Remontas If parinkimu

Draudimo sąlyga - remontas If parinkimu

Jei Jūsų draudimo liudijime nurodyta, kad automobilis bus remontuojamas „If" partnerių autoservise, remonto išlaidas apskaičiuojame pagal mūsų nurodyto partnerio autoserviso sudarytą remonto darbų sąmatą.

Ką reikia padaryti, kad automobilis būtų suremontuotas?

Dėl automobilio remonto ir apžiūros prašome kreiptis į mūsų partnerio autoservisą. Jų sąrašą rasite adresu partneriai.if.lt.

Prieš vykstant pas partnerius prašome jiems paskambinti ir suderinti atvykimo laiką.

Vykdami pas remonto partnerius turėkite su savimi šią informaciją:

 • Įvykio registracijos Nr. Jį Jums išsiuntėme SMS žinute ir jis prasideda raidėmis IFTP,
 • Įvykio metu automobilį vairavusio asmens vairuotojo pažymėjimą,
 • Automobilio registracijos liudijimą,
 • Eismo įvykio deklaraciją arba policijos duomenis (jei įvykis registruotas policijoje),
 • Kitus reikšmingus su įvykiu susijusius dokumentus (pvz. nuotraukas iš įvykio vietos, jeigu turite).

Ką reikia padaryti, jeigu automobilio remontuoti neplanuoju

Jei automobilio remontuoti neplanuojate ir norite gauti piniginę išmoką kreipkitės dėl automobilio apžiūros į mūsų partnerio autoservisą. Jų sąrašą rasite adresu partneriai.if.lt.

Gavę apžiūros informaciją per 7 dienas atliksime skaičiavimus ir informuosime Jus apie
draudimo išmoką.

Kaip išsikviesti techninę pagalbą?

Jei automobiliu nesaugu važiuoti, Jūs galite pasinaudoti techninės pagalbos paslauga. Norėdami pasinaudoti šia paslauga galite kreiptis telefonu 1620. Jei esate apsidraudęs „Pagalbos kelyje draudimu" techninė pagalba Jums bus suteikta nemokamai.

Ar bus taikoma išskaita?

Išskaitą taikome kiekvienam draudžiamajam įvykiui, nesvarbu, ar juos užregistravote atskirai, ar kaip vieną įvykį. Jeigu automobilio apgadinimai nesusiję ir skirtingo pobūdžio, laikome, kad automobilis buvo sugadintas skirtingų įvykių metu, ir draudimo liudijime nurodytą išskaitą taikome kiekvienam įvykiui. Kiekvienu individualiu atveju apie sugadinimų tarpusavio sąsajas sprendžia mūsų bendrovės ekspertas.

Pavyzdys. Aikštelėje kliudėte kitą automobilį ir apgadinote savo automobilio priekinį kairįjį sparną. Toliau bandydami išmanevruoti važiavote atgal ir atsirėmėte į stulpelį bei apgadinote galinį žibintą. Šiuo atveju laikome, kad įvyko 2 įvykiai, ir kiekvienam iš jų taikysime išskaitą

Kada netaikoma išskaita?

Išskaitos netaikysime jei draudžiamasis įvykis įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės, yra nustatyti kaltininkai, jų kaltė įrodyta ir mes įgyjame teisę regreso tvarka išieškoti išmokėtą draudimo išmoką iš kaltininko.

Jei Jums reikalinga papildoma konsultacija?

Susisiekite su Jūsų asmeniniu žalų reguliavimo specialistu. Jo kontaktus užregistravus žalą Jums išsiuntėme SMS žinute.

Dažniausiai užduodami klausimai

Automobilį radote apgadintą ir nežinote kaltininko

Ar reikia pranešti policijai ar kitoms tarnyboms?

Policijai pranešti nereikia, nebent yra reali galimybė nustatyti įvykio kaltininką – įvykio vieta filmuojama, liudytojai ar pan.

Kokių veiksmų imtis?

Padarykite automobilio ar kito turto apgadinimų nuotraukas įvykio vietoje ir praneškite apie įvykį mums internetu. Jei automobiliu važiuoti nesaugu, išsikvieskite techninės pagalbos tarnybą ir nuvežkite automobilį pas „If" partnerius. Prašome neatlikti automobilio remonto darbų, kol mūsų atstovas neapžiūrėjo automobilio ir nedavė sutikimo remonto darbams.

