PRIVALOMOJO DRAUDIMO ĮVYKIS

Užregistruokite įvykį internetu

Užregistravę įvykį internetu gausite sms žinutę su žalos numeriu. Gavę žalos numerį galite iš karto vykti į mūsų partnerių autoservisą.​ Ten bus atlikta automobilio apžiūra, reikalinga nuostolio dydžio nustatymui, ir automobilio remontas, jei jo pageidausite. Jei automobiliu važiuoti nesaugu, jį apžiūrėti atvyks mūsų ekspertas.

KĄ DARYTI ATSITIKUS ĮVYKIUI?

Dažniausiai pasitaikančios situacijos ir klausimai
Informacija įvykio kaltininkui

Po įvykio būtina užpildyti eismo įvykio deklaraciją arba iškviesti policiją. Policiją kviesti būtina tokiais atvejais:

• jei dėl eismo įvykio aplinkybių nesutariama;
• jei eismo įvykio metu žuvo ir buvo sužeistas žmogus;
• jei nežinomas nukentėjusio turto savininkas (pvz. apgadintas stovintis automobilis).

Visais kitas atvejais užtenka užpildyti eismo įvykio deklaraciją, o jei jos neturite, ant balto popieriaus lapo nurodyti dalyvius, aplinkybes, nupaišyti schemą. Kaltininkas savo kaltę turėtų patvirtinti pasirašydamas eismo įvykio deklaraciją.

Padarykite automobilio ar kito turto apgadinimų nuotraukas įvykio vietoje.

Jei automobilį naudoti nesaugu, išsikvieskite techninės pagalbos tarnybą telefonu 1620. Jei sudarant draudimo sutartį buvo sutarta dėl nemokamo transportavimo, ši paslauga klientui bus suteikta nemokamai.

Apie įvykį praneškite mums internetu, užpidydami šią formą. Pildydami pranešimo formą prisekite arba vėliau el. paštu zalos@if.lt pateikite šiuos dokumentus:

• eismo įvykio deklaraciją (jei sudaryta);
• policijos pažymą (jei buvo kviesta);
• nuotraukas;
• informaciją apie liudytojus (jei buvo);
• informaciją apie aplinkinius objektus (pvz. benzino kolonėle ir pan., galbūt teritorija filmuojama);
• transporto priemonės registracijos liudijimo ir vairuotojo pažymėjimo kopijas.

Informacija nukentėjusiam, jei nukentėjo tik turtas

Po įvykio būtina užpildyti eismo įvykio deklaraciją arba iškviesti policiją. Policiją kviesti būtina tokiais atvejais:

• jei dėl eismo įvykio aplinkybių nesutariama;
• jei eismo įvykio metu žuvo ir buvo sužeistas žmogus;
• jei nežinomas nukentėjusio turto savininkas (pvz. apgadintas stovintis automobilis);
• jei kaltininkas pasišalino iš įvykio vietos.

Visais kitas atvejais užtenka užpildyti eismo įvykio deklaraciją, o jei jos nėra ant balto popieriaus lapo nurodyti dalyvius, aplinkybes, nupaišyti schemą. Kaltininkas savo kaltę turėtų patvirtinti pasirašydamas eismo įvykio deklaraciją.

Padarykite automobilio ar kito turto apgadinimų nuotraukas įvykio vietoje.

Jei automobilį naudoti nesaugu, išsikvieskite techninės pagalbos tarnybą „If“ telefonu 1620. Transportavimo išlaidas atlyginsime jei įvykis bus pripažintas draudžiamuoju.

Apie įvykį praneškite mums internetu, užpidydami šią formą. Pildydami pranešimo formą prisekite arba vėliau el. paštu zalos@if.lt pateikite šiuos dokumentus:

• eismo įvykio deklaraciją (jei sudaryta);
• policijos pažymą (jei buvo kviesta);
• nuotraukas;
• informaciją apie liudytojus (jei buvo);
• informaciją apie aplinkinius objektus (pvz. benzino kolonėle ir pan., galbūt teritorija filmuojama);
• transporto priemonės registracijos liudijimo ir vairuotojo pažymėjimo kopijas.​

Informacija nukentėjusiam, jei jis buvo sužalotas

Jei įvykio metu buvo sužalotas asmuo po įvykio būtina iškviesti policiją.

