Privalomojo draudimo įvykis

Užregistravę žalą, per vieną darbo dieną atsiųsime jums SMS žinutę su žalos eksperto kontaktais ir informuosime apie tolesnę eigą.
Jei pildėte el. deklaraciją draudimoivykiai.lt, papildomai pranešti apie įvykį nereikia.
 
Svarbu:
jei nukentėjote nuo automobilio drausto kitoje draudimo bendrovėje, apie įvykį pranešti mums nereikia.

Registruoti

Naujiena! Taupykite laiką ir išvenkite važiavimo į servisą

Mūsų remonto partneris „Finance property" pasirūpins pažeisto automobilio apžiūra, pristatys jį į servisą ir grąžins po remonto jums patogioje vietoje. Ir jums tai nieko nekainuos. Paslauga galioja Vilniaus teritorijoje.Ką daryti atsitikus įvykiui?

Dažniausiai pasitaikančios situacijos ir klausimai

Po įvykio būtina užpildyti eismo įvykio deklaraciją arba iškviesti policiją. Policiją kviesti būtina tokiais atvejais:

• jei dėl eismo įvykio aplinkybių nesutariama;
• jei eismo įvykio metu žuvo ir buvo sužeistas žmogus;
• jei nežinomas nukentėjusio turto savininkas (pvz. apgadintas stovintis automobilis).

Visais kitas atvejais užtenka užpildyti eismo įvykio deklaraciją, o jei jos neturite, ant balto popieriaus lapo nurodyti dalyvius, aplinkybes, nupaišyti schemą. Kaltininkas savo kaltę turėtų patvirtinti pasirašydamas eismo įvykio deklaraciją.

Padarykite automobilio ar kito turto apgadinimų nuotraukas įvykio vietoje.

Jei automobilį naudoti nesaugu, išsikvieskite techninės pagalbos tarnybą telefonu 1620. Jei sudarant draudimo sutartį buvo sutarta dėl nemokamo transportavimo, ši paslauga klientui bus suteikta nemokamai.

Apie įvykį praneškite mums internetu, užpildydami šią formą. Pildydami pranešimo formą prisekite arba vėliau el. paštu zalos@if.lt pateikite šiuos dokumentus:

• eismo įvykio deklaraciją (jei sudaryta);
• policijos pažymą (jei buvo kviesta);
• nuotraukas;
• informaciją apie liudytojus (jei buvo);
• informaciją apie aplinkinius objektus (pvz. benzino kolonėle ir pan., galbūt teritorija filmuojama);
• transporto priemonės registracijos liudijimo ir vairuotojo pažymėjimo kopijas.

Po įvykio būtina užpildyti eismo įvykio deklaraciją arba iškviesti policiją. Policiją kviesti būtina tokiais atvejais:

• jei dėl eismo įvykio aplinkybių nesutariama;
• jei eismo įvykio metu žuvo ir buvo sužeistas žmogus;
• jei nežinomas nukentėjusio turto savininkas (pvz. apgadintas stovintis automobilis);
• jei kaltininkas pasišalino iš įvykio vietos.

Visais kitas atvejais užtenka užpildyti eismo įvykio deklaraciją, o jei jos nėra ant balto popieriaus lapo nurodyti dalyvius, aplinkybes, nupaišyti schemą. Kaltininkas savo kaltę turėtų patvirtinti pasirašydamas eismo įvykio deklaraciją.

Padarykite automobilio ar kito turto apgadinimų nuotraukas įvykio vietoje.

Jei automobilį naudoti nesaugu, išsikvieskite techninės pagalbos tarnybą „If“ telefonu 1620. Transportavimo išlaidas atlyginsime jei įvykis bus pripažintas draudžiamuoju.

