Įmonės turto draudimo įvykis

Jūsų patogumui, būkite pasiruošę pateikti:
• su įvykiu susijusius dokumentus (pvz. nuotraukas),
• draudimo poliso numerį,
• duomenis, draudimo išmokos pervedimui,
• atsakingosios už padarytą žalą pusės duomenų (jei nukentėjote jūs)

Registruoti

Įvykį užregistruoti prašome per tris darbo dienas nuo momento, kai sužinojote apie žalą. Įvykį sutvarkysime greičiau, jei registruodami įvykį iškart pateiksite sugadinto turto nuotraukas ir reikalingus dokumentus. Užregistravus įvykį internetu ekspertai susisieks per dvi darbo dienas.