Draudimas nuo susidūrimo su gyvūnais kelyje

 • Draudimo taisyklės
 • Informacinis dokumentas 

Kaina metams: 49 Eur

Užsisakyti

Naudinga, jei dažnai važinėjate miškingomis vietovėmis ar užmiestyje