Apie įvykį praneškite mums internetu, užpidydami šią formą. Pildydami pranešimo formą prisekite arba vėliau el. paštu zalos@if.lt pateikite šiuos dokumentus:

• eismo įvykio deklaraciją (jei sudaryta);
• policijos pažymą (jei buvo kviesta);
• nuotraukas;
• informaciją apie liudytojus (jei buvo);
• informaciją apie aplinkinius objektus (pvz. benzino kolonėle ir pan., galbūt teritorija filmuojama);
• transporto priemonės registracijos liudijimo ir vairuotojo pažymėjimo kopijas.​

Jei įvykio metu buvo sužalotas asmuo po įvykio būtina iškviesti policiją.

Apie įvykį praneškite mums internetu, užpidydami šią formą. Pildydami pranešimo formą prisekite arba vėliau el. paštu zalos@if.lt pateikite šiuos dokumentus:

• policijos pažymą;
• asmens sveikatos priežiūros įstaigų išrašus apie sužalojimo pobūdį, sveikatos būklę ir sveikatai grąžinti reikiamų gydymo metodų, procedūrų ir priemonių būtinumą (pvz. išrašą ir ligos istorijos).
• procedūrų ir priemonių išlaidas patvirtinančius dokumentus (pvz. vaistų įsigijimo, reabilitacijos išlaidas patvirtinančius čekius ir pan.).

Kas yra asmens žala ir kaip ji atlyginama?

Žala asmeniui – žala nukentėjusio asmens sveikatai ar žala, atsiradusi dėl gyvybės atėmimo. Žala asmeniui skirstoma į dvi kategorijas: turtinę žalą (pvz. patirtos išlaidos sveikatai susigrąžinti, laidojimo išlaidos ir pan.) ir neturtinę žalą (žmogaus skausmą bei išgyvenimus).

Kokios išlaidos atlyginamos

Jei asmuo sužalotas:

• sveikatos grąžinimo išlaidos
• negautos pajamos (jei įvykis buityje)
• neturtinė žala

Jei asmuo žuvo:

• kapavietės sutvarkymo išlaidos (už paminklą)
• laidojimo išlaidos
• neturtinė žala

Jei įvykio metu klientas nepatiria sužalojimų (pvz. nukentėjęs rado apgadintą automobilį ir dėl to negalėjo vykti į darbą), neturtinė („moralinė“) žala nukentėjusiam neatlyginama. Neturtinė žala atlyginama įstatymų nustatyta tvarka.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Dėl kompensavimo išlaidų, susijusių su sveikatos grąžinimu, nukentėjus eismo įvykio metu:

• medicininius dokumentus, patvirtinančius diagnozę ir skirtą gydymą;
• nedarbingumo pažymėjimo kopiją;
• receptus, medikamentų pirkimo kvitus/čekius, sąskaitos faktūros (originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas)                  
• kitus dokumentus, patvirtinančius sveikatos grąžinimo išlaidas (originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas).

Dėl netektų pajamų kompensavimo, nukentėjus eismo įvykio metu netekus maitintojo:

• nedarbingumo pažymėjimų kopijas (asmeniui susižalojus);
• darbovietės pažymą apie vidutines mėnesio pajamas (po mokesčių nuskaičiavimo);
• Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (Sodra) pažymą apie mokėtas ligos ar kitas pašalpas;
• pažymą ar pajamų deklaraciją iš Valstybinės mokesčių inspekcijos apie deklaruotas pajamas už praėjusį laikotarpį, jei asmuo vertėsi/verčiasi individualia veikla;
• verslo liudijimo kopiją;
• pažymą apie šeimos sudėtį, jei skaičiuojama išmoka išlaikytiniams netekus maitintojo;
• kitus dokumentus, patvirtinančius turėtas pajamas ar gaunamas išmokas.

Dėl laidojimo išlaidų kompensavimo, žuvus asmeniui eismo įvykio metu:

• mirties liudijimo kopiją;
• išlaidų kvitus, čekius, sąskaitos faktūros (originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijas);
• Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (Sodra) pažymą apie išmokėtas laidojimo ar kitas pašalpas, jei žuvęs asmuo buvo pensinio amžiaus ar turėjo kitą pagrindą gauti šias išmokas;
• paminklo fotonuotraukas;
• kitus dokumentus.

