Vairuotojo draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

 • Draudimo taisyklės
 • Informacinis dokumentas 

Kaina metams 6 Eur

Užsisakyti
 • Kada draudimas padengia žalą?

  • jei įvykio kaltininkas būsite jūs,
  • jei jūsų automobilis pateks į eismo įvykį,
  •  jei eismo įvykyje bus sužaloti asmenys ar sugadintas trečiųjų asmenų turtas,
  • kai eismo įvykis yra registruotas policijoje.
 • Maksimali draudimo išmoka

  Maksimali draudimo išmokos suma – 3 000 Eur. Ji išmokama vairuotojui patyrus kūno sužalojimų – traumos, neįgalumo bei mirties atvejais.

  Papildomai iki 10 000 Eur atlyginame išlaidas būsto pritaikymui specialiems poreikiams, atsiradusiems dėl nelaimingo atsitikimo.

 • Kada išmoka nėra mokama

  Nėra mokama tyčinės savižalos bei specialių gydytojų rekomendacijų nepaisymo atvejais, vairuotojui neturint galiojančio vairuotojo pažymėjimo, kai įvykis nutinka vairuotojui esant apsvaigus arba dalyvaujant sportinėse varžybose bei įvykiui nutikus masinių riaušių ir sukilimo kontekste.