Šuns ir katės draudimas:

Gydymo išlaidų kompensavimas

Sudarant draudimo sutartį augintinis turi būti sveikas nuo 4 mėn. iki 7 metų amžiaus. Susipažinkite, kokias išlaidas draudimas kompensuoja, kokių nekompensuoja bei, kokių dokumentų reikia, norint gauti kompensaciją.
Sudarant draudimo sutartį augintinis turi būti sveikas nuo 4 mėn. iki 7 metų amžiaus

Kokios išlaidos kompensuojamos?
Turintiems „If“ šuns ir katės draudimą atlyginamos augintinio gydymo išlaidas dėl dviejų draudžiamųjų įvykių – ligos ir patirtos traumos:

  • atlyginamos ir veterinarijos paslaugų išlaidas, pavyzdžiui, išlaidas konsultacijai ar operacijai, 
  • atlyginamos išlaidas vaistams, kurie yra įtraukti į Lietuvos veterinarinių vaistų registrą.

Kokios išlaidos nekompensuojamos?
Neatlyginamos lėtinių ligų gydymo išlaidos, tačiau, kompensuojamos išlaidos tokios ligos diagnozei nustatyti pirmą kartą. Taip pat:

  • nekompensuojamas pagrindinių užkrečiamų ligų gydymas, jeigu nuo jų augintinis nebuvo paskiepytas,
  • nekompensuojamas išlaidų, kurios nesusijusios su ligos ar traumos gydimu, pavyzdžiui profilaktinėms paslaugoms ar vaistams, (skiepams, sterilizacijai, maisto papildams, vitaminams, dantų apnašų valymui ir pan.) ar su nėštumo nustatymu, gimdymu, nėštumo kontrole ar nutraukimu susijusių išlaidų.

Kur registruoti įvykį?

Su draustu augintiniu susijusius įvykius registruokite internetinėje formoje. Jei turite galimybę, registruodami pridėkite išlaidas patvirtinančius dokumentus.

Kokių dokumentų reikia, norint gauti kompensaciją?

Jei jūsų šuo arba katė buvo gydomi, išsaugokite veterinarijos gydyklos paslaugų sąskaitą ar čekį, taip pat turėkite veterinaro pasirašytą ir gydyklos antspaudu pažymėtą ligos diagnozę ir atliktų veterinarinių gydymo procedūrų sąrašą.