Apie įvykį praneškite mums internetu, užpidydami šią formą. Pildydami pranešimo formą prisekite arba vėliau el. paštu zalos@if.lt pateikite šiuos dokumentus:

• policijos pažymą;
• asmens sveikatos priežiūros įstaigų išrašus apie sužalojimo pobūdį, sveikatos būklę ir sveikatai grąžinti reikiamų gydymo metodų, procedūrų ir priemonių būtinumą (pvz. išrašą ir ligos istorijos).
• procedūrų ir priemonių išlaidas patvirtinančius dokumentus (pvz. vaistų įsigijimo, reabilitacijos išlaidas patvirtinančius čekius ir pan.).

Kas yra asmens žala ir kaip ji atlyginama?

Žala asmeniui – žala nukentėjusio asmens sveikatai ar žala, atsiradusi dėl gyvybės atėmimo. Žala asmeniui skirstoma į dvi kategorijas: turtinę žalą (pvz. patirtos išlaidos sveikatai susigrąžinti, laidojimo išlaidos ir pan.) ir neturtinę žalą (žmogaus skausmą bei išgyvenimus).

Kokios išlaidos atlyginamos

Jei asmuo sužalotas:

• sveikatos grąžinimo išlaidos
• negautos pajamos (jei įvykis buityje)
• neturtinė žala

Jei asmuo žuvo:

• kapavietės sutvarkymo išlaidos (už paminklą)
• laidojimo išlaidos
• neturtinė žala

Jei įvykio metu klientas nepatiria sužalojimų (pvz. nukentėjęs rado apgadintą automobilį ir dėl to negalėjo vykti į darbą), neturtinė („moralinė“) žala nukentėjusiam neatlyginama. Neturtinė žala atlyginama įstatymų nustatyta tvarka.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Dėl kompensavimo išlaidų, susijusių su sveikatos grąžinimu, nukentėjus eismo įvykio metu:

• medicininius dokumentus, patvirtinančius diagnozę ir skirtą gydymą;
• nedarbingumo pažymėjimo kopiją;
• receptus, medikamentų pirkimo kvitus/čekius, sąskaitos faktūros (originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas)                  
• kitus dokumentus, patvirtinančius sveikatos grąžinimo išlaidas (originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas).

Dėl netektų pajamų kompensavimo, nukentėjus eismo įvykio metu netekus maitintojo:

• nedarbingumo pažymėjimų kopijas (asmeniui susižalojus);
• darbovietės pažymą apie vidutines mėnesio pajamas (po mokesčių nuskaičiavimo);
• Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (Sodra) pažymą apie mokėtas ligos ar kitas pašalpas;
• pažymą ar pajamų deklaraciją iš Valstybinės mokesčių inspekcijos apie deklaruotas pajamas už praėjusį laikotarpį, jei asmuo vertėsi/verčiasi individualia veikla;
• verslo liudijimo kopiją;
• pažymą apie šeimos sudėtį, jei skaičiuojama išmoka išlaikytiniams netekus maitintojo;
• kitus dokumentus, patvirtinančius turėtas pajamas ar gaunamas išmokas.

Dėl laidojimo išlaidų kompensavimo, žuvus asmeniui eismo įvykio metu:

• mirties liudijimo kopiją;
• išlaidų kvitus, čekius, sąskaitos faktūros (originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijas);
• Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (Sodra) pažymą apie išmokėtas laidojimo ar kitas pašalpas, jei žuvęs asmuo buvo pensinio amžiaus ar turėjo kitą pagrindą gauti šias išmokas;
• paminklo fotonuotraukas;
• kitus dokumentus.

Neturtinės žalos atlyginimo atveju:

• medicininius dokumentus, patvirtinančius diagnozę ir skirtą gydymą;
• paaiškinamąjį raštą (laisva forma rašo nukentėjęs asmuo);
• kitus dokumentus (pvz.: teismo medicinos specialisto išvados kopiją).

Kaip suteikiamas pakaitinis automobilis

Pakaitinio automobilio nuomos išlaidų kompensavimas privalomojo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo įstatyme nenumatytas, o nuomos išlaidas kompensuojame tuomet, kai dėl negalėjimo naudotis apgadinta transporto priemone atsiranda įstatyme numatytos papildomos išlaidos.

Prašome atkreipti dėmesį, kad yra atlyginamos tik protingos pakaitinio automobilio nuomos išlaidos – terminas, už kurį atlyginamos išlaidos, nustatomas atsižvelgiant į automobilių gamintojų rekomenduojamas laiko normas atlikti vieno ar kito pobūdžio remonto darbus.

