Norime daryti tai, kas teisinga – „If“ pranešimų apie pažeidimus tarnyba

Ilgalaikė „If“ sėkmė grindžiama sąžiningu ir etišku verslo kūrimu. Tai aprašyta mūsų Etikos politikoje. Esame įsipareigoję vykdyti veiklą vadovaudamiesi aukščiausiais etikos standartais ir taikytinais įstatymais, taisyklėmis bei reglamentais. „If“ vidaus kontrolės ir veiklos procedūros skirtos nustatyti ir užkirsti kelią nusižengimams ir apgaulingoms veikoms. Tačiau net ir pati veiksmingiausia kontrolė negali visiškai apsaugoti mūsų nuo visų galimų incidentų. Todėl raginame visus suinteresuotuosius asmenis, įskaitant klientus, partnerius, nukentėjusias bendruomenes ir savo darbuotojus, visada pranešti apie bet kokį įtariamą apgaulingą ar neetišką elgesį mūsų veikloje, produktuose ar paslaugose.

Apie ką galite pranešti

Pranešimų apie pažeidimus  įrankis  suteikia galimybę pranešti apie įtarimus dėl netinkamo elgesio, pvz., žmogaus teisių pažeidimo ar tokių pažeidimų kaip apgaulinga, netinkama, nesąžininga, neteisėta ar aplaidi veikla ar elgesys. Informavimo apie pažeidimus procedūra neturėtų būti taikoma vartotojų skundams ar pranešimams su asmeniniais ginčais susijusiais klausimais. Jums nereikia įrodyti  savo įtarimų, bet visi pranešimai turi būti pateikti sąžiningai. 

Kaip pranešti apie įtariamą nusižengimą

Pirmiausia raginame jus atvirai pranešti, pateikiant savo vardą ir kontaktinius duomenis, nes visi pranešimai nagrinėjami laikantis griežto konfidencialumo. Tačiau taip pat galite pranešti ir  anonimiškai naudodami mūsų sistemą, kurią valdo išorinis partneris „WhistleB“. Sistema yra atskirta nuo „If“ IT sistemų ir neseka IP adresų ar kitų duomenų, kurie galėtų identifikuoti pranešimą siunčiantį asmenį.

Pranešimą pateikite čia.