"If" apdraudė Lietuvai "Vaikų Eurovizijos" konkurse at stovausiančią delegaciją

"If" apdraudė 21 Lietuvos delegacijos narį, atstovausiantį Lietuvai "Vaikų Eurovizijos" konkurse Minske, medicininių išlaidų draudimu.

"Džiaugiamės galėdami pasirūpinti konkurse dalyvausiančių vaikų ir juos lydėsiančių žmonių saugumu. Mūsų nuomone, esant tokiai sunkiai ekonominei situacijai, verslas turėtų stengtis labiau prisidėti prie visuomeninių projektų rėmimo, ypač tokių, kurie garsina mūsų šalį tarptautiniu mastu," – kalbėjo draudimo bendrovės "If" filialo Lietuvoje direktorė Žaneta Stankevičienė.

"Vaikų Eurovizijos" konkurse pasirodysiantys dalyviai bus apdrausti medicininių išlaidų draudimu, kurio bendra suma sudaro per 5 mln. litų. Iš viso draudimo bendrovė "If" apdraudė 21 Lietuvos delegacijos narį, kiekvieno iš jų sveikata yra apdrausta daugiau nei 240 tūkts. litų draudimo suma. Medicininių išlaidų draudimu "If" įsipareigoja padengti išlaidas delegacijos nariams, jei jiems prireiktų medicinos pagalbos susižeidus, susirgus ar apsinuodijus.

"Aš esu beveik įsitikinęs, kad apsidraudus nelaimingo atsitikimo galimybė stipriai sumažėja. O jei rimtai, nusprendę pataupyti , nesitikėkite, kad užsienyje ligoninės pirma gydo, o tik paskui prašo draudimo. Čia pas mus dar galima "susitarti", o ten liksite gatvėje vienas su savo nelaime," - poreikį apsidrausti komentuoja LRT vyr. prodiuseris ir Lietuvos "Vaikų Eurovizijos" delegacijos vadovas Audrius Giržadas.

"Vaikų Eurovizijos" konkursas vyks lapkričio 20 dieną Minske, Baltarusijoje. Konkurse dalyvaus 14-os Europos šalių delegacijų atstovai. Lietuvos delegacija į Minską išvyksta šį šeštadienį, lapkričio 13 d. Šiemet Lietuvai su daina "Oki Doki" atstovaus ir pirmu numeriu konkurse pasirodys atlikėjas Bartas, nugalėjęs nacionaliniame atrankos konkurse.