Vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimas

 1. Verslui
 2. Draudimas
 3. Civilinės atsakomybės draudimas
 4. Vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimas

Šis draudimas saugo Jūsų įmonę nuo nuostolių, kuriuos gali sukelti samdytų direktorių veiksmai.

Taip pat šis draudimas daro Jūsų įmonę patrauklesnę aukščiausios kvalifikacijos vadovams, nes apsaugo jų asmeninį turtą.

Kokius nuostolius atlyginame

 • Įmonės vadovo (direktoriaus), jos valdybos narių padarytą žalą bendrovei ar jos akcininkams dėl nepakankamai apdairių veiksmų einant savo pareigas.
 • Įmonės vadovaujantiems asmenims skirtas baudas už įvairių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą ar teisės aktų pažeidimą.
 • Įmonės vadovaujančių asmenų padarytą žalą, susijusią su darbo santykiais, pvz., kai pareiškiamas ieškinys dėl neteisėto/nepagrįsto atleidimo iš darbo ar priekabiavimo darbo vietoje.
 • Teisines išlaidas, skirtas įmonės vadovaujančių asmenų gynybai, tyrimui reikalingų duomenų surinkimui.

Draudimo taisyklės

​Draudimo taisyklės – tai sutarties sąlygos, pagal kurias mes įsipareigojame Jums atlyginti nuostolius atsitikus įvykiui. Taisyklėse išsamiai išdėstyti draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai, draudžiami objektai, žalos atlyginimo principai ir kitos svarbios sąlygos.​​​​​​

 1. Verslui
 2. Draudimas
 3. Civilinės atsakomybės draudimas
 4. Vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimas