Greičio viršijimas keliuose: kas dažniausi pažeidėjai?

Greičio viršijimas vis dar išlieka aktualia problema Lietuvoje.  Statistika rodo, kad kasmet dėl šio (KET) pažeidimo pareikalaujama dešimčių gyvybių. Užsakėme tyrimą, siekdami išsiaiškinti, kas dažniausiai viršija leistiną greitį keliuose?

Privalomasis draudimas

Statistikos departamento duomenimis, vairuotojo pažymėjimą turi kas antras Lietuvos gyventojas, tad vairavimo kultūra ir etiketas yra itin svarbūs aspektai visiems eismo dalyviams. Atlikus reprezentatyvų Lietuvos vairuotojų įpročių tyrimą paaiškėjo, kad jaunesni vairuotojai yra emocionalesni ir labiau linkę kelyje elgtis rizikingai, o vyresnių vairuotojų įpročiams kelyje emocijos ar kitų vairuotojų elgesys turi gerokai mažiau įtakos.

Priklausomai nuo amžiaus, didžioji dalis vairuotojų erzinančiose situacijose ima viršyti leistiną greitį arba, priešingai, važiuoja lėčiau nei įprastai, o kai kurie apšaukia kitus eismo dalyvius ar naudoja garsinį signalą. Užplūsti emocijų, juo pasinaudoti linkę net trys ketvirtadaliai apklaustųjų, kiek rečiau tokiose situacijose Lietuvos vairuotojai ima plūsti kitus eismo dalyvius. 

Vyresni vairuotojai atsparesni emocijų poveikiui

Patyrę nemalonią ar erzinančią situaciją kelyje daugiau nei pusė respondentų viršija leistiną greitį, mosuoja rankomis, šaukia ant kitų vairuotojų ar ima kitaip neapdairiai elgtis kelyje. Dažniausiai taip elgiasi 18–24, 25–34 ir 35–44 metų grupių atstovai. Vyresni vairuotojai nemaloniose situacijose yra ramesni – dauguma 45–54 ir 55–65 metų grupių atstovų apklausoje teigė, kad jų elgesys nesikeičia net ir susierzinus. 

Nemaloniose situacijose atsidūrę vyresni vairuotojai elgiasi priešingai – važiuoja lėčiau nei įprastai, o daugiau nei pusė į erzinančias situacijas apskritai nereaguoja. Vos 14 proc. 45–65 metų grupių atstovų apklausoje atsakė, kad tokioje situacijoje gali viršyti greitį, o visų amžiaus grupių nuo 18 iki 44 metų atstovai yra linkę leistiną greitį viršyti bent 1,5–2 kartus dažniau. 

Įsiaudrinusių vairuotojų, ypač jaunesnių ar turinčių mažiau vairavimo patirties, elgesys keliuose gali būti nenuspėjamas ir pavojingas ne tik jiems patiems, bet ir kitiems eismo dalyviams. 

KET baudos už greičio viršijimą
  • viršijus nuo 11 km/h iki 20 km/val.,  bauda – nuo 12 iki 30 Eur;
  • 21 km/h iki 30 km/val., baudanuo 30 iki 90 Eur;
  • 31 km/h iki 40 km/val., baudanuo 120 iki 170 Eur bei atima vairuoti nuo 3 iki 6 mėnesių;
  • 41 km/h iki 50 km/val., bauda – nuo 170 iki 230 Eur bei vairuotojo teisių atėmimas nuo 6 iki 12 mėnesių;
  • daugiau nei 50 km/val., baudanuo 450 iki 550 Eur bei vairuotojo teisių atėmimas nuo 6 iki 12 mėnesių.

Saugaus vairavimo atmintinė – kiekvienam vairuotojui aktualu pasikartoti, nepriklausomai nuo vairavimo stažo. 

Leistiną greitį dažniausiai viršija vidutinio amžiaus vairuotojai

Tyrimo duomenimis, 35–44 metų vairuotojai užklupus emocijoms yra labiausiai linkę viršyti leistiną greitį. Tokią tendenciją matome ir bendrovės statistikoje – būtent šios amžiaus grupės atstovai į eismo įvykius patenka dažniausiai ir sudaro daugiau nei trečdalį visų bendrovėje užfiksuojamų eismo įvykių tiek kalbant apie automobilių privalomojo draudimo, tiek apie kasko žalas. 

Jaunesni vairuotojai prie vairo elgiasi rizikingiau

18–24 ir 25–34 metų grupių vairuotojai dažniau elgiasi neapgalvotai: neapskaičiuoja atstumo iki kliūties ar kitos transporto priemonės, staigiai stabdo, netikėtai persirikiuoja į gretimą eismo juostą dar neįsitikinę, ar ten nėra kitos transporto priemonės. Tokios situacijos gali baigtis eismo įvykiu, kai žala padaroma ne tik automobiliui, bet ir vairuotojui ar net kitiems eismo dalyviams.

Kas erzina vairuotojus labiausiai?

Apklausos metu paaiškėjo, kad, nepriklausomai nuo amžiaus, labiausiai vairuotojus erzinančios situacijos kelyje yra šios:

  •  kai priekyje važiuojanti transporto priemonė staigiai stabdo;
  • kai kiti vairuotojai naudojasi mobiliuoju telefonu;
  • kai vairuotojai neleidžia persirikiuoti į gretimą eismo juostą. 

Reprezentatyvią gyventojų apklausą draudimo bendrovės „If draudimas“ užsakymu atliko „KOG institutas“. Apklausoje dalyvavo 1 006 respondentai.

Greičio viršijimas
Jaunesni vairuotojai prie vairo elgiasi rizikingiau