Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas

Išvengsite nuostolių dėl žalos atlyginimo darbuotojui, kai žala susijusi su Jūsų civiline atsakomybe dėl nelaimingo atsitikimo darbe.

Atlyginsime darbuotojo būtinas gydymo išlaidas, negautas pajamas, neturtinę žalą ir Jūsų patirtas teismo išlaidas.

Gauti pasiūlymą
 • Išvengiate nuostolių dėl advokatų ir ekspertų samdymo

  Reikalingų ekspertų, teisininkų bei advokatų samdymu pasirūpinsime mes.

 • Negaištate laiko teismuose

  Jei Jums kyla civilinė atsakomybė dėl padarytų nuostolių, nedelsdami atlyginsime žalą Jūsų darbuotojams ar jų paveldėtojams. Jei nukentėjusiųjų pretenzija nepagrįsta – teisiškai argumentuosime, kodėl neprivalote atlyginti nuostolių.

 • Atlyginsime ir neturtinę žalą

  Neturtinės žalos atlyginimas gali siekti ir šimtus tūkstančius eurų.

Kokią darbdavio civilinę atsakomybę apdraudžiame

Keli pavyzdžiai:

 • Kai žala atsiranda dėl nepakankamų apsaugos priemonių (pvz., atlikdamas darbus, darbuotojas susižaloja akis, nes nebuvo aprūpintas apsauginiais akiniais).

 • Kai žala atsiranda dėl nepakankamo darbuotojų instruktažo dėl darbo saugos (pvz., remontuodamas automobilį ir atlikdamas virinimo darbus, darbuotojas neužsuko degalų bako ir įvyko sprogimas).

 • Kai žala atsiranda dėl netinkamos patalpų eksploatacijos, nepaženklintos pavojingos zonos (pvz., darbuotojas paslydo ant ką tik nuplautų, šlapių laiptų ir susižalojo).

 • Kai žala atsiranda dėl techniškai nesaugios darbo technikos ir priemonių (pvz., darbuotojas susižalojo avarijoje, vairuodamas techniškai netvarkingą įmonės automobilį).

 • Kai žala atsiranda dėl didelio darbuotojo neatsargumo (teismas dažnai priteisia darbdaviui atlyginti žalą, net jei darbuotojas buvo nepakankamai atsargus ir atidus).

Plati draudimo apsauga, apdraudžiant Jūsų civilinę atsakomybę dėl:

Darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe ir pakeliui į darbą / iš darbo;
Praktikantų nelaimingų atsitikimų darbe ir pakeliui į darbą / iš darbo;

Nelaimingų atsitikimų, įvykusių tarnybinių komandiruočių metu visoje Europos Sąjungos teritorijoje