Jei Jums reikalingas pakaitinis automobilis, prašome Jūsų pateikti rašytinį prašymą, gavę prašymą mes paprastai rekomenduojame savo klientams patiems išsinuomoti pageidaujamą ne aukštesnės nei vidutinės klasės automobilį ir suderinti pakaitinio automobilio nuomos išlaidas bei terminus su mumis. Suderintas išlaidas atlyginsime iškart po to, kai Jūsų automobilis bus suremontuotas ir gausime iš Jūsų sąskaitą už pakaitinio automobilio nuomą.​

Prekinės vertės netekimas

Prekinės vertės netekimas – tai atstatytos (suremontuotos) transporto priemonės vertės sumažėjimas dėl remonto ar nepašalintų pažeidimų, lyginant su transporto priemonės verte iki apgadinimo (sužalojimo).

Jei klientas nukentėjo eismo įvykyje ir yra žinomas eismo įvykio kaltininkas, klientas turi teisę prašyti, kad jo automobilio prekinės vertės netekimą atlygintų kaltininko draudimo bendrovė.

LR kelių transporto priemonių vertinimo instrukcija numato, kad atlyginant prekinės vertės netekimą yra tam tikri apribojimai:

• prekinės vertės netekimas atlyginamas automobiliams iki 5 metų amžiaus, ir
• automobilis turi būti remontuojamas.

Jei automobilis neremontuojamas, prekinės vertės netekimas nėra apskaičiuojamas iki to momento, kol jis nėra suremontuotas.

Kaip apskaičiuojama ir atlyginama privalomojo draudimo žala

Automobilio remontas mūsų partnerių autoservisuose

Iš patirties žinome, kad greičiausias, kokybiškiausias ir paprasčiausias kelias tinkamai atlyginti žalą yra apgadintą automobilį remontuoti. Mūsų partneriai tai atlieka greitai ir kokybiškai, o remonto darbams suteikia 12 mėn. garantiją. Be to, remontuojant pamatomi ir įvykio sukelti paslėpti defektai, kuriuos galima iškart pašalinti. Užregistravę įvykį internetu, Jūs galite vykti pas vieną iš mūsų partnerių, kurie atliks automobilio apžiūrą ir jo remontą.

Atliekant remontą yra naudojamos kokybiškos naudotos arba, Jums pageidaujant, naujos originalios dalys. Jei remontui naudojamos originalios naujos dalys, Jums reikės sumokėti nuvertėjimą, kuris apskaičiuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Už Jūsų automobilio remontą atlyginame partnerių autoservisui, o Jums tereikia pasiimti suremontuotą automobilį.

Automobilio remontas ne mūsų partnerių autoservise

Jei remontuoti automobilį pageidaujate savarankiškai, iš pradžių suderiname su Jumis remonto sąmatą, atsižvelgdami į automobilio apžiūros rezultatus ir preliminarius Jūsų pasirinkto autoserviso įvertinimus. Tik turite atkreipti dėmesį, kad, jei remonto metu bus pastebėti paslėpti defektai, sąmatą reikės derinti iš naujo. Automobilį suremontavus, išmokame suderintą draudimo išmoką Jums arba Jūsų nurodytam autoservisui.

Jei remontui naudojamos originalios naujos dalys, Jums reikės sumokėti nuvertėjimą, kuris apskaičiuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Kai automobilis neremontuojamas

Jei nusprendžiate automobilio neremontuoti arba jį remontuoti ekonomiškai netikslinga (remonto kaštai sudaro daugiau kaip 75% automobilio rinkos vertės), žalą automobiliui apskaičiuojame vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintomis eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklėmis.

Draudimo išmoką sumokame į Jūsų nurodytą sąskaitą.​

Kaip atlyginama privalomojo draudimo žala, kai automobilio remontas netikslingas

Mūsų kvalifikuoti ir atestuoti turto vertintojai/žalų ekspertai, siekdami nustatyti Jūsų patirtos žalos dydį vadovaujasi teisės aktais ir draudimo sutarties sąlygomis. Jei automobiliui padaryta žala (remonto kaštai) yra didesnė nei automobilio vertės prieš pat įvykį ir automobilio likutinės vertės po įvykio skirtumas, automobilio remontas tampa ekonomiškai netikslingu ir nėra atliekamas. Automobilis neremontuojamas ir tais atvejais, kai net ir po remonto jis neatitiktų saugumo reikalavimų.