Kokių dokumentų reikia draudimo bendrovei žalai sureguliuoti ir kaip juos pateikti?

 • Automobilio registracijos liudijimą,
 • informacijos apie liudytojus (jei buvo),
 • eismo įvykio deklaracijos ar policijos pažymos (jei buvo sudaryta),
 • kitus reikšmingus su įvykiu susijusius dokumentus (pvz. nuotraukas iš įvykio vietos, jeigu turite).

Dokumentus galite pateikti registruodami įvyki internete, taip pat mūsų apžiūros ir remonto partneriams arba Jūsų asmeniniam žalų reguliavimo specialistui. Jo kontaktus užregistravus žalą Jums išsiuntėme SMS žinute.

Ką daryti kai automobiliu važiuoti nesaugu?

Jei po įvykio automobiliu važiuoti nesaugu, susisiekite su žalų reguliavimo specialistu ir informuokite apie automobilio buvimo vietą. Mūsų ekspertai suderins su Jumis apžiūros laiką ir atvyks apžiūrėti Jūsų automobilio.

Ar bus taikoma išskaita?

Draudimo sutartyje nustatyta išskaita bus išskaičiuota iš nuostolio dydžio. Išskaita išskaičiuojama nebus, jei bus nustatytas įvykio kaltininkas.

Patekote į eismo įvykį

Kaip elgtis iš karto po įvykio?

Po įvykio būtina užpildyti eismo įvykio deklaraciją arba iškviesti policiją. Policija kviesti būtina jei:

 • dėl eismo įvykio aplinkybių nesutariama, arba
 • eismo įvykio metu žuvo ir buvo sužeistas žmogus, arba
 • nežinomas nukentėjusio turto savininkas (pvz. apgadintas stovintis automobilis), arba
 • įtariama, kad vienas iš eismo įvykio dalyvių apsvaigęs nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų.

Ką daryti, jei neturiu eismo įvykio deklaracijos atsitikus įvykiui?

Eismo įvykio aplinkybes galima fiksuoti ir ant balto popieriaus lapo, kuriame nurodomi su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai, transporto priemonės, eismo įvykio liudininkai, pateikiama informacija ir eismo įvykio aplinkybės patvirtinamos su eismo įvykiu susijusių eismo įvykio dalyvių parašais. Tokiu atveju prireiks dviejų vienodų variantų, ant kurių reikės eismo įvykio dalyvių bei liudininkų parašų. Jei nežinote, kaip užpildyti deklaraciją ar Jums kylą kitų klausimų, kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu 112.

Kokių veiksmų imtis po įvykio?

Padarykite automobilio ar kito turto apgadinimų nuotraukas įvykio vietoje ir praneškite apie įvykį mums internetu. Jei automobiliu važiuoti nesaugu, išsikvieskite techninės pagalbos tarnybą ir nuvežkite automobilį pas „If" partnerius. Prašome neatlikti automobilio remonto darbų, kol mūsų atstovas neapžiūrėjo automobilio ir nedavė sutikimo remonto darbams.

Kokių dokumentų reikia draudimo bendrovei žalai sureguliuoti ir kaip juos pateikti?

 • transporto priemonės registracijos liudijimo,
 • vairuotojo pažymėjimo,
 • eismo įvykio deklaracijos ar policijos pažymos,kitus reikšmingus su įvykiu susijusius dokumentus (pvz. nuotraukas iš įvykio vietos, jeigu turite).

Dokumentus galite pateikti registruodami įvyki internete, taip pat mūsų apžiūros ir remonto partneriams arba Jūsų asmeniniam žalų reguliavimo specialistui. Jo kontaktus užregistravus žalą Jums išsiuntėme SMS žinute.

Kur ir kaip bus atliekama automobilio apžiūra?

