Daugiabučio bendrųjų patalpų draudimas

 1. Verslui
 2. Draudimas
 3. Bendrų daugiabučio patalpų draudimas

Apsaugo nuo netikėtų nuostolių, kuriuos solidariai turi padengti butų savininkai.


Papildoma nauda

 • Pastatų priklausiniai

  Jei bus sugadinti pastatų priklausiniai: tvoros, užkardai, kiemo aikštelės, elektros pastotės, stoginės iki 20 m², rampos, žaibosaugos įrenginiai, vėliavų stovai ir pan., jums bus atlyginta iki 10 000 Eur suma.

 • Įvykio priežasties nustatymas

  Mokėsime už įvykio priežasties nustatymą (pvz., sienų griovimą, grindų išardymą, vamzdžių atkasimą) ir vėlesnį turto atkūrimą (pvz., sienų perdažymą, grindų sudėjimą, vamzdžių užkasimą) iki 1 000 Eur suma.

Bendrųjų patalpų draudimo variantai super išplėstinis bazinis

KAS DRAUDŽIAMA

Bendrosios patalpos, konstrukcijos ir bendrosios inžinerinės sistemos Bendrosios patalpos, konstrukcijos ir bendrosios inžinerinės sistemos Bendrosios patalpos ir konstrukcijos

GAISRAS, DŪMAI

checkmark checkmark checkmark

AUDRA, KRUŠA, LIŪTIS

checkmark checkmark checkmark

VANDENTIEKIO AVARIJOS

checkmark checkmark checkmark

VANDALIZMAS IR VAGYSTĖS

checkmark checkmark checkmark

GRAFIČIAI

 3 įvykiai  1 įvykis

STIKLO DŪŽIS

checkmark checkmark

ĮTAMPOS SVYRAVIMAI

Iki 10 000 Eur Iki 3 000 Eur

KITI ĮVYKIAI (PVZ., ATSITRENKIMAI, UŽKRITIMAI, NETYČINIAI SUGADINIMAI, KURIUOS PADARO VAIKAI AR GYVŪNAI)

checkmark

DRAUDIMO SUMA

nuo 850 Eur/m² nuo 850 Eur/m² nuo 750 Eur/m²

IŠSKAITA

250 Eur 250 Eur 250 Eur

Kaip pasirinkti geriausią variantą Jūsų namui?


BAZINIS variantas apima pagrindines rizikas, kurios dažniausiai sukelia didesnius nuostolius daugiabučiuose namuose. Šis draudimo variantas atitinka minimalius daugumos bankų reikalavimus, jei turto draudimas privalomas pagal kredito sutartį. Šio pasiūlymo kaina yra mažiausia.

IŠPLĖSTINIS variantas apima visas bazinio varianto rizikas, papildomai apdraudžiamos stiklo dūžio ir grafičių rizikos. Šis variantas yra optimalus siekiant platesnės apsaugos už priimtiną kainą.

SUPER variantas suteikia plačiausią apsaugą, apsaugo nuo daugumos nuostolių, apie kuriuos gal net nesusimąstote. Šis variantas skirtas norintiems apsisaugoti nuo „visų rizikų“. Tačiau reiktų atkreipti dėmesį, kad ir šiuo atveju yra nedraudžiamųjų įvykių sąrašas – jį rasite draudimo taisyklėse.

Nuo apipaišymų (grafičių) nėra apsaugotas joks daugiabutis, tačiau didesnė rizika kyla tose vietose, kur mažiau atvirų viešųjų erdvių, nėra naktinio apšvietimo, vaizdo kamerų. Grafičių rizika ypač aktuali naujai renovuotiems pastatams, nes apipaišymai labai gadina pastato estetinę išvaizdą.

Jei pasirinksite draudimo apsaugos variantą su grafičių rizika, prieš sutarties sudarymą reiks pateikti pastato fasado nuotraukų.

Pagal IŠPLĖSTINĮ ir SUPER paketus papildomai draudžiama bendroji inžinerinė įranga: daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens gamybos įrenginiai, katilinės ir kita bendrojo naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose.

Tai inžinerinė įranga, esanti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu ji susijusi su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu nėra trečiųjų asmenų nuosavybė.

Jei Jūs gyvenate daugiabučiame name, tuomet Jums priklauso bendroji nuosavybė – daugiabučio bendrosios patalpos, pagrindinės daugiabučio laikančiosios konstrukcijos (pamatai, išorinės pastato sienos, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų ir laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, lauko durys). Jūsų turtui kasdien kyla įvairių rizikų, galinčių sukelti nepageidaujamų nuostolių, kuriuos gali tekti padengti bendrai visiems daugiabučio namo gyventojams. Pavyzdžiui, audros nuplėštas stogas, vandens nuotėkis iš inžinerinių sistemų, stichinės nelaimės ar vandalizmas.

Kiek tai gali kainuoti?

Kainai apskaičiuoti reikia nurodyti bendrą plotą (visų butų + laiptinės + rūsio + palėpės) ir konstrukcijos tipą (mūrinė, medinė ar mišri).

Pavyzdžiui: daugiabutyje 50 butų, bendras plotas 3 000 m², pastato konstrukcija mūrinė. Pasirinkus  „Išplėstinį" variantą, metinio draudimo kaina visam daugiabučiui būtų apie 600 Eur. Kaina butui 12 Eur metams (1 Eur/mėn.).

 • Individualus buto draudimas

  Daugiabučio bendrųjų patalpų neapima privačių butų draudimo. Individualaus buto draudimas suteiks jums ramybės ir apsaugos nuo netikėtų išlaidų, net jei šiuo metu nuomojate savo butą kitiems.

  Nuosavą turtą (jums priklausantį butą ir jame esantį turtą) kviečiame apdrausti internetu

 • Gyvenamųjų pastatų savininkų ar valdytojų civilinė atsakomybė

  Jei nuo stogo nukritęs varveklis apgadintų trečiojo asmens automobilį ar dėl nenuvalyto sniego paštininkas paslystų kieme ir susilaužytų koją, Jūsų bendrijai tektų atsakomybė atlyginti žalą.  

  Civilinės atsakomybės draudimas atlygintų žalą tretiesiems asmenims, dėl žalos, padarytos tretiesiems asmenims dėl namų savininkų ar valdytojų veiksmų ar neveikimo prižiūrint ar tvarkant nekilnojamąjį turtą.

  Šią riziką galite papildomai apsidrausti su daugiabučio bendrųjų patalpų turto draudimu.

  Sužinokite daugiau

 1. Verslui
 2. Draudimas
 3. Bendrų daugiabučio patalpų draudimas