Vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimas

Šis draudimas saugo Jūsų įmonę nuo nuostolių, kuriuos gali sukelti samdytų direktorių veiksmai.

Gauti pasiūlymą
 1. Verslui
 2. Draudimas
 3. Civilinės atsakomybės draudimas
 4. Vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimas

Perėmėme geriausią praktiką iš savo kolegų Skandinavijoje ir pritaikėme Lietuvos verslo specifikai, atsižvelgdami į Lietuvos teisę.

 • Vienintelis, sukurtas ir teikiamas būtent Lietuvoje veikiančioms įmonėms

  Perėmėme geriausią praktiką iš savo kolegų Skandinavijoje ir pritaikėme Lietuvos verslo specifikai, atsižvelgdami į Lietuvos teisę.


Kokius nuostolius atlyginame

 • Įmonės vadovo (direktoriaus), jos valdybos narių padarytą žalą bendrovei ar jos akcininkams dėl nepakankamai apdairių veiksmų einant savo pareigas.

 • Įmonės vadovaujantiems asmenims skirtas baudas už įvairių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą ar teisės aktų pažeidimą.

 • Įmonės vadovaujančių asmenų padarytą žalą, susijusią su darbo santykiais, pvz., kai pareiškiamas ieškinys dėl neteisėto/nepagrįsto atleidimo iš darbo ar priekabiavimo darbo vietoje.

 • Teisines išlaidas, skirtas įmonės vadovaujančių asmenų gynybai, tyrimui reikalingų duomenų surinkimui.
 1. Verslui
 2. Draudimas
 3. Civilinės atsakomybės draudimas
 4. Vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimas