Ką svarbu žinoti,

draudžiantis nuo nelaimingų atsitikimų?


Suprantame, kad draudimas nėra pirmas dalykas sąraše tų, į kuriuos norėtumėte įsigilinti. Tam mes ir esame, kad pagalvotume apie tai, kas svarbu, ir suteiktume Jums geriausias draudimo sąlygas. Visada stengiamės įsiklausyti ir išsiaiškinti Jūsų poreikius, tačiau galimų skirtingų situacijų yra tiesiog per daug, kad būtų galima iš anksto nuodugniai aptarti kiekvieną Jums galintį nutikti atvejį.

Todėl labai svarbu visada perskaityti draudimo sutartį (polisą, jo priedus, draudimo taisykles) bei atkreipti ypatingą dėmesį į keletą apačioje išvardintų dalykų.

Jeigu čia nerasite atsakymo į Jums kylančius klausimus, nebijokite klausti. Kas rūpi Jums, rūpi ir mums, tad mes visada būsime pasirengę suteikti papildomos informacijos ar atsakyti į Jums kylančius klausimus. 

Draudimo bendrovės teikia ne vieną draudimo paslaugą, susijusią su žmonių sveikata. Skirtingi draudimo produktai vadinasi skirtingai ir veikia skirtingai. Nors dažnai žmonės juos visus vadina tiesiog sveikatos draudimu.

Atkreipkite dėmesį į tai, kaip veikia draudimas nuo nelaimingų atsitikimų:

• Draudimo išmoka mokama po traumos, t. y. kai Jūsų sveikatai pakenkia prieš Jūsų valią iš išorės veikiančios fizinės jėgos, cheminis, terminis, nuodingųjų dujų ar kitoks fizinis poveikis. Pvz.: pargriuvote, pakliuvote į avariją, nusiplikėte karštu vandeniu ar prasikirtote koją.

• Draudimo išmoka nemokama dėl ligų ar jų pasekmių (pvz., draudimo išmoka nemokama dėl ūmaus apendicito, pooperacinio rando, išvaržos ar alergijos į vabzdžio įkandimą). Išimtis – susirgimas kritine liga (infarktas, onkologinis susirgimas, apkurtimas ir pan.) arba užsikrėtimas infekcine liga nuo gyvūnų įkandimo (pasiutligė, Laimo liga ir pan.).

• Draudimo išmokos dydis (nustatytas procentas nuo draudimo sumos) priklauso nuo Jūsų sužalojimo pobūdžio bei sunkumo ir yra tiksliai apibrėžtas draudimo taisyklėse.
• Pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis nustatome, ar įvykis yra draudžiamasis ir kokio dydžio draudimo išmoka Jums priklauso, yra gydytojo medicininė pažyma, kurioje nurodyta diagnozė, gydymo pobūdis ir trukmė. Patyrę traumą ir kreipęsi pagalbos į medicinos įstaigą, visada prašykite išduoti Jums šį dokumentą.

Jei Jums svarbu gauti kompensaciją už nepatogumus, susijusius ne tik su didelėmis traumomis (pvz., lūžiais), bet ir su raiščių patempimu, sumušimu ir pan., būtinai įtraukite į savo draudimo apsaugą ir lengvas traumas – tai turi būti parašyta Jūsų draudimo liudijime.

Paprastai draudimo apsauga negalioja ir draudimo išmoka nemokama, jei susižeidžiate sportuodami, nardydami ar kito didesnės rizikos laisvalaikio metu. Kas yra laikoma sportu ir didesnės rizikos laisvalaikiu, skaitykite draudimo taisyklėse.

Kad draudimo apsauga užsiimant tokia veikla galiotų, būtinai paprašykite, jog draudimo ekspertas įrašytų tai į Jūsų draudimo liudijimą. Toks draudimas bus brangesnis, tačiau verta jį turėti, jei esate aktyvus žmogus.

Jei sportuoti pradėjote jau po draudimo sutarties sudarymo, galite papildyti savo draudimo apsaugą ir vėliau – kreipkitės į savo draudimo ekspertą, kad pakoreguotų sutarties sąlygas.

Draudimo sumų dydžius Jūs galite pasirinkti patys pagal savo poreikius, nuo pasirinktos draudimo sumos priklausys Jūsų draudimo išmokų dydžiai.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad draudimo suma tik apibrėžia maksimalios galimos išmokos dydį, tokio dydžio išmoka paprastai apskaičiuojama tik ekstremaliais atvejais – mirties, sunkaus neįgalumo ar daugybinių sužalojimų. Draudimo išmoka dėl Jūsų patiriamų traumų ir kitų žalos sveikatai atvejų apskaičiuojama kaip procentas nuo bendros draudimo sumos ir dažniausiai yra mažesnė nei draudimo suma. Pvz.,:

• Plyšus meniskui, mokėsime 5% nuo draudimo sumos, numatytos traumų atveju. Jei draudimo suma sudarytų 9000 Eur, Jūs gautumėte 450 Eur;
• Po traumos netekus 20% darbingumo, mokame 20% nuo draudimo sumos, numatytos neįgalumo atveju. Jei draudimo suma sudarytų 9000 Eur, draudimo išmoka būtų lygi 1800 Eur.

Atkreipkite dėmesį, kad draudimo taisyklėse nurodyti atvejai, kai Jūs turite mus informuoti apie pasikeitusias aplinkybes – t. y. padidėjusią riziką, pvz.,

• Pradėjote sportuoti ar pakeitėte sporto šaką;
• Susirgote psichine ar nepagydoma liga;
• Pasikeitė Jūsų darbo pobūdis (pvz., sudarydami sutartį dirbote biure, o vėliau pradėjote dirbti fizinį darbą).