Anketa prisijungimui prie WEB sistemos

Turėdami prisijungimą prie draudimo bendrovės „If“ internetinės WEB sistemos galėsite savarankiškai sudaryti draudimo sutartis bei formuoti įvairias ataskaitas.
Duomenys apie įmonę, kurioje dirbate:Duomenys apie Jus:
Pareigos*

WEB sistemos naudojimas:* Privalomas laukas