Neturtinės žalos atlyginimo atveju:

• medicininius dokumentus, patvirtinančius diagnozę ir skirtą gydymą;
• paaiškinamąjį raštą (laisva forma rašo nukentėjęs asmuo);
• kitus dokumentus (pvz.: teismo medicinos specialisto išvados kopiją).

Prekinės vertės netekimas – tai atstatytos (suremontuotos) transporto priemonės vertės sumažėjimas dėl remonto ar nepašalintų pažeidimų, lyginant su transporto priemonės verte iki apgadinimo (sužalojimo).

Jei klientas nukentėjo eismo įvykyje ir yra žinomas eismo įvykio kaltininkas, klientas turi teisę prašyti, kad jo automobilio prekinės vertės netekimą atlygintų kaltininko draudimo bendrovė.

LR kelių transporto priemonių vertinimo instrukcija numato, kad atlyginant prekinės vertės netekimą yra tam tikri apribojimai:

• prekinės vertės netekimas atlyginamas automobiliams iki 5 metų amžiaus, ir
• automobilis turi būti remontuojamas.

Jei automobilis neremontuojamas, prekinės vertės netekimas nėra apskaičiuojamas iki to momento, kol jis nėra suremontuotas.

Draudimo bendrovė privalo atstatyti automobilį į būklę, kurioje jis buvo iki įvykio. Jei, pavyzdžiui, prieš įvykį automobilio bamperis buvo apgadintas dešinėje pusėje, o po įvykio papildomai bamperis buvo apgadintas ir kairėje pusėje atlyginsime tik už kairės pusės remonto ir dažymo darbus, kadangi būtent ši žala buvo padaryta įvykio metu. Kadangi tokio remonto atveju reikės perdažyti visą bamperį, nesumokėsime klientui už remonto darbus susijusius su dešinės bamperio pusės remonto ir dažymo darbus.

Apibusė kaltė, tai situacija, kurioje už sukeltą eismo įvykį atsakingi abu vairuotojai.Tokių situacijų atveju laikoma, kad eismo įvykio dalyviai vienodai atsakingi ir nukentėję eismo įvykio metu.

Įvykus tokiam įvykiui kiekvienas draudikas atlygina po 50% patirtos žalos.

Norint gauti žalos atlyginimą būtina pateikti visus dokumentus nurodytus skyriuje „Informacija nukentėjusiam, kai nukentėjo tik turtas“.

Jei tokio įvykio metu būna sužalotas asmuo, draudikai atlygina 50% procentų patirtų išlaidų kiekvieno automobilio vairuotojui ir visas išlaidas tretiesiems asmenims.

Dažniausiai pasitaikančios abipusės kaltės situacijos:

• dvi transporto priemonės važiuoja atbuline eiga ir susiduria;
• dviem transporto priemonės prasilenkiant apgadinami automobilių šonai;
• mirksint geltonam šviesoforo signalui sankryžoje susiduria dvi transporto priemonės.

https://www.if.lt/privatiems/draudimas/automobilio-draudimasPagal galiojančius teisės aktus, jei neapdrausta transporto priemonė eismo įvykio metu padaro žalą, ją atlygina LR Transporto priemonių draudikų biuras (toliau – Biuras). Biuro atstovai yra draudimo bendrovės, kurios turi teisę teikti vairuotojų privalomojo draudimo paslaugas.

Jei įvykio metu kaltininkas negali pateikti galiojančio draudimo liudijimo, rekomenduojame iškviesti policiją. Jei policija atsisako atvykti, galima užpildyti ir eismo įvykio deklaraciją.

Papildomai padarykite automobilio ar kito turto apgadinimų nuotraukas įvykio vietoje.

Jei automobilį nesaugu naudoti, išsikvieskite techninės pagalbos tarnybą „If“ telefonu 1620. Transportavimo išlaidos bus atlygintos, jei įvykis bus pripažintas draudžiamuoju.


