Tvarumas „If“ – platesnis įmonės vertinimas

Kiekvieną dieną stengiamės tobulinti ir plėtoti savo pastangas tvarumo link – vienu metu daug mažų ir didelių žingsnių. Kaip ir dauguma įmonių, mokydamiesi daugiau plečiame savo veiklos sritį ir tuo pačiu suprantame, jog ši kelionė yra nesibaigianti.

„If“ priklauso „Sampo“ grupei. Džiaugiamės galimybėmis semtis gerųjų praktikų ir patirties plačiu mastu iš visos grupės. 2019 m. „Sampo“ tapo Jungtinių Tautų (JT) pasaulinio susitarimo nare. Kaip „Sampo“ grupės nariai, dirbame, siekdami įgyvendinti tvarumą visais lygmenimis ir visoje „If“ veikloje.

Savo akimis matome, kaip stipriai klimato kaita veikia žmonių gyvenimus ir bendruomenes, dažnai versdama juos patirti sielvartą ir netektis. 

Tvirtai tikime, kad visi galime priimti sprendimus, taip reikalingus šių dienų pasauliui. Dėlto savo tvarumo filosofijoje su darbuotojais visada siekiame sugaudyti įmanomus net mažus patobulinimus ir pokyčius, kurie leistų dirbti tvariai bei prisidėtų prie mūsų tvarumo strategijos įgyvendinimo.

JT pasaulinis susitarimas ir 10 jame įtvirtintų principų

JT pasaulinis susitarimas yra pasaulyje didžiausia iniciatyva įmonėms, turinti beveik 13 000 narių. Kaip „Sampo“ grupės narė, „If“ taip pat dalyvauja šioje iniciatyvoje.

JT pasauliniu susitarimu įmonės visame pasaulyje skatinamos nusistatyti 10 tvarumo principų atitinkančias strategijas ir orientuotis į juos savo veikloje. Šiais principais didžiausias dėmesys atkreipiamas į žmogaus teises, aplinką, kovą su korupcija ir darbuotojų teises – keturias sritis, kurios svarbios siekiant JT tvarumo tikslų. 

„Tikėdamiesi, kad ir mūsų verslo klientai sieks tvarumo savo veiklose, stengiamės aktyviai prisidėti prie tvaresnės bendrovės ir visuomenės kūrimo. Be to, norime motyvuoti savo verslo klientus laikytis JT pasaulinio susitarimo principų. „If“ yra didžiausia ne gyvybės draudimo bendrovė Šiaurės Europoje, o mūsų verslo klientai vykdo veiklą visame pasaulyje. Tai reiškia, kad mūsų veiksmai daro globalų poveikį“, – įsitikinęs „If“ grupės vadovas Morten Thorsrud. 

10 principų

Žmogaus teisės

1 principas. Siekiama, kad verslo organizacijos gerbtų tarptautiniu mastu pripažintas žmogaus teises ir remtų jų apsaugą.

2 principas. Siekiama užtikrinti, kad verslo organizacijos pačios neprisidėtų prie žmogaus teisių pažeidimų.

  

Darbuotojai

3 principas. Siekiama, kad verslo organizacijos remtų asociacijų laisvę ir pripažintų teisę į veiksmingas kolektyvines derybas.

4 principas. Bet kokios formos privalomojo ar priverstinio darbo eliminavimas.

5 principas. Vaikų darbo panaikinimas.

6 principas. Diskriminacijos, susijusios su įdarbinimu ir profesija, panaikinimas.

  

Aplinkos apsauga 

7 principas. Siekiama, kad verslo organizacijos remtų prevencines programas, užtikrinančias aplinkos apsaugą.

8 principas. Siekiama, kad verslo organizacijos imtųsi iniciatyvų atsakomybei už aplinkos apsaugą didinti.

9 principas. Verslo organizacijos turėtų skatinti aplinkai palankių technologijų vystymą ir sklaidą.

  

Kova su korupcija 

10 principas. Verslo organizacijos turėtų kovoti su visomis korupcijos formomis, įskaitant turto prievartavimą ir kyšininkavimą.

Mūsų ateitis

Pasaulis stovi svarbioje kryžkelėje ir įmonių daromi pasirinkimai paveiks ištisas kartas. 

Naudosimės savo žiniomis ir gebėjimais, kad pakreiptume šiuos pasirinkimus taip, kaip geriausia būsimoms kartoms.

Skaitykite daugiau apie JT Pasaulinį susitarimą čia: https://www.unglobalcompact.org/ 

10 JT Pasaulinio susitarimo principų: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles