Naujienos, 21 gegužės 2009
2009 m. gegužės 20 d. Estijos finansų priežiūros tarnyba leido susijungti „If“ įmonių grupei Baltijos šalyse.

AS If Eesti Kindlustus (toliau – įsigyjanti bendrovė; akcinė ribotos atsakomybės bendrovė, užregistruota Estijos Harju apylinkės teismo registracijos skyriuje, įmonės kodas: 10100168, buveinės adresas: Pronksi 19, 10124 Talinas, Estija), AB „If draudimas“ (toliau – įsigyjama bendrovė; akcinė ribotos atsakomybės bendrovė, užregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, įmonės kodas: 1116 86815, buveinės adresas: Žalgirio g. 88, Vilnius, Lietuva) ir „If Latvia” apdrošināšanas akciju sabiedrība (toliau – įsigyjama bendrovė; akcinė ribotos atsakomybės bendrovė, užregistruota Latvijos Respublikos įmonių registre, įmonės kodas: 40003387390, buveinės adresas: Mūkusalas iela 101, Ryga, LV-1004, Latvija). Jungimosi balanso diena (t.y. diena, nuo kurios bus laikoma, kad įsigyjamų bendrovių sandorius sudarė įsigyjanti bendrovė; toliau – Perdavimo diena) – tai diena, kai jungimasis užregistruojamas Estijos Respublikos komerciniame registre. Jungimąsi planuojama užregistruoti Estijos Respublikos komerciniame registre 2009 m. liepos pradžioje.
Įsigyjanti bendrovė toliau tęs savo veiklą įmonės pavadinimu If P&C Insurance AS. AB „If draudimas“ ir „If Latvia” apdrošināšanas akciju sabiedrība pasibaigs be likvidavimo procedūros. Nuo Perdavimo dienos, visas AB „If draudimas“ ir „If Latvia” apdrošināšanas akciju sabiedrība turtas, teisės ir įsipareigojimai, įskaitant draudimo portfelius, bus perduoti įmonei If P&C Insurance AS, kuri tęs veiklą Latvijoje ir Lietuvoje per savo filialus.
If P&C Insurance AS tęs savo ūkinę veiklą visose trijose Baltijos valstybėse. Nuo Perdavimo dienos, If P&C Insurance AS veiks Latvijoje per savo Latvijos filialą If P&C Insurance AS Latvijas filiāle (įmonės kodas: 40103201449), o Lietuvoje – per savo Lietuvos filialą If P&C Insurance AS filialas (įmonės kodas: 302279548).
Jungimasis neturės neigiamos įtakos susijungiančių bendrovių esamoms draudimo sutartims arba draudėjų, apdraustųjų ar naudos gavėjų teisėms. Daryti pakeitimus sudarytose draudimo sutartyse nėra būtina.

Jei turite klausimų, prašome kreiptis į AS If Eesti Kindlustus (Aili Kukumägi, tel.: +372 667 1220 el. paštas: aili.kukumagi@if.ee).