Anketa prisijungimui prie WEB sistemos

Turėdami prisijungimą prie draudimo bendrovės "If" internetinės WEB sistemos galėsite savarankiškai sudaryti draudimo sutartis bei formuoti įvairias ataskaitas.

Duomenys apie Jus:
(Draudimo bendrovė "If" užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys nebus perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus atvejus)WEB sistemos naudojimas:
* Privalomas laukas