Jei Jūsų automobiliu saugu važiuoti, užregistravus įvykį, prašome parodyti automobilį mūsų partneriams. Jei po įvykio automobiliu važiuoti nesaugu, susisiekite su žalų reguliavimo specialistu ir informuokite apie automobilio buvimo vietą. Mūsų ekspertai suderins su Jumis apžiūros laiką ir atvyks apžiūrėti Jūsų automobilio.

Įvažiavus į duobę apgadintos tik padangos

Ar reikia pranešti policijai ar kitoms tarnyboms?

Mes nerekomenduojame apie tokį įvykį pranešti atsakingoms tarnyboms, nes išskaita netaikoma tik tuomet, kai žinomas kaltininkas ir jo kaltė įrodyta. Labai svarbus elementas yra kaltės įrodymas. Duobė kelyje neįrodo kaltės, o kaltininko nustatymas yra sudėtingas ir atliekamas teismo keliu. Išskaita, jei kaltė įrodoma, gražinama tik praėjus metams, o kartais ir daugiau, t. y. pasibaigus teismo procesams, kai yra nustatomas kaltininkas ir įrodyta kaltė. Dažnai atvykus policijai kaltininkas nenustatomas, policija surašo įvykio aktą ir skiria baudą už tai, kad vairuotojas kelyje elgėsi nepakankamai atidžiai.

Visgi galutinį sprendimą – pranešti arba nepranešti policijai tokioje situacijoje – priimate Jūs.

Kokių veiksmų imtis?

Padarykite apgadinimų nuotraukas įvykio vietoje. Jei automobilį naudoti nesaugu, neturite atsarginio rato ar negalite jo pakeisti, išsikvieskite techninės pagalbos tarnybą. Jei manote, kad nuostolio suma viršija išskaitą, užregistruokite įvykį internetu.

Ar bus taikoma išskaita ir nuvertėjimas?

Prašome atkreipti dėmesį, kad padangoms yra taikomas nuvertėjimas ir išskaita. Nuvertėjimas netaikomas tik tuo atveju kai automobilis yra draustas nauja verte (informacija kokia verte draustas Jūsų automobilis galite rasti draudimo sutartyje). Papildomai informuojame, jog padangų remonto darbai (pvz. skylės klijavimas) dažniausiai yra mažesni, nei išskaita. Įvykį registruoti būtina tik tuomet, jei žalos dydis viršija išskaitą.

Sugadinus vieną padangą, ne visuomet atlyginamos dviejų ar daugiau padangų keitimo išlaidos, o tik tuomet kai tai rekomenduoja automobilio gamintojas. Keičiant padangas, keitimo darbus būtina suderinti su draudimo bendrove.

Kokių dokumentų reikia draudimo bendrovei žalai sureguliuoti ir kaip juos pateikti?

 • Transporto priemonės registracijos liudijimo,
 •  pranešėjo arba savininko (kai automobilis priklauso fiziniui asmeniam) asmens dokumento,
 • sugadinimų nuotraukų (būtina nuotrauka, kurioje matytųsi pamuotas sugadintos padangos protektoriaus gylis),
 • policijos pažymos (jei buvo sudaryta).

Už kelių padangų keitimą atlyginame

Vertindami įvykio metu padarytą žalą padangoms, paprastai vadovaujamės Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtinta transporto priemonių vertinimo instrukcija. Ši instrukcija nustato, kad žala vertinama tik toms dalims, kurios patyrė sugadinimus, t.y. jei apgadinta viena padanga, tai ir žala turėtų būti skaičiuojama konkrečiai vienai padangai, kuri buvo pažeista. Vertinimą atliekame draudimo taisyklėse nurodytytu būdu iš naujos padangos kainos atimant taisyklėse nurodytą nuvertėjimą.

Mums rūpi Jūsų saugumas kelyje, todėl vertinimo instrukcija nesivadovaujame aklai. Visuomet papildomai teiraujamės automobilio gamintojo, kiek turėtų būti keičiama padangų, kad automobilį būtų saugu eksploatuoti kelyje. Jei gamintojas numato, kad būtina keisti daugiau nei vieną padangą, visuomet atlyginame daugiau nei vienos padangos keitimo išlaidas.