Pripažinus, jog automobilio remontas yra netikslingas, automobilis laikomas sunaikintu. Atlyginamos žalos dydis nustatomas iš automobilio rinkos vertės prieš pat įvykį atėmus automobilio likutinę vertę po įvykio.

Kas yra automobilio rinkos vertė ir kaip ji skaičiuojama?

Jūsų automobilio rinkos vertė nustatoma atsižvelgiant į analogiškų automobilių pirkimo-pardavimo sandorių kainas rinkoje įvykio dieną. Vertintojas tiria Lietuvos rinką, peržiūrėdamas interneto portalų skelbimus apie panašios būklės automobilius. Vėliau, vadovaudamasis minėtais skelbimais ir atsižvelgdamas į Jūsų automobilio individualias savybes, apskaičiuoja jo rinkos vertę.

Kas yra likutinė vertė ir kaip ji apskaičiuojama?

Net ir stipriai sugadinta transporto priemonė turi tam tikrą vertę, todėl tokį automobilį galima parduoti ir bent iš dalies sumažinti patirtą žalą. Jūsų sugadinto automobilio likutinę vertę apskaičiuoja vertintojas, vadovaudamasis teisės aktais ir draudimo taisyklėmis.

Kaip gali būti realizuojamos automobilio liekanos?

Dažnai įvykus įvykiui ir pripažinus automobilio remontą ekonomiškai netikslingu, klientams kyla problemų su automobilio liekanų realizavimu. Siekdami Jums padėti, siūlome automobilio liekanas parduoti aukciono būdu. Gavę Jūsų sutikimą, informaciją apie sugadintą automobilį patalpiname viename iš defektuotų automobilių aukcionus organizuojančių internetinių portalų. Paprastai per 5 dienas gauname informaciją apie tai, kiek yra vertas Jūsų apgadintas automobilis. Aukciono laimėtojas gauna Jūsų kontaktinius duomenis, susisiekia su Jumis ir nuperka sugadintą automobilį. Atkreipiame dėmesį, kad automobilis yra parduodamas tokios pat komplektacijos, kokios buvo iš karto po eismo įvykio (t. y. jo būklės ir komplektacijos nepabloginus ir nepagerinus).

Kada išmokame draudimo išmoką?

Kai turime visą reikalingą informaciją dėl draudžiamojo įvykio, draudimo išmoką pervedame į automobilio savininko sąskaitą.

Ar informacija apie automobilio nurašymą bus perduota VĮ „Regitra“?

Pagal šiuo metu galiojantį Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą, draudimo bendrovė privalo perduoti informaciją VĮ „Regitra“ apie eismo įvykio metu sugadintus automobilius, kuriuos remontuoti ekonomiškai netikslinga. Po šios informacijos perdavimo transporto priemonei naikinima techninė apžiūra. Daugiau informacijos galite sužinoti susisiekę su VĮ „Regitra" darbuotojais.​​

Kas yra automobilio būklės pagerinimas?

Draudimo bendrovė privalo atstatyti automobilį į būklę, kurioje jis buvo iki įvykio. Jei, pavyzdžiui, prieš įvykį automobilio bamperis buvo apgadintas dešinėje pusėje, o po įvykio papildomai bamperis buvo apgadintas ir kairėje pusėje atlyginsime tik už kairės pusės remonto ir dažymo darbus, kadangi būtent ši žala buvo padaryta įvykio metu. Kadangi tokio remonto atveju reikės perdažyti visą bamperį, nesumokėsime klientui už remonto darbus susijusius su dešinės bamperio pusės remonto ir dažymo darbus.

Abipusė kaltė

Apibusė kaltė, tai situacija, kurioje už sukeltą eismo įvykį atsakingi abu vairuotojai.Tokių situacijų atveju laikoma, kad eismo įvykio dalyviai vienodai atsakingi ir nukentėję eismo įvykio metu.

Įvykus tokiam įvykiui kiekvienas draudikas atlygina po 50% patirtos žalos.

Norint gauti žalos atlyginimą būtina pateikti visus dokumentus nurodytus skyriuje „Informacija nukentėjusiam, kai nukentėjo tik turtas“.

Jei tokio įvykio metu būna sužalotas asmuo, draudikai atlygina 50% procentų patirtų išlaidų kiekvieno automobilio vairuotojui ir visas išlaidas tretiesiems asmenims.

