Nukentėjo Jūsų turtas - dviračiai, pastatatai ir pan.

Kas yra žala turtui?

Žala turtui – Jums priklausančio kilnojamojo turto ( dviratis, akiniai ir pan.) bei nekilnojamojo turto (tvora, pastatas, kuro kolonėlė, šviesoforas ir pan.) sugadinimas padarytas autoįvykio metu.

Kaip skaičiuojama draudimo išmoka kai turtas yra sugadinamas

Sugadinto turto remonto išlaidos yra skaičiuojamos pagal sąmatas, defektinius aktus ar komercinius pasiūlymus. Atkreipiame dėmesį, jog šiuo atveju iš nuostolių sumos yra atimamas nusidėvėjimas medžiagoms. Darbams nusidėvėjimas nėra taikomas.

Kaip skaičiuojama draudimo išmoka kai turtas yra sunaikinamas

Turtas sunaikintu yra laikomas tada, kai jo remonto kaštai yra artimi arba lygūs naujo analogiško turto įsigijimo kaštams. Tokiu atveju nuostolio suma yra laikoma analogiško turto įsigijimo kaina įvykio dieną atėmus nusidėvėjimą. Jei analogiškas daiktas įvykio dieną jau negaminamas ir neparduodamas, nuostolio suma yra laikoma artimiausio pagal techninius parametrus daikto įsigijimo kaina atėmus nusidėvėjimą.

Kada yra išmokama draudimo išmoka?

Kai turime visą reikalingą informaciją dėl draudžiamojo įvykio, draudimo išmoką pervedame į turto savininko sąskaitą.

Kokius dokumentus reikia pateikti kai yra sugadinamas Jums priklausantis kilnojamas turtas (dviratis, akiniai ir pan.)

Gavę pranešimą apie įvykį, SMS žinute atsiųsime Jūsų asmeninio žalų specialisto kontaktus. Jei nepateikėte registruodami, atsiųskite savo specialistui el. paštu su turto žala susijusius dokumentus:

  • Eismo įvykio deklaraciją (jei sudaryta).
  • Policijos pažymą (jei buvo kviesta);
  • Turto įsigijimo dokumentą. Jei įsigijimo dokumento neturite, nurodykite kada ir kus jis buvo įsigytas bei kiek mokėjote.
  • Nuotraukų, kuriose aiškiai atsispindėtų , kokia žala turtui buvo padaryta (įbrėžimas, įlinkimas, dūžis ir pan.)
  • Jei, kreipėtės į remonto įmonę, pateikite defektinį aktą, kuriame būtų nurodyta kas konkrečiai sugadinta. Šiam akte turi būti išskirta dalių ir medžiagų kainą, bei atskirai nurodyta kiek sudaro darbai.

Kokius dokumentus reikia pateikti kai yra sugadintas/sunaikintas Jums priklausantis nekilnojamas turtas (tvora, pastatas, kiemo statiniai, kuro kolonėlė ir pan.) atsiųskite el. paštu šių dokumentų kopijas

Gavę pranešimą apie įvykį, SMS žinute atsiųsime Jūsų asmeninio žalų specialisto kontaktus. Jei nepateikėte registruodami, atsiųskite savo specialistui el. paštu su turto žala susijusius dokumentus:

  • Eismo įvykio deklaraciją (jei sudaryta).
  • Policijos pažymą (jei buvo kviesta);
  • Turto įsigijimo dokumentą. Jei įsigijimo dokumento neturite, nurodykite kada ir kus jis buvo įsigytas bei kiek mokėjote.
  • Nuotraukų, kuriose aiškiai atsispindėtų, kokia žala turtui buvo padaryta (įbrėžimas, įlinkimas, dūžis ir pan.)
  • Jei, kreipėtės į remonto įmonę, pateikite sąmatą arba komercinį pasiūlymą, kiek kainuotų sugadintą turtą atstatyti į pradinę padėtį atskirai įvardijant kiek sudaro darbai ir kiek medžiagos. Dažnu atveju sugadinto nekilnojamo turto remonto sąmatą gali paskaičiuoti ir draudimo bendrovės ekspertai.