Turto draudimas

Apsidraudus turto draudimu atlyginame nuostolius Jūsų kilnojamam turtui – baldams, kitiems daiktams, pinigams, papuošalams.

Galite pasirinkti draustis „nuo visko“, t. y. visų rizikų draudimu „If super namai“, kuris apima bet kokį įvykį, jei jis neįtrauktas į nedraudžiamųjų įvykių sąrašą. Arba galite draustis nuo konkrečių įvykių, pasirinkę „If namai“ arba „If mini namai“. Draudimo variantai skiriasi ne tik draudžiamųjų įvykių apimtimi, bet ir atskiroms turto grupėms taikomais išmokų limitais – pasikonsultuokite su draudimo ekspertu, kad galėtumėte pasirinkti Jums labiausiai tinkantį draudimo sprendimą.


  • Nepriekaištingas žalų reguliavimas

    9 iš 10 klientų, patyrusių būsto žalą, mūsų pagalbą įvertino aukščiausiais balais.

  • Už naudotą turtą atlyginame kaip už naują

    Apskaičiuodami draudimo išmoką, beveik visais atvejais neskaičiuosime turto nusidėvėjimo, net jei jo neremontuosite. Todėl išmoka gali būti net 30% didesnė nei kai kuriose kitose draudimo bendrovėse.​

  • Nebaisūs net kišenvagiai

    „If“ moka draudimo išmoką, net jei Jūsų daiktai pavogti iš automobilio, kišenės ar rankinės.

Draudžiamieji įvykiai IF MINI NAMAI IF NAMAI IF SUPER NAMAI
Ugnis

Gaisras, dūmai, sprogimas ir pan.

Vanduo

Vandentiekio avarija, užpylimas ir pan.

Gamtinės jėgos

Audra, liūtis, kruša, potvynis ir pan. Draudimo išmoka nemokama, kai lietaus ar tirpstančio sniego vanduo į patalpas patenka pro kiaurą stogą ar sienas.

Vandalizmas

Draudžiant kilnojamąjį turtą, vandalizmo nuostoliai dažniausiai susiję su daiktų sugadinimu vagims įsilaužus į Jūsų namus.

Vagystė iš namų
Apiplėšimas gatvėje

Vagystė panaudojant smurtą ar paprasta kišenvagystė esant ne namuose.

Stiklo dūžis

Dėl bet kokių priežasčių, aišku, jei nesudaužėte stiklo tyčia.

Viršįtampiai

Pvz., televizoriaus ar kito prietaiso gedimas dėl įtampos šuolio elektros linijoje ar žaibo trenkimo.

Vidaus gedimai. Garantijos pratęsimas

Televizoriaus, kompiuterio ar kitos technikos iki 4 m. senumo vidaus gedimai, kai garantija jau pasibaigusi. Telefonams, kompiuteriams, planšetėms, fotoaparatams šį sąlyga galioja tik pasirinkus papildomą telefonų ir kompiuterių draudimą.

Visos rizikos

Bet kokie staigūs ir netikėti išoriniai įvykiai, išskyrus tuos, kurie įtraukti į nedraudžiamųjų sąrašą (juos žiūrėkite taisyklių 66-69 ir 73-92 punktuose).

Apdraustas Jums nepriklausantis Jūsų namuose esantis turtas IF MINI NAMAI IF NAMAI IF SUPER NAMAI
Jums patikėtas turtas

Pvz., išsinuomotas, įsigytas išperkamosios nuomos būdu, patikėtas darbdavio.

Apdraustas iš namų išsineštas turtas IF MINI NAMAI IF NAMAI IF SUPER NAMAI
Daiktai, turimi su savimi

Pvz., gatvėje, kelionėje.

Daiktai, palikti automobilyje

Kai automobilis užrakintas. Draudimas negalioja automobilyje sumontuotiems dviračių laikikliams, automobilinei kėdutei ir kitai automobilio papildomai įrangai.

Dviračiai, kūdikių vežimėliai

Taip pat ir palikti be priežiūros, kai yra prirakinti prie stacionarių objektų.

Daiktai pagalbiniuose ūkio pastatuose ir namo sklypo teritorijoje

Išskyrus vertybes.

Apdraustos papildomos išlaidos IF MINI NAMAI IF NAMAi IF SUPER NAMAI
Dokumentų ir banko kortelių atstatymo kaštai
Pinigai banko kortelėse

Kai Jūsų kortele neteisėtai pasinaudoja kiti asmenys.


Papildoma apsauga

Visiškam Jūsų saugumui

Jei pasirinksite šią papildomą apsaugą, atlyginsime nuostolius Jūsų kaimynams, pavyzdžiui, dėl Jūsų namuose trūkusio vamzdžio. Plačiau skaitykite draudimo taisyklių IX dalyje.

Jei pasirinksite šią papildomą apsaugą, atlyginsime nuostolius ne tik dėl bute įvykusios nelaimės, bet ir, pavyzdžiui, jei Jūsų vaikai žaisdami apgadintų svetimą automobilį. Plačiau skaitykite draudimo taisyklių IX dalyje.

Jei prakiurtų vamzdžiai ar atsitiktų kita avarija, profesionali pagalbos tarnyba nedelsdama atvyks į Jūsų namus.

Skaitykite daugiau apie pagalbos namuose paslaugą 

Ką svarbu žinoti draudžiant būstą?

Susipažinkite su atsakymais į dažnai užduodamus klausimus apie „If“ būsto draudimą. 

Skaityti atmintinę

Kad Jūsų namai būtų saugesni

Joks draudimas negali kompensuoti emocinės žalos, kurią sukelia avarija namuose. Todėl dalinamės patirtimi, kuri gali būti Jums naudinga, siekiant išvengti gaisro, užpylimo ar netgi vagystės. 

Skaityti daugiau

Pagalba namuose

Apsidraudę mūsų būsto draudimu, užsisakykite ir pagalbos namuose paslaugą vos už 2 eurus per metus. 

Skaitykite daugiau

Draudimo taisyklės

Draudimo taisyklės – tai sutarties sąlygos, pagal kurias mes įsipareigojame Jums atlyginti nuostolius atsitikus įvykiui. Taisyklėse išsamiai išdėstyti draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai, draudžiami objektai, žalos atlyginimo principai ir kitos svarbios sąlygos.

Atsisiųskite

Ankstesnės taisyklių redakcijos

Jei jūsų polisas yra sudarytas anksčiau, Jūsų sutarčiai taikomos tuo metu galiojusių taisyklių redakcija.

KITI MŪSŲ PRODUKTAI

Jūsų saugumui