Dažniausiai pasitaikančios abipusės kaltės situacijos:

• dvi transporto priemonės važiuoja atbuline eiga ir susiduria;
• dviem transporto priemonės prasilenkiant apgadinami automobilių šonai;
• mirksint geltonam šviesoforo signalui sankryžoje susiduria dvi transporto priemonės.

Kaip elgtis, kai kaltininkas neapsidraudęs

Pagal galiojančius teisės aktus, jei neapdrausta transporto priemonė eismo įvykio metu padaro žalą, ją atlygina LR Transporto priemonių draudikų biuras (toliau – Biuras). Biuro atstovai yra draudimo bendrovės, kurios turi teisę teikti vairuotojų privalomojo draudimo paslaugas.

Jei įvykio metu kaltininkas negali pateikti galiojančio draudimo liudijimo, rekomenduojame iškviesti policiją. Jei policija atsisako atvykti, galima užpildyti ir eismo įvykio deklaraciją.

Papildomai padarykite automobilio ar kito turto apgadinimų nuotraukas įvykio vietoje.

Jei automobilį nesaugu naudoti, išsikvieskite techninės pagalbos tarnybą „If“ telefonu 1620. Transportavimo išlaidos bus atlygintos, jei įvykis bus pripažintas draudžiamuoju.


Apie įvykį praneškite mums internetu, užpidydami šią formą. Pildydami pranešimo formą prisekite arba vėliau el. paštu zalos@if.lt pateikite šiuos dokumentus:
 
1. eismo įvykio deklaraciją (jei sudaryta);
2. policijos pažymą (jei buvo kviesta);
3. nuotraukas;
4. informaciją apie liudytojus (jei buvo);
5. informaciją apie aplinkinius objektus (pvz. benzino kolonėle ir pan., galbūt teritorija filmuojama);
6. transporto priemonės registracijos liudijimo ir vairuotojo pažymėjimo kopijas.​

Kas atlygina žalą, kurią padarė tempiama transporto priemonė (pvz. priekaba)

Jei eismo įvykio metu Jūsų automobilį apgadino velkama transporto priemonė, pvz. priekaba ar velkamas automobilis, už žalos atlyginimą įprastai bus atsakinga velkančios transporto priemonės draudimo bendrovė. Toliau pateikiame dažniausias pasitaikančias situacijas.

Velkamu automobiliu padaryta žala

• Jei automobilis velkamas standžia jungtimi (metalinis sukabinimas, priekabėlė ir pan.) už žalos atlyginimą visuomet bus atsakinga velkančio automobilio draudimo bendrovė.
• Jei automobilis velkamas lanksčia jungtimi (lynas, trosas ir pan.), už žalos atlyginimą bus atsakinga to automobilio draudimo bendrovė, kuris sukėlė žalą. Pvz., jei velkamas automobilis išvažiavo į priešpriešinę juostą ir susidūrė su ten judančiu automobiliu, už žalos atlyginimą bus atsakinga velkamo automobilio draudimo bendrovė.

• Įvykus įvykiui būtina elgtis pagal kelių eismo taisykles (daugiau skaitykite čia: „Informacija nukentėjusiam, jei nukentėjo tik turtas“), užpildyti eismo įvykio deklaraciją, joje tinkamai nurodyti tiek velkančio automobilio, tiek velkamo automobilio duomenis bei šių transporto priemonių draudimo bendroves.

Velkama priekaba padaryta žala

• Jei jūsų automobilį ar turtą apgadino kito automobilio velkama priekaba, už žalos atlyginimą visuomet bus atsakinga velkančio automobilio draudimo bendrovė.
• Įvykus įvykiui būtina elgtis pagal kelių eismo taisykles (daugiau skaitykite čia: „Informacija nukentėjusiam, jei nukentėjo tik turtas“), užpildyti eismo įvykio deklaraciją, joje tinkamai nurodyti tiek velkančio automobilio, tiek priekabos duomenis bei šių transporto priemonių draudimo bendroves.

Atkabintos priekabos padaryta žala

• Jei žalą padarė atkabinta priekaba, pvz., ant kalvos stovėjusi priekaba pariedėjo ir apgadino Jūsų turtą, už žalos atlyginimą bus atsakinga priekabos draudimo bendrovė.
• Įvykus įvykiui būtina elgtis pagal kelių eismo taisykles (daugiau skaitykite čia: „Informacija nukentėjusiam, jei nukentėjo tik turtas“), užpildyti eismo įvykio deklaraciją, joje tinkamai nurodyti priekabos duomenis ir jos draudimo bendrovę.