Apie įvykį praneškite mums internetu, užpildydami šią formą. Pildydami pranešimo formą prisekite arba vėliau el. paštu zalos@if.lt pateikite šiuos dokumentus:
 
1. eismo įvykio deklaraciją (jei sudaryta);
2. policijos pažymą (jei buvo kviesta);
3. nuotraukas;
4. informaciją apie liudytojus (jei buvo);
5. informaciją apie aplinkinius objektus (pvz. benzino kolonėle ir pan., galbūt teritorija filmuojama);
6. transporto priemonės registracijos liudijimo ir vairuotojo pažymėjimo kopijas.​

Jei eismo įvykio metu Jūsų automobilį apgadino velkama transporto priemonė, pvz. priekaba ar velkamas automobilis, už žalos atlyginimą įprastai bus atsakinga velkančios transporto priemonės draudimo bendrovė. Toliau pateikiame dažniausias pasitaikančias situacijas.

Velkamu automobiliu padaryta žala

• Jei automobilis velkamas standžia jungtimi (metalinis sukabinimas, priekabėlė ir pan.) už žalos atlyginimą visuomet bus atsakinga velkančio automobilio draudimo bendrovė.
• Jei automobilis velkamas lanksčia jungtimi (lynas, trosas ir pan.), už žalos atlyginimą bus atsakinga to automobilio draudimo bendrovė, kuris sukėlė žalą. Pvz., jei velkamas automobilis išvažiavo į priešpriešinę juostą ir susidūrė su ten judančiu automobiliu, už žalos atlyginimą bus atsakinga velkamo automobilio draudimo bendrovė.

• Įvykus įvykiui būtina elgtis pagal kelių eismo taisykles (daugiau skaitykite čia: „Informacija nukentėjusiam, jei nukentėjo tik turtas“), užpildyti eismo įvykio deklaraciją, joje tinkamai nurodyti tiek velkančio automobilio, tiek velkamo automobilio duomenis bei šių transporto priemonių draudimo bendroves.

Velkama priekaba padaryta žala

• Jei jūsų automobilį ar turtą apgadino kito automobilio velkama priekaba, už žalos atlyginimą visuomet bus atsakinga velkančio automobilio draudimo bendrovė.
• Įvykus įvykiui būtina elgtis pagal kelių eismo taisykles (daugiau skaitykite čia: „Informacija nukentėjusiam, jei nukentėjo tik turtas“), užpildyti eismo įvykio deklaraciją, joje tinkamai nurodyti tiek velkančio automobilio, tiek priekabos duomenis bei šių transporto priemonių draudimo bendroves.

Atkabintos priekabos padaryta žala

• Jei žalą padarė atkabinta priekaba, pvz., ant kalvos stovėjusi priekaba pariedėjo ir apgadino Jūsų turtą, už žalos atlyginimą bus atsakinga priekabos draudimo bendrovė.
• Įvykus įvykiui būtina elgtis pagal kelių eismo taisykles (daugiau skaitykite čia: „Informacija nukentėjusiam, jei nukentėjo tik turtas“), užpildyti eismo įvykio deklaraciją, joje tinkamai nurodyti priekabos duomenis ir jos draudimo bendrovę.

Veiksmai įvykus įvykiui užsienyje

1.    Sustokite

Nesijaudinkite, nesiginčykite, nesielkite agresyviai, kita šalis tiek pat įsitempusi kiek ir Jūs. Jums nebūtina pripažinti kaltę.

2.    Praneškite policijai apie eismo įvykį

Apie eismo įvykį (nepaisant to, ką sako kitas eismo įvykio dalyvis) praneškite policijai. Tais atvejais, kai yra sužeistų ar žuvusių asmenų, policiją kviesti yra būtina. Jei eismo įvykio valstybėje galioja praktika, kad policijos pareigūnai nevyksta į eismo įvykio vietą, net ir tokiu atveju tikslinga skambinti jiems ir teirautis, kaip derėtų elgtis

3.    Nufotografuokite ir užsirašykite valstybinį numerį

Įvykus įvykiui visi įvykio dalyviai privalo pateikti kitiems dalyviams savo vardą, adresą ir informaciją apie automobilį – markę modelį ir valstybinį Nr. Jūs privalote pateikti šią informaciją kitiems įvykio dalyviams, o kiti įvykio dalyviai šią informaciją privalo pateikti Jums. Įprastai šia informacija apsikeičiama pildant eismo įvykio deklaraciją.

