Vaiko draudimas

Dabar savo vaiką galite apdrausti iš karto dviem draudimais – nuo traumų ir nuo išdaigų.

Skambinti +370 5 210 8800
  • Geresnės medicinos ar reabilitacijos paslaugos

    Gausite piniginę pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui, kad vaikas kuo skubiau pasinaudotų geresnėmis medicinos ar reabilitacijos paslaugomis.

  • Jokių nuostolių dėl vaiko išdaigų

    Turėsite užtikrintą apsaugą nuo netikėtų finansinių nuostolių, jei vaiko neatsargumas ar neatsakingas elgesys padarytų žalos kitiems žmonėms ar jų turtui.

Dvigubas vaiko draudimas susideda iš draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir civilinės atsakomybės draudimo. Tai reiškia, kad draudimas galioja ir tuo atveju, kai vaikas patiria žalą pats, ir kai pridaro nuostolių kitiems.
 

Draudžiamieji įvykiai Dvigubas vaiko draudimas
Įtraukta
Įtraukta
Įtraukta
Įtraukta