Civilinės atsakomybės draudimo įvykis

Būkite pasiruošę pateikti:
• su įvykiu susijusius dokumentus (pvz., nuotraukas)
• draudimo poliso numerį
• duomenis draudimo išmokai pervesti
• už padarytą žalą atsakingos pusės duomenų (jei nukentėjote Jūs)

Registruoti

Civilinė atsakomybė – pareiga atlyginti trečiajam asmeniui padarytą žalą, atsiradusi dėl įstatymu draudžiamų veiksmų arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.

Asmuo gali būti visiškai arba iš dalies atleistas nuo civilinės atsakomybės, remiantis teisės aktuose numatytais pagrindais (pavyzdžiui, dėl paties nukentėjusio asmens veiksmų).