Draudimas nuo susidūrimo su gyvūnais kelyje

 • Draudimo taisyklės
 • Informacinis dokumentas 

Kaina metams: 33 Eur

Užsisakyti

Naudinga, jei dažnai važinėjate miškingomis vietovėmis ar užmiestyje

 • Maksimali galima draudimo išmoka

  Galite apdrausti automobilį nuo sugadinimo ar sunaikinimo, jei nukentės po susidūrimo su gyvūnu kelyje. Maksimali draudimo išmoka – 5 000 Eur.

  Apsauga galioja Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

 • Atlyginame šiuos nuostolius

  • Būtinas ir tikslingas automobilio gelbėjimo išlaidas (pvz., iškėlimas iš apvirtimo vietos).

  • Automobilio transportavimą iš įvykio vietos iki Jūsų nurodytos vietos Lietuvoje arba iki remontą atliksiančio autoserviso ar saugojimo aikštelės užsienyje.

  • Nuostolius, padarytus automobiliui ir papildomai įrangai.
 • Kada išmoka nėra mokama

  Kai įvykis įvyko dėl techniškai netvarkingo automobilio eksploatavimo arba žala atsirado dėl Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų eksploatavimo taisyklių pažeidimo, vairuotojui neturint galiojančio vairuotojo pažymėjimo, kai įvykis nutinka vairuotojui esant apsvaigus ir kitais taisyklėse nurodytais atvejais.