Tyrimas: tik trečdalis savo darbą laiko normaliu

Tik kas trečias darbuotojas Baltijos šalyse savo darbo sąlygas laiko normaliomis, atskleidė draudimo bendrovės „If“ atlikta visuomenės nuomonės apklausa. Jos autoriai siekė išsiaiškinti, kas dirbantiesiems atrodo normalu jų darbo aplinkoje.

„Klausėme, kas darbuotojams atrodo normalus vadovas, normalus bendravimas su kolegomis, kiek darbas turi būti prasmingas ir kaip jame jaustis yra normalu. Tyrimo rezultatai rodo, kad labiausiai žmonės pasigenda pagarbos, įgalinimo, lankstumo ir atsakomybės“, –  sakė Jurgita Banytė, draudimo bendrovės „If“ Žmogiškųjų išteklių departamento vadovė. 

Normalumas tampa svarbiu kriterijumi 

Tik trečdalis žmonių sakė, kad jų darbo vieta atitinka jų pačių įvardytus normalumo kriterijus. Apie 40 proc. apklausos dalyvių sakė, kad jų darbovietė nėra pakankamai normali, o dar 30 proc. – kad nenormali. Prasčiausia situacija –  Latvijoje, kur 36 proc. respondentų teigia, kad jų darbo vieta yra nenormali. 

Beveik pusė apklausos dalyvių teigė, kad svarstytų palikti šiandien dirbamą darbą, jei sulauktų labiau jų normalumo kriterijus atitinkančio pasiūlymo. 48 proc. keistų darbą Lietuvoje, 47 proc.  –  Estijoje, tuo tarpu daugiau nei pusė (55 proc.)  –  Latvijoje. 

„Įprastai, paklausus, kokios pagrindinės priežastys skatina palikti darbą, žmonės įvardija didesnį kitur siūlomą atlygį ar nepakeliamas darbo sąlygas einamose pareigose. Šiuo atveju kalbame apie gerokai subtilesnius, sunkiau pastebimus niuansus, tačiau darbuotojai vis tiek teigia svarstantys dėl jų keisti darbo vietą. Skaičiai rodo, kad „normalumas“ – reikšmingas kriterijus, renkantis kur dirbti“, –  rezultatus komentavo Agnė Ambrazevičienė, apklausą atlikusio KOG tyrimų instituto ekspertė. 

Svarbiausios savybės, priskiriamos normaliam darbui, skiriasi: lietuviai rinkosi gerą mikroklimatą (46 proc.) ir galimybes profesiniam tobulėjimui (41 proc.); latviai prioritetą skyrė saugumui ir stabilumui (51 proc.) bei pagarbiems vadovams (50 proc.), tuo tarpu estams svarbiausi normaliame darbe atrodo draugiški bendradarbiai (50 proc.) ir lanksčios darbo valandos (49 proc.). 

Prasčiausiai vertina vadovus 

Tuo tarpu paklausti apie nenormaliausias šiandieninio jų darbo savybes, daugelis visuomenės nuomonės apklausos dalyvių visose trijose šalyse įvardijo savo gerbūvį; komandiškumas ir santykis tarp darbo ir asmeninio gyvenimo taip pat priskirti mažiausiai normaliems aspektams.  30 proc. Estijos gyventojų, 19 proc. Lietuvos gyventojų ir 10 proc. Latvijos gyventojų mano, kad reikia gerinti vadovavimo kokybę. 

Iš visų dabartinio darbo savybių, vadovavimas ir vadovai apskritai yra visose trijose šalyse prasčiausiai vertinama ypatybė (6,6 balai iš 10). Geriausiai dirbantieji Baltijos šalyse įvertino savo atliekamo darbo prasmingumą (7,5 balai). 

Pradeda garsiai kalbėti apie normalų darbą 

Draudimo bendrovė „If“ Baltijos šalių apklausą atliko, siekdami išsiaiškinti kokias sąlygas dirbantieji laiko normaliomis. Įmonė ne tik apklausė darbuotojus trijų šalių sostinėse, bet ir surengė šešias focus grupes, į kurias pakvietė savo darbuotojus.

 Bendrovė ėmė diskutuoti su darbuotojais apie normalų darbą – pradėjo kampaniją „Normalus darbas“, taip tikėdamasi išsiaiškinti, ko iš darbo vietos tikisi dauguma žmonių, ir kurti dar geriau dirbančiųjų reikalavimus atitinkančias sąlygas bei dar sveikesnę darbo aplinką. 

„Pastebėjome, kad darbdavių požiūriui į darbuotojus šiandieninėje rinkoje reikia esminių pokyčių. Vyraujanti superherojaus, nuolat siekiančio įveikti naujus iššūkius, mada jau sukūrė pernelyg daug su darbu susijusios įtampos ir profesinio perdegimo, ypač – tarp jaunų ir vidutinio amžiaus profesionalų. Turime kurti ilgalaikę sveikos darbo vietos strategiją, kuri leistų darbuotojams jaustis laimingiems, motyvuotiems bei realizuoti savo potencialą“, – teigė „If“ atstovė. 

Komandiškumas, gerbūvis ir darbo prasmingumas yra trys geriausiai bendrovės darbuotojų vertinamos kasdienio darbo savybės. Juos „If“ komanda vertina nuo 8 iki 9 balų iš dešimties. Paklausti, kas jiems atrodo normalu, įmonės darbuotojai teigė turintys laisvę ir atsakomybę patys priimti sprendimus, besijaučiantys išklausomi visais su darbu susijusiais klausimais, turintys įgalinančius vadovus, stiprias ir vieningas komandas ir prasmingą misiją – padėti žmonėms, atsidūrusiems nelaimėje. 

Visuomenės nuomonės tyrime dalyvavo 1505 dirbančiųjų nuo 18 iki 60 metų, gyvenančių Vilniuje, Rygoje ir Taline.