Anketa prisijungimui prie WEB sistemos

Turėdami prisijungimą prie draudimo bendrovės "If" internetinės WEB sistemos galėsite savarankiškai sudaryti draudimo sutartis bei formuoti įvairias ataskaitas.
Duomenys apie įmonę, kurioje dirbate:



Duomenys apie Jus:
(Draudimo bendrovė "If" užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys nebus perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus atvejus)








WEB sistemos naudojimas:



* Privalomas laukas