„If“ draudimo meistriškumo akademija

Tai projektas, kurio pagrindinis tikslas – tobulinti esamų bei naujai įdarbinamų If P&C Insurance AS filialo darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus. 

2017 m. gruodžio 18 d. įmonė If P&C Insurance AS filialas kartu su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė sutartį dėl projekto „If“ draudimo meistriškumo akademija. Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“. Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti esamų bei naujai įdarbinamų If P&C Insurance AS filialo darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus. Inovacijos, patirtis bei nuolatinis kvalifikacijos kėlimas yra itin svarbūs siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą. Projekte numatyti mokymai yra tiesiogiai susiję su darbuotojų atliekamu darbu ir yra skirti darbuotojų specifinių kompetencijų ir įgūdžių tobulinimui.

Projekto įgyvendinimas leis išplėsti kvalifikuotų, žinių ir gebėjimų turinčių darbuotojų, šioje rinkoje dalį. Planuojama, kad mokymai vyks 36 mėn., bus apmokyti 170 įmonės darbuotojai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. gruodžio 18 d. - 2022 m. birželio 18 d.
Bendra projekto vertė: 653.985,81 Eur.

Dėl kitos, su šiuo projektu susijusios, informacijos galima kreiptis į Rūtą Norušaitę, UAB „Ideina“, tel. +370 682 80608, ruta.norusaite@gmail.com