4.    Nufotografuokite kito dalyvio draudimo dokumentus

Būtinai užsirašykite draudimo kompanijos, apdraudusios kitos transporto priemonės vairuotojo civilinę atsakomybę, duomenis, taip pat draudimo liudijimo ir žaliosios kortelės seriją bei numerį. Jei įmanoma, paprašykite kito vairuotojo pateikti jo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopiją. Neretai prie žaliosios kortelės būna prisegta ir jos kopija, skirta eismo įvykyje nukentėjusiam asmeniui. Jeigu kitas eismo įvykio dalyvis tokios kopijos neturi, turimą draudimo dokumentą nufotografuokite. Jūs pats kitiems eismo įvykio dalyviams parodykite savo turimą draudimo liudijimą ir pateikite kitus reikiamus duomenis apie save bei savo transporto priemonę.

5.    Jeigu įvykis yra ginčitinas arba didelis, surinkite liudininkų kontaktinius duomenis

Susirinkite informaciją apie eismo įvykio liudininkus (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, kuriais būtų galima su jais susisiekti). Jie padės nustatyti tikslias eismo įvykio aplinkybes ir eismo įvykio kaltininką, ypač jeigu kitas eismo įvykio dalyvis nesutinka su eismo įvykio aplinkybėmis

6.    Nufotografuokite eismo įvykio vietą. Jei policija neregistruoja eismo įvykio, užpildykite eimo įvykio deklaraciją

Esant galimybei, nufotografuokite eismo įvykio vietą ir nubraižykite jo schemą. Jeigu policija nevyksta į eismo įvykio vietą, būtina pildyti eismo įvykio deklaraciją („European Accident Statement”), kurioje nurodomos visos svarbios eismo įvykio aplinkybės bei pateikiama eismo įvykio schema. Tikėtina, kad ir kitas eismo įvykio dalyvis turės tokį dokumentą. Eismo įvykio deklaracijos tekstas vienodas visomis kalbomis, todėl pažiūrėję į lietuvišką jos variantą, žinosite kita kalba pateiktų laukų reikšmes. Atkreipiame dėmesį, kad eismo įvykio deklaracijos pildymas nereiškia, jog Jūs pripažįstate savo atsakomybę dėl eismo įvykio. Pasirašydami eismo įvykio deklaraciją, Jūs patvirtinate eismo įvykio aplinkybes, kurios vėliau bus svarbios sprendžiant, kas atsakingas dėl eismo įvykio ir kas turėtų atlyginti eismo įvykio metu padarytą žalą. Vis dėlto, rekomenduojame įsitikinti, kad suprantate informaciją, kurią įrašė kitas eismo dalyvis.

7.    Nepasirašinėkite dokumentų, kurių turinio nesuprantate

Patariame neprisiimti atsakomybės, kai nėra akivaizdu kas kaltas dėl įvykusio eismo įvykio, ir nepasirašyti jokių papildomų dokumentų. Jei Jums nėra suprantamas dokumento, kurį Jūsų prašo pasirašyti, turinys, reikalaukite, kad jis būtų paaiškintas. Jei pareigūnai Jūsų reikalauja pasirašyti papildomus dokumentus, kurie parašyti Jums nesuprantama kalba, įrašykite „Sign, but do not understand” („Pasirašau, bet nesuprantu“). Jei manote, kad dokumentuose informacija Jūsų atžvilgiu yra surašyta neteisingai, tačiau Jūsų pasirašymo reikalaujama, įrašykite tekstą „Sign, but do not agree” („Pasirašau, bet nesutinku“).