Kandidatų asmens duomenų tvarkymas

Kandidatai, siųsdami If P&C Insurance AS filialui (toliau – Filialas) savo gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką ar kitus dokumentus, sutinka ir suteikia teisę Filialui tvarkyti jo asmens duomenis darbuotojų priėmimo, potencialių darbuotojų kvalifikacijos patikrinimo ir tinkamumo konkrečioms pareigoms įvertinimo tikslais.

Filialas tvarko tik tuos asmens duomenis, kuriuos kandidatai pateikia siųsdami savo dokumentus (gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ar kt.). Dokumentai gali būti siunčiami elektroniniu paštu, pateikti per darbo paieškos sistemas ar socialinius tinklus (pvz., LinkedIn), taip pat pateikti registruojant savo kandidatūrą Workday programoje.

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą ar motyvacinį laišką, kandidatai patvirtina, kad sutinka, jog būtų tvarkomi jo duomenys:

- vardas ir pavardė,
- gyvenamoji vieta,
- telefono numeris (-iai),
- el. pašto adresas,
- informacija apie išsilavinimą,
- kiti, kvalifikaciją patvirtinantys, duomenys,
- informacija apie esamas ir buvusias darbovietes.

Kandidatų Filialas prašo teikti tik tą informaciją, kuri yra tiesiogiai susijusi su jų kompetencija, įgūdžiais, patirtimi ir kuri gali padėti geriau įvertinti jų potencialą bei karjeros galimybes. Asmeninės informacijos, kuri nėra reikšminga vertinant kandidatus (politinės pažiūros, sveikatos būklė, tautybė, adresas, asmens kodas, religija), teikti nebūtina.

Kandidatų, norinčių gauti mūsų darbo pasiūlymus pasibaigus konkrečiai atrankai, prašome atskiro sutikimo saugoti ir tvarkyti jų duomenis 2 metus nuo atrankos, kurioje dalyvavo, pabaigos.