Nukentėjo sunkusis transportas

Užregistravę jūsų pranešimą apie įvykį, SMS žinute atsiųsime asmeninio žalų specialisto kontaktus. Jei nepateikėte registruodami, atsiųskite specialistui el. paštu visas su įvykiu susijusius dokumentus.

Jei nepateikėte registruodami, atsiųskite savo specialistui el. paštu šių dokumentų kopijas:

  • Įvykio metu automobilį vairavusio asmens vairuotojo pažymėjimą,
  • Automobilio registracijos liudijimą,
  • Deklaraciją, policijos pažymą (jei įvykis registruotas policijoje), ar policijos duomenis (jeigu pažymos nesuteikė),
  • Vairuotojo paaiškinimą (išsamų),
  • Vaizdo registratoriaus įrašą (jeigu turite),
  • Jeigu buvo vykdomi gelbėjimo darbai - sąskaitą faktūrą,
  • Kitus reikšmingus su įvykiu susijusius dokumentus (pvz., nuotraukas iš įvykio vietos, jeigu turite).

Automobilis nevažiuojantis

Jei transporto priemonė yra stipriai apgadinta, prieš atliekant remonto darbus, automobilį būtina apžiūrėti ir įvertinti ar šios transporto priemonės remontas yra tikslingas. Elektroniniu paštu kaip įmanoma greičiau atsiųskite atsakingam specialistui apgadintos transporto priemonės nuotraukas. Gavus nuotraukas žalų specialistas susisieks su Jumis ir aptars žalos atlyginimo galimybes.

Mūsų kvalifikuoti ir atestuoti turto vertintojai/žalų ekspertai, siekdami nustatyti Jūsų patirtos žalos dydį vadovaujasi teisės aktais ir draudimo sutarties sąlygomis. Jei transporto priemonei padaryta žala (remonto kaštai) yra didesni nei transporto priemonės vertė prieš pat įvykį ir automobilio likutinės vertės po įvykio skirtumas, transporto priemonės remontas tampa ekonomiškai netikslingu ir nėra atliekamas. Transporto priemonė neremontuojama ir tais atvejais, kai net ir po remonto ji neatitiktų saugumo reikalavimų.

Pripažinus, jog transporto priemonės remontas yra netikslingas, transporto priemonė laikoma sunaikinta. Atlyginamos žalos dydis nustatomas iš transporto priemonės rinkos vertės prieš pat įvykį atėmus automobilio likutinę vertę po įvykio.

Remontą atliksime patys

Jeigu remontą planuojate atlikti savo remonto dirbtuvėse, asmeniniam specialistui el. paštu pateikite:

  • Remonto darbų sąmatą
  • Transporto priemonės sugadinimo nuotraukas

Susipažinkite su transporto priemonės fotografavimo instrukcijomis

Jeigu neturite galimybės sudaryti ir pateikti remonto darbų sąmatos, draudimo bendrovės ekspertai, gavę apgadinimų nuotraukas bei defektų sąrašą , per 7 darbo dienas atliks skaičiavimus ir informuos Jus apie galimą draudimo išmoką.

Remontas servise

Jeigu remontą planuojate atlikti servise pateikite serviso sudarytą remonto darbų sąmatą bei išsamias apgadinimų nuotraukas.

Įprastai visas nuotraukas ir sąmatą pateikia Jūsų pasirinkta remonto įmonė. Jei remonto įmonė nesutiktų pateikti remonto sąmatos ir išsamių apgadinimų nuotraukų prašome mus apie tai informuoti prieš atliekant remonto darbus.

Labai svarbu remonto darbų sąmatą suderinti prieš pradedant remonto darbus ir neatlikti transporto priemonės remonto darbų, kol mūsų atstovas nepatvirtino sąmatos ir nedavė sutikimo remonto darbams. Nesuderinus sąmatos ar nepateikus nuotraukų negalėsime nustatyti Jūsų automobiliui padarytos žalos

Kada išmokame draudimo išmoką?

Kai turime visą reikalingą informaciją dėl draudžiamojo įvykio, draudimo išmoką pervedame į automobilio savininko sąskaitą. Atkreipiame dėmesį, jei automobilis yra lizinguojamas, siunčiame užklausą lizingo bendrovei dėl išmokos gavėjo ir gavę iš jų atsakymą išmoką mokame lizingo atsakyme nurodytam gavėjui.

Įprastai draudimo išmoką mokame išskaičiavę pridėtinės vertės mokestį (PVM). Jei Jūsų įmonė neturi galimybės susigražinti pridėtinės vertės mokesčio prašome mus apie tai informuoti.

Ar bus taikoma išskaita (franšizė)?

Išskaitą taikome kiekvienam draudžiamajam įvykiui, nesvarbu, ar juos užregistravote atskirai, ar kaip vieną įvykį. Jeigu transporto priemonės apgadinimai nesusiję ir skirtingo pobūdžio, laikome, kad transporto priemonė buvo sugadinta skirtingų įvykių metu, ir draudimo liudijime nurodytą išskaitą taikome kiekvienam įvykiui. Kiekvienu individualiu atveju apie sugadinimų tarpusavio sąsajas sprendžia mūsų bendrovės ekspertas.

Kada netaikoma išskaita?

Išskaitos netaikysime jei draudžiamasis įvykis įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės, yra nustatyti kaltininkai, jų kaltė įrodyta ir mes įgyjame teisę regreso tvarka išieškoti išmokėtą draudimo išmoką iš kaltininko.