Mūsų kultūra

Dirbdami kartu mes padedame vieni kitiems augti ir kaip profesionalams, ir kaip asmenybėms. Rūpinamės vieni kitais, esame paslaugūs ir visada leidžiame veiksmams kalbėti garsiau už žodžius.

Puoselėja​​me skandinavišką verslo kultūrą

Mes – skandinaviška d​raudimo bendrovė, turinti draugišką 150 profesionalų komandą Lietuvoje. Dirbame spalvingoje tarptautinėje aplinkoje – mūsų Baltijinėje komandoje vadovų pozicijas užima lietuviai, latviai, estai, švedai ir suomiai.

Labai palaikome skan​dinavišką verslo kultūrą, atvirą ir demokratišką aplinką bei neformalų bendravimą mūsų kolektyve – neturime nė vieno vadovo, dirbančio atskirame nuo savo komandos kabinete, ir į visus vadovus kreipiamės „Tu".

Mums svarbu ver​tybės

Kasdienis mūsų darbas grindžiamas keturiomis pagrindinėmis vertybėmis, kuriomis vadovaujamės darbe tiek su klientais, tiek su kolegomis.

Darbuotojai mus vertina kaip stabilų, reiklų ir sąžiningą darbdavį: atvirai dalinamės informacija su darbuotojais reguliarių informacinių renginių metu bei itin aktyviai veikiančiame bendrovės intranete; visada turime galimybę išsakyti savo nuomones – net intranete galime komentuoti naujienas ar spausti „patinka".

Vertin​ame lojalumą

Esame jauni, bet patyrę: nors mūsų amžiaus vidurkis 36 metai, tačiau net beveik 2/3 mūsų darbuotojų di​rba įmonėje 7 ir daugiau metų. Remiantis reguliarių darbuotojų nuomonių tyrimų rezultatais, net 96% mūsų darbuotojų patinka dirbti bendrovėje, o 94% darbuotojų rekomenduotų „If" kaip darbdavį kitiems (2014 m. spalio mėn. apklausos duomenys).

Branginame savo talentingiausius ir darbščiausius darbuotojus – 4/5 mūsų vadovų yra „užaugę" mūsų įmonėje ir padarę karjerą iš nevadovaujančių pozicijų; visų darbuotojų veiklą ir pasiekimus ver​tiname reguliarių veiklos vertinimo procesų metu, bet nepamirštame ir kolegų nuomonės – kasmet visi kviečiami rinkti kolegas, geriausiai savo elgesiu įgyvendinančius bendrovės vertybes ir strategiją.

​Esame komanda ir po darbo valandų

Esame žingeidūs, aktyvūs ir organizuoti: dalyvaujame įvairiuose Draudikų asociacijos rengiamuo​se renginiuose – draudimo kompanijų krepšinio lygoje, draudimo kompanijų Proto mūšių turnyre, kuriame esame pirmi penkis sezonus iš eilės!

Nors bendrovė reguliariai​ organizuoja žiemos ir vasaros renginius darbuotojams, netingime ir patys susiorganizuoti įvairių teminių renginių, įdomių kelionių bei išvykų (net ir į Suomijos taigą!).