AUTOMOBILIS NEVAŽIUOJANTIS

Ką reikia padaryti, kad žala būtų atlyginta?

Jei automobilis yra stipriai apgadintas, prieš atliekant remonto darbus, automobilį būtina apžiūrėti ir įvertinti ar šio automobilio remontas yra tikslingas. Jei galite, elektroniniu paštu atsiųskite žalų specialistui apgadinto automobilio nuotraukas. Jo kontaktus užregistravus žalą Jums išsiuntėme SMS žinute.

Gavus nuotraukas žalų specialistas susisieks su Jumis ir aptars žalos atlyginimo galimybes.

Kaip išsikviesti techninę pagalbą?

Jei automobiliu nesaugu važiuoti, Jūs galite pasinaudoti techninės pagalbos paslauga. Norėdami pasinaudoti šia paslauga galite kreiptis telefonu 1620. Jei esate apsidraudęs „Pagalbos kelyje draudimu" techninė pagalba Jums bus suteikta nemokamai.

Ar bus taikoma išskaita?

Išskaitą taikome kiekvienam draudžiamajam įvykiui, nesvarbu, ar juos užregistravote atskirai, ar kaip vieną įvykį. Jeigu automobilio apgadinimai nesusiję ir skirtingo pobūdžio, laikome, kad automobilis buvo sugadintas per skirtingus įvykius, ir draudimo liudijime nurodytą išskaitą taikome kiekvienam įvykiui. Kiekvienu individualiu atveju apie sugadinimų tarpusavio sąsajas sprendžia mūsų bendrovės ekspertas.

Pavyzdys. Aikštelėje kliudėte kitą automobilį ir apgadinote savo automobilio priekinį kairįjį sparną. Toliau bandydami išmanevruoti važiavote atgal ir atsirėmėte į stulpelį bei apgadinote galinį žibintą. Šiuo atveju laikome, kad įvyko 2 įvykiai, ir kiekvienam iš jų taikysime išskaitą

Kada netaikoma išskaita?

Išskaitos netaikysime jei draudžiamasis įvykis įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės, yra nustatyti kaltininkai, jų kaltė įrodyta ir mes įgyjame teisę regreso tvarka išieškoti išmokėtą draudimo išmoką iš kaltininko.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kaip atlyginama žala, kai automobilio remontas netikslingas?

Mūsų kvalifikuoti ir atestuoti turto vertintojai/žalų ekspertai, siekdami nustatyti Jūsų patirtos žalos dydį vadovaujasi teisės aktais ir draudimo sutarties sąlygomis. Jei automobiliui padaryta žala (remonto kaštai) yra didesnė nei automobilio vertės prieš pat įvykį ir automobilio likutinės vertės po įvykio skirtumas, automobilio remontas tampa ekonomiškai netikslingu ir nėra atliekamas. Automobilis neremontuojamas ir tais atvejais, kai net ir po remonto jis neatitiktų saugumo reikalavimų.

Pripažinus, jog automobilio remontas yra netikslingas, automobilis laikomas sunaikintu. Atlyginamos žalos dydis nustatomas iš automobilio rinkos vertės prieš pat įvykį atėmus automobilio likutinę vertę po įvykio.

Kas yra automobilio rinkos vertė ir kaip ji skaičiuojama?

Jūsų automobilio vertė nustatoma atsižvelgiant į draudimo sutarties sąlygas. Jei automobilis draustas nauja verte, automobilio vertė yra draudimo suma nurodyta sutartyje. Jei automobilis draustas rinkos verte, vertintojas lygina analogiškų automobilių pirkimo-pardavimo sandorių kainas rinkoje įvykio dieną. Vertintojas tiria Lietuvos rinką, peržiūrėdamas interneto portalų skelbimus apie panašios būklės automobilius. Vėliau, vadovaudamasis minėtais skelbimais ir atsižvelgdamas į Jūsų automobilio individualias savybes, apskaičiuoja jo rinkos vertę.

Kas yra likutinė vertė ir kaip ji apskaičiuojama?

Net ir stipriai sugadinta transporto priemonė turi tam tikrą vertę, todėl tokį automobilį galima parduoti ir bent iš dalies sumažinti patirtą žalą. Dažnai įvykus įvykiui ir pripažinus automobilio remontą ekonomiškai netikslingu, klientams kyla problemų su automobilio liekanų realizavimu.

Siekdami Jums padėti, siūlome automobilio liekanas parduoti aukciono būdu. Paprastai per 5 dienas gauname informaciją apie tai, kiek yra vertas Jūsų apgadintas automobilis. Aukciono laimėtojas gauna Jūsų kontaktinius duomenis, susisiekia su Jumis ir nuperka sugadintą automobilį. Atkreipiame dėmesį, kad automobilis yra parduodamas tokios pat komplektacijos, kokios buvo iš karto po eismo įvykio (t. y. jo būklės ir komplektacijos nepabloginus ir nepagerinus).

Kada išmokame draudimo išmoką?

Kai turime visą reikalingą informaciją dėl draudžiamojo įvykio, draudimo išmoką pervedame į automobilio savininko sąskaitą. Taip pat atkreipiame dėmesį, jei automobilis yra lizinguojamas, siunčiame užklausą lizingo bendrovei dėl išmokos gavėjo.

Draudimo įmokų užskaitymas

Informuojame, jeigu per draudžiamąjį įvykį automobilis sunaikinamas arba pavogiamas, draudimo išmoką mažiname visomis sutartyje numatytomis, bet nesumokėtomis draudimo įmokos dalimis, neatsižvelgdami į mokėjimo terminus. Iš draudimo išmokos išskaičiuotų įmokų Jums mokėti nereikės.

Ar informacija apie automobilio nurašymą bus perduota VĮ „Regitra"?

Jei savanoriškuoju draudimu drausto automobilio remontas yra netikslingas, o žala kilo eismo įvykio metu dėl kitų asmenų kaltės, pagal šiuo metu galiojantį Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą, kaltininko draudimo bendrovė privalo perduoti informaciją VĮ „Regitra" apie eismo įvykio metu sugadintus automobilius, kuriuos remontuoti ekonomiškai netikslinga. Po šios informacijos perdavimo transporto priemonei naikinima techninė apžiūra. Daugiau informacijos galite sužinoti susisiekę su VĮ „Regitra" darbuotojais.

Kada stipriai apgadintą automobilį tikslinga remontuoti?

Kai automobilio remonto kaštai neviršija 75% jo rinkos vertės, Jums yra naudingiau automobilį remontuoti. Mūsų partneriai užtikrins, kad suremontuotą automobilį naudoti būtų saugu – jie griežtai laikosi automobilio gamintojų rekomendacijų ir suteikia 12 mėnesių garantiją. Mūsų draudimo bendrovei ypač rūpi nelaimingų atsitikimų prevencija, todėl jokiu būdu neleistume Jums sėsti į galimai nesaugų automobilį.

Kas yra automobilio rinkos vertė ir kaip ji skaičiuojama?

Jūsų automobilio rinkos vertė nustatoma atsižvelgiant į analogiškų automobilių pirkimo-pardavimo sandorių kainas rinkoje įvykio dieną. Vertintojas tiria Lietuvos rinką, peržiūrėdamas interneto portalų skelbimus apie panašios būklės automobilius. Vėliau, vadovaudamasis minėtais skelbimais ir atsižvelgdamas į Jūsų automobilio individualias savybes, apskaičiuoja jo rinkos vertę.