Prašome Jūsų atkreipti dėmesį, kad automobilio naudojimo metu to paties rašto padangos, esančios ant tos pačios ašies dėvisi skirtingai ir jų protektoriaus gyliai skiriasi. LR techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimuose nenurodoma, kad ant vienos ašies esančių to paties rašto padangų protektorius turi būti to paties gylio. Taip pat laikoma, kad lengvąjį automobilį, kuriame ant tos pačios ašies yra to paties rašto, tačiau skirtingo protektoriaus gylio padangos eksploatuoti yra saugu.

Ką daryti jei automobilį remontuoti noriu savo pasirinktame servise

Jei Jūsų draudimo liudijime nurodyta sąlyga, automobilio remontas organizuojamas „If" partnerių autoservise, tačiau remonto darbus norite atlikti savo pasirinktame servise rekomeduojame kreiptis į asmenį sudariusį Jums draudimo sutartį bei aptarti galimybes pakeisti draudimo sąlygą į remontas organizuojamas kliento pasirinktame servise.

Kokią informaciją turi pateikti mano pasirinkta remonto įmonė

Jeigu nuspręsite automobilį remontuoti ne If partnerių servise, prašome atkreipti dėmesį, jog jei Jūsų pasirinktas servisas taikys didesnius remonto įkainius, nei taiko mūsų partnerių servisai, Jums reikės susimokėti susidariusį įkainių skirtumą pasirinktam servisui.

Jūsų pasirinkta remonto įmonė turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Įvykio metu automobilį vairavusio asmens vairuotojo pažymėjimą,
 • Automobilio registracijos liudijimą,
 • Eismo įvykio deklaraciją arba policijos duomenis (jei įvykis registruotas policijoje),
 • Remonto darbų sąmatą,
 • Transporto priemonės pažeidimų nuotraukas.

Labai svarbu, jog Jūsų pasirinkta remonto įmonė pateiktų remonto darbų sąmatą prieš atliekant remonto darbus.

Jei Jums reikalinga papildoma konsultacija?

Susisiekite su Jūsų asmeniniu žalų reguliavimo specialistu. Jo kontaktus užregistravus žalą Jums išsiuntėme SMS žinute.

Susidūrėte su gyvūnu

Ar reikia pranešti policijai ar kitoms tarnyboms?

Policijai pranešti nebūtina, nebent:

 • susidurta su stambiu gyvūnu ir jo negalima pašalinti nuo važiuojamosios dalies ir jis kelia pavojų bendram eismo saugumui, arba
 • susidurta su naminiu gyvūnu ir žinomas jo savininkas.

Kokių veiksmų imtis?

Padarykite automobilio ar kito turto apgadinimų nuotraukas įvykio vietoje ir praneškite apie įvykį mums internetu. Jei automobiliu važiuoti nesaugu, išsikvieskite techninės pagalbos tarnybą ir nuvežkite automobilį pas „If" partnerius. Prašome neatlikti automobilio remonto darbų, kol mūsų atstovas neapžiūrėjo automobilio ir nedavė sutikimo remonto darbams.

Kokių dokumentų reikia draudimo bendrovei žalai sureguliuoti ir kaip juos pateikti?

 • transporto priemonės registracijos liudijimo,
 • vairuotojo pažymėjimo,
 • sugadinimų nuotraukų,
 • informacijos apie liudytojus (jei buvo);
 • eismo įvykio deklaracijos ar policijos pažymos.

Dokumentus galite pateikti registruodami įvyki internete, taip pat mūsų apžiūros ir remonto partneriams arba Jūsų asmeniniam žalų reguliavimo specialistui. Jo kontaktus užregistravus žalą Jums išsiuntėme SMS žinute.

Kur ir kaip bus atliekama automobilio apžiūra?

Jei Jūsų automobiliu saugu važiuoti, užregistravus įvykį, prašome parodyti automobilį mūsų partneriams. Jei automobiliu važiuoti nesaugu, užregistravus įvykį, mūsų ekspertai apžiūrės Jūsų automobilį.

Ar bus taikoma išskaita?

Atlyginant žalą išskaita bus išskaičiuojama iš nuostolio dydžio. Išskaita taikoma nebus, jei bus žinomas gyvūno savininkas ir jis bus pripažintas atsakingu už padarytą žalą.