Vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimas

Perėmėme geriausią praktiką iš savo kolegų Skandinavijoje ir pritaikėme Lietuvos verslo specifikai, atsižvelgdami į Lietuvos teisę.

Šis draudimas saugo Jūsų įmonę nuo nuostolių, kuriuos gali sukelti samdytų direktorių veiksmai.

Gauti pasiūlymą
  • Vienintelis, sukurtas ir teikiamas būtent Lietuvoje veikiančioms įmonėms

    Perėmėme geriausią praktiką iš savo kolegų Skandinavijoje ir pritaikėme Lietuvos verslo specifikai, atsižvelgdami į Lietuvos teisę.


Kokius nuostolius atlyginame

  • Įmonės vadovo (direktoriaus), jos valdybos narių padarytą žalą bendrovei ar jos akcininkams dėl nepakankamai apdairių veiksmų einant savo pareigas.

  • Įmonės vadovaujantiems asmenims skirtas baudas už įvairių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą ar teisės aktų pažeidimą.

  • Įmonės vadovaujančių asmenų padarytą žalą, susijusią su darbo santykiais, pvz., kai pareiškiamas ieškinys dėl neteisėto/nepagrįsto atleidimo iš darbo ar priekabiavimo darbo vietoje.

  • Teisines išlaidas, skirtas įmonės vadovaujančių asmenų gynybai, tyrimui reikalingų duomenų surinkimui.