobilį, kuriame ant tos pačios ašies yra to paties rašto, tačiau skirtingo protektoriaus gylio padangos eksploatuoti yra saugu.

Kas yra prekinės vertės netekimas

Prekinės vertės netekimas, tai atstatytos (suremontuotos) transporto priemonės vertės sumažėjimas dėl remonto ar nepašalintų pažeidimų, lyginant su transporto priemonės verte iki apgadinimo (sužalojimo).

Savanoriško transporto priemonių draudimo taisyklės nurodo, kad automobilio prekinės vertės netekimo išlaidos nėra atlyginamos.

Jei Jūs nukentėjote eismo įvykyje ir yra žinomas eismo įvykio kaltininkas, Jūs turi teisę prašyti, kad jo automobilio prekinės vertės netekimą atlygintų kaltininko draudimo bendrovė. Atlyginant prekinės vertės netekimą yra tam tikri apribojimai. LR kelių transporto priemonių vertinimo instrukcija numato, kad prekinės vertės netekimas atlyginamas automobiliams iki 5 metų amžiaus ir tik tuomet jei automobilis yra suremontuojamas. Jei automobilis neremontuojamas, prekinės vertės netekimas nėra apskaičiuojamas iki to momento, kol jis nėra suremontuotas.