Informacija eismo įvykio kaltininkui

Ar kaltininkui reikia pranešti apie įvykį?

Primename, kad eismo įvykio kaltininkas privalo pateikti draudimo bendrovei informaciją apie įvykį ir jo aplinkybes, laikytis draudimo bendrovės atstovo nurodymų, leisti ištirti per eismo įvykio metu padarytos žalos priežastis bei dydį.

Kokius dokumentus reikia pateikti draudimo bendrovei?

Gavę pranešimą apie įvykį Jums el. paštu ir/arba SMS žinute atsiųsime žalų specialisto kontaktus. Jei registravimo metu neprisegėte, atsiųskite atsakingam specialistui šių dokumentų kopijas:

1. Eismo įvykio deklaraciją (jei sudaryta);
2. Policijos pažymą (jei buvo kviesta);
3. Transporto priemonės registracijos liudijimą;
4. Vairuotojo pažymėjimą
5. Eismo įvykio vietos nuotraukas (jei tokias turite)
6. Informacija apie liudytojus (jei buvo);
7. Informacija apie aplinkinius objektus (pvz. benzino kolonėle ir pan., galbūt teritorija filmuojama);

Jei Jums reikalinga papildoma konsultacija?

Susisiekite su žalų reguliavimo specialistu. Jo kontaktus užregistravus žalą Jums išsiuntėme SMS žinute.