Kasko žalos atlyginimas

Ačiū, kad pranešėte apie įvykį ir užregistravote žalą.
Jūsų tolesni žingsniai priklauso nuo to, kokį žalos atlyginimą pasirinkote (jei norėsite, eigoje galėsite pakeisti žalos atlyginimo būdą).

Remontas